Szkoły ponadpodstawowe czekają na uczniów, roszady trwają

Szkoły ponadpodstawowe czekają na uczniów, roszady trwają
Dla młodych ludzi nie jest obojętne, w jakiej szkole się uczą. I po prostu dlatego będą szukać właściwego rozwiązania (fot. piekary.pl/zdjęcie ilustracyjne)
Mimo że od ogłoszenia wykazu kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych oraz potwierdzenia woli uczęszczania do wybranej placówki minęło już kilka dni i w większości szkół czas na składanie papierów w rekrutacji uzupełniającej już się skończył, ta trwa w najlepsze... Wielu uczniów nie znalazło jeszcze swego miejsca w preferowanej szkole. Na szczęście miejsc jest dużo, a do rozpoczęcia roku szkolnego zostało jeszcze trochę czasu.
 • Skończył się czas elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych; teraz czas na negocjacje.
 • Kandydaci, którzy nie znaleźli jeszcze szkoły dla siebie, mogą wybierać w tych miejscach, które pozostały.    
 • Warto jednak rozglądać się jeszcze za miejscami w wymarzonej szkole, bo uczniowskie roszady cały czas trwają...

Obserwatorzy tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - ci bezpośrednio zainteresowaniu i ci patrzący z oddali - twierdzą, że to, co dzieje się w tym roku w szkołach ponadpodstawowych, przypomina sytuację sprzed trzech lat, kiedy w liceach i technikach spotkały się dwa roczniki systemowe. Szkoły pękały wówczas w szwach i chociaż w najbardziej obleganych placówkach tworzono oddziały liczące po 34-36 uczniów, tak naprawdę do końca wakacji nikt nie wierzył, że wszystko skończy się dobrze. Udało się!

Czytaj też: Pedagodzy specjalni - już wiadomo, co mają robić

Teraz sytuacja jest podobna. I to nie z powodu dodatkowej liczby młodzieży z Ukrainy, bo ta jeszcze do szkół ponadpodstawowych masowo nie dotarła, ale z powodu podwójnego rocznika, dzieci 6- i 7-letnich, które przed ośmioma laty trafiły do szkół podstawowych i właśnie ją skończyły.

Rzecz była do przewidzenia. A jednak - jak to zwykle bywa w takich sytuacjach - nie obyło się bez nerwów i obaw, że konkretny młody człowiek nie dostanie się do preferowanej szkoły i klasy o odpowiednim profilu. Niestety, tak się dzieje...

Praktyczna strona rekrutacji

- Wczoraj oficjalnie zakończyliśmy postępowanie odwoławcze w rekrutacji podstawowej, ale wiem już, że ten proces będzie trwał do końca sierpnia. Bo jest wiele dzieci, które nie zostały przyjęte - i one przychodzą, pytają, proszą... Mają po 150 pkt. rekrutacyjnych - i się nie dostały - mówi Tomasz Szabłowski, dyrektor XXX LO w Lublinie. - Oczywiście pierwszy wniosek jest taki, że źle wybrały. I oczywiście są licea, które mają jeszcze miejsca i te dzieci przyjmą. Ale te dzieci tam nie chcą być - ona tych szkół najzwyczajniej nie wybrały.

Czytaj też: Są zadania diagnostyczne dla nauczycieli. Problem w tym, że nie ma ich kim realizować

Podkreśla, że w tym roku szkoła przygotowała rekordową liczbę nowych oddziałów: 8 klas po 32 osoby.  Mieliśmy 256 miejsc, a chętnych w pierwszej preferencji było 450 osób.

- Czyli od razu odrzuciliśmy 200 osób. Z tego samego powodu IX LO, działające po sąsiedzku, musiało odrzucić tyle samo dzieci. W sumie w najbardziej znanych liceach lubelskich ponad 1000 uczniów nie znalazło swego miejsca w szkołach wybranych w pierwszej preferencji. Dostały się do innych szkół, ale nie są zadowolone. Dlatego teraz będą szukały możliwości zmiany - wyjaśnia dyrektor szkoły.  

Zapewnia też, że to nie jest kwestia Ukraińców, bo w procesie rekrutacji nikt nie złożył wniosku o przyjęcie do XXX LO.

Właściwe miejsce nadal poszukiwane

Zatem roszady uczniowskie są gwarantowane, bo nowego miejsca będą szukać zarówno ci absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy źle obstawili preferowane szkoły i oddziały, i się nie dostali, jak i ci, którzy trafili do szkół drugiego lub trzeciego wyboru i szukają jeszcze jakiegoś rozwiązania.

Wybór szkoły i specjalizacji w nauczaniu to fundamentalna decyzja. Bywa, że determinuje nawet odleglejszą przyszłość młodego człowieka. (fot. M. Gałkiewicz/ shutterstock).
Wybór szkoły i specjalizacji w nauczaniu to fundamentalna decyzja. Bywa, że determinuje nawet odleglejszą przyszłość młodego człowieka. (fot. M. Gałkiewicz/ shutterstock).

To możliwe. Bo pojedyncze miejsca w szkołach są, czasami to zresztą całe oddziały. Ponadto część miejsc - mimo złożenia przez kandydatów dokumentów potwierdzających - jest przez nich uczniów "uwalniana".

