Partnerzy portalu

Środki na doskonalenie nauczycieli są znaczone. Nie można nimi swobodnie dysponować

Środki na doskonalenie nauczycieli są znaczone. Nie można nimi swobodnie dysponować
Środki na doskonalenie nauczycieli muszą pozostać w planie budżetowym organu (fot. unsplash/Sincerely Media)
Środki na szkolenia nauczycieli nie mogą być wyodrębnione w budżetach poszczególnych placówek, a wyłącznie w budżecie organu prowadzącego. Gmina nie może ich też przeznaczyć na szkolenia dla dyrektorów.
  • Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli muszą być w dyspozycji organu prowadzącego.  
  • Przekazanie ich do dyspozycji dyrektorów placówek oświatowych będzie naruszeniem przepisów prawa.
  • Środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli nie można przeznaczyć na szkolenia dyrektorów.

"Czy w świetle artykułu 70a ustawy Karta Nauczyciela środki na doskonalenie zawodowe mogą być wyodrębnione w budżecie gminy Łask, czy w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych?" - to dylemat, o którego rozstrzygnięcie burmistrz Łasku zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

W opinii władz miasta jest to możliwe, bo takie zapisy znalazły się w uchwałach Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 r. i w 2022 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask.

Ponadto za wyodrębnieniem środków na doskonalenie nauczycieli w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych, których one dotyczą, przesądza fakt, że budżet jednostki tworzą plany finansowe poszczególnych jednostek budżetowych. Natomiast dyrektorzy szkół powołani przez burmistrza jako kierownicy jednostek odpowiedzialni są za plan finansowy kierowanej przez siebie jednostki i w ramach tych zadań również odpowiadają za zgodne wydatkowanie środków w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Środki na doskonalenie nauczycieli muszą pozostać w planie budżetowym organu

RIO nie podzieliła tego poglądu. Wskazała, że stosownie do art. 70a ust. 1 KN w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia na zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 0,8 proc. planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zasady podziału tych środków precyzuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szczegółowych, celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

RIO przyznała, że przywołany przepis KN wprawdzie nie rozstrzyga w sposób wyraźny czy wyodrębnione w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli mogą być także wyodrębnione w planach finansowych poszczególnych placówek, ale uwzględniając treść tego przepisu ustawy oraz treść przepisów rozporządzenia MEN dotyczących w szczególności obowiązku opracowania przez organ prowadzący na każdy rok kalendarzowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli (par. 5 rozporządzenia) oraz corocznego ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w artykule 70a ust. 3a pkt 1 i 2 KN oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (par. 6 rozporządzenia), które to dokumenty są ustalane na podstawie między innymi m.in. wniosków dyrektorów placówek lub w porozumieniu z nimi, należy przyjąć, że środki wyodrębnione w uchwale na doskonalenie zawodowe nauczycieli nie ulegają wyodrębnieniu w ramach poszczególnych planów finansowych jednostek oświatowych.

Zdaniem RIO za taką interpretacją ww. przepisów przemawia również rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt IV SA/Gl. 693/07), który w wyroku z 2008 r. wskazał, że skoro wolą ustawodawcy było powierzenie radzie gminy dysponowania środkami na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które musi ona umieścić w swoim budżecie, to umieszczenie środków na ten cel w planach finansowych a nie dyrektorom placówek umieszczenie w planach finansowych szkół, którymi dysponuje dyrektor, byłoby przekroczeniem delegacji ustawowej. Ponadto   stworzyłoby to nieprzewidywaną przepisami prawa sytuację, w której zamiast jednego funduszu na poziomie organu prowadzącego szkoły powstałoby wiele funduszy, którymi dysponować będą dyrektorzy szkół.

Nie można finansować szkoleń dla dyrektorów ze środków na dokształcanie zawodowe nauczycieli

W piśmie z 28 kwietnia 2023 r. RIO odniosła się również do pytania dotyczącego możliwości finansowania szkoleń dyrektorów, których przedmiotem są inne zagadnienia niż doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli, a więc takich jak np. obsługa BIP czy w zakresie SIO, ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odpowiedź był zgodna z interpretacją gminy. A mianowicie, że nie jest to możliwe, ponieważ koszty szkoleń dyrektora placówki z zakresu objętego ww. pytaniem, nie mieszczą się w zakresie pojęcia doskonalenia zawodowego czy dokształcania zawodowego nauczycieli.

TAGI
KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!