Szkoły czeka wiele wyzwań. To nie czas na zmianę dyrektorów

  • pt
  • 24 marca 2022 - 19:45
Szkoły czeka wiele wyzwań. To nie czas na zmianę dyrektorów
Wśród najważniejszych uwag do kształtu projektu ZPP wymienia te dotyczące jego skutków finansowyc (fot. shutterstock)
Wyzwania przed jakimi stoją szkoły w roku 2022, ale także w kolejnym roku szkolnym, czyli trwający stan epidemii, a także konieczność zapewnienia kształcenia, opieki i wychowania dla uczniów z Ukrainy w pełni uzasadnia postulat zmierzający do pozostawienia na stanowiskach kierowniczych w jednostkach oświatowych osób doświadczonych i dających gwarancje realizowania zadań na niezmiennie wysokim poziomie – pisze Związek Powiatów Polskich.
  • ZPP opublikował stanowisko w sprawie zmian w systemie oświaty.
  • Samorządowcy z powiatów zwracają uwagę, że tryb procedowania projektu ustawy narusza Regulaminu pracy Sejmu RP, który nakłada obowiązek zasięgnięcia opinii organizacji samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
  • Wśród najważniejszych uwag do kształtu projektu ZPP wymienia te dotyczące jego skutków finansowych.

W związku z zaplanowanym pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2096) Związek Powiatów Polskich przedłożył opinię do projektu.

Przede wszystkim samorządowcy z powiatów zwracają uwagę, że tryb procedowania projektu ustawy narusza art. 35 ust. 6 Regulaminu pracy Sejmu RP, który nakłada obowiązek zasięgnięcia opinii organizacji samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w przypadku rozpatrywania ustaw (uchwał), których przyjęcie może powodować zmiany w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.

Czytaj: Wynagrodzenia nauczycieli - podwyżka o 4,4 proc. i ani grosza więcej

- Pomimo, że projekt był opiniowany przez KWRIS, która w dniu 21 lipca 2021 r. wydała opinię pozytywną, to należy nadmienić, że wersja projektu przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do opiniowania stronie samorządowej wówczas, znacznie odbiegała w swych merytorycznych zapisach od projektu z druku 2096 – pisze ZPP.

Jak dodają bowiem samorządowcy, z dokumentu który w lipcu ubiegłego roku liczył 8 artykułów i dotyczył wyłącznie kwestii egzaminu ósmoklasisty i egzaminu materialnego (z dodatkowym przepisem o obsadzaniu stanowiska dyrektora) aktualnie otrzymujemy projekt mocno rozbudowany (28 jednostek redakcyjnych). Dodano bowiem chociażby niezwykle istotne zapisy dotyczące standardów zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach. Jak komentuj autorzy stanowiska - jest to materia która niewątpliwie wpływa na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących znakomitą część publicznych jednostek systemu oświaty.

Uwagi merytoryczne

Wśród najważniejszych uwag do kształtu projektu ZPP wymienia te dotyczące jego skutków finansowych. Artykuł 26 i OSR projektu precyzyjnie wskazuje, że skutek finansowy proponowanych standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów wyniesie 514 500 tys. zł przypominają autorzy opinii i dodaje, że konieczne jest jednak doprecyzowanie:

* jaka część środków sfinansuje standaryzacje w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego?

* jaka część środków sfinansuje standaryzację w przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z projektowanym art. 3 pkt 1 dotyczącym finansowania w subwencji tego zadania dla przedszkoli?

* jaka część środków sfinansuje standaryzacje w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne i w przedszkolach i szkołach niepublicznych w związku z projektowanym art. 2 pkt 2 (dodawany art. 42d ust. 5) oraz art. 28?

Jak bowiem piszą zgodnie z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań a zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.

Jak dodają samorządowcy konieczne jest zagwarantowanie środków w wysokości zapewniającej pełne pokrycie tych kosztów oraz przekazanie ich organom prowadzącym.

- Nie powinno bowiem dojść do sytuacji, że część skutków finansowych proponowanych w przedmiotowym projekcie zmian, poniosą jednostki samorządu terytorialnego prowadzące przedszkola/szkoły a niestety  dotychczasowe doświadczenia rodzą takie obawy - czytamy.

Zmiany personalne w oświacie

ZPP dodaje także, że wyzwania przed jakimi stoją szkoły w roku 2022 ale także w kolejnym roku szkolnym czyli trwający stan epidemii a także konieczność zapewnienia kształcenia, opieki i wychowania dla uczniów-uchodźców z Ukrainy w pełni uzasadnia postulat zmierzający do pozostawienia na stanowiskach kierowniczych w jednostkach oświatowych osób doświadczonych i dających gwarancje realizowania zadań na niezmiennie wysokim poziomie.

Dlatego samorządowcy proponują, że po art. 29 proponujemy dodać art. 29a, który zakłada, że w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2022 r. organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki (po uzyskaniu pozytywnych opinii właściwych organów) na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2027 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

ZPP proponuje także, aby ewentualnie w takiej sytuacji powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora - nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., albo przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

DO POBRANIA
ZPP projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
364.83 KB format pliku: PDF
TAGI
KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!