Na przykład na Mazowszu, gdzie w rekrutacji uzupełniającej (w której kandydaci mieli czas na składanie wniosków od 1 do 3 sierpnia) miejsc w szkołach ponadpodstawowych jest jeszcze ponad 8 tys. Dziś trudno powiedzieć, ilu kandydatów w jej trakcie znalazło już swoją szkołę, bo rekrutację uzupełniającą prowadzi się bez systemu elektronicznego, a dodatkowo osoby zakwalifikowane będą miały jeszcze czas na potwierdzenie chęci uczęszczania do danej placówki... Zatem tu ważne będą tylko terminy wyznaczone przez poszczególnych kuratorów oświaty.

W szkołach województwa lubelskiego miejsc udostępnionych przez szkoły w rekrutacji uzupełniającej pozostaje zdecydowanie mniej. Według informacji Kuratorium Oświaty w Lublinie z 1 sierpnia w liceach ogólnokształcących było ich prawie 700, z czego w samym Lublinie - 119.

Zgodnie z przyjętym przez kuratorium harmonogramem kolejna lista z wolnymi miejscami w szkołach ponadpodstawowych zostanie wywieszona 23 sierpnia, a więc już po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym (ma to nastąpić do 11 sierpnia).  

Czytaj też: Szkoły po nowemu. Co zmieni się od 1 września?

Gdyby się jednak z jakichś względów kandydaci nie znaleźli dla siebie miejsca również w postępowaniu uzupełniającym, to - na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe - zostaną oni przyjęci w trakcie roku szkolnego do dowolnie wybranej szkoły ponadpodstawowej, w której pozostały wolne miejsca. Jeśli takich nie ma, samorząd powiatowy lub władze miasta na prawach powiatu muszą je stworzyć.

Przepisy prawa oświatowego nie przewidują, aby dla absolwentów podstawek mogło zabraknąć miejsca w szkole ponadpodstawowej, ponieważ każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia podlega obowiązkowi nauki.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 tej ustawy zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym gmin, powiatów, samorządów województwa. Przepis art. 39 ust. 7 wyraźnie wskazuje zaś, że zadaniem rady powiatu jest ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych - tak, aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Warto nadmienić, że obowiązek zapewnienia miejsca nauki dotyczy zarówno absolwenta szkoły podstawowej, jak i innego ucznia - mieszkańca powiatu, który ubiega się o przyjęcie do dowolnej klasy w szkole ponadpodstawowej, na przykład po powrocie z zagranicy.

Zasady rekrutacji uzupełniającej

W informacji Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona w taki sam sposób, jak postępowanie rekrutacyjne. Maksymalna liczba punktów, którą kandydat do szkoły może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym, wynosi 200. Punkty dzielą się w następujący sposób:

 • - 100 pkt za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie,
  - 100 pkt za wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła nie może przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego ustalić minimalnej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia. Stanowienie takiego progu jest sprzeczne z przepisami prawa oświatowego. Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły jest równa liczbie punktów, które otrzymał kandydat przyjęty na ostatnie wolne miejsce (z najniższą liczbą punktów).

Czytaj też: Rosną problemy z nowym rokiem szkolnym. Ukraińskich dzieci może być więcej niż ktokolwiek się spodziewa

Wynik postępowania rekrutacyjnego może być zweryfikowany w trybie postępowania odwoławczego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szk. 2022/2023 postępowanie odwoławcze jest przeprowadzane w trybie ustawowym (Art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).; § 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zm.).), w którym:

 • - rodzice kandydata w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły,
 • - komisja rekrutacyjna ma obowiązek, także w terminie 3 dni od dnia złożenia wspomnianego wniosku przez rodziców kandydata, sporządzić uzasadnienie, od którego można odwołać się do dyrektora szkoły (także w terminie 3 dni).

Na ostatnim etapie postępowania odwoławczego od rozstrzygnięcia dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jak znaleźć wolne miejsce w szkole

Rekrutacja trwa i szybko się nie zakończy. A jeśli nawet, to nikt przecież nie powiedział, że szkoły już wybranej i potwierdzonej nie można zmienić. Dlatego poniżej, w ślad za MEiN, publikujemy listę linków, pod którymi można znaleźć wykazy szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Listy te są publikowane na stronach kuratoriów oświaty. Innym sposobem jest śledzenie sytuacji z miejscami bezpośrednio w wybranej szkole.

Dolnośląskie
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/rekrutacja-2022-2023-informacja-o-wolnych-miejscach-w-szkolach-ponadpodstawowych-3/

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Kujawsko-pomorskie

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/rekrutacja-20222023--liczba-wolnych-miejsc-w-liceach-ogolnoksztalcacych-technikach-branzowych-szkolach-i-stopnia-stan-na-dzien-25-lipca-2022-r

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/rekrutacja-do-szkol-2

Lubelskie

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=rekr

https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=55&ms=119

Lubuskie

https://ko-gorzow.edu.pl/miejsca/

http://ko-gorzow.edu.pl/category/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/

Łódzkie

https://www.kuratorium.lodz.pl/lista-wolnych-miejsc-w-szkolach-ponadpodstawowych-wojewodztwa-lodzkiego-wg-stanu-rekrutacji-na-dzien-25-lipca-2022-godz-12-00/

https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

Małopolskie

https://kuratorium.krakow.pl/informacja-o-liczbie-wolnych-miejsc-w-szkolach-ponadpodstawowych-rekrutacja-na-rok-szkolny-2022-2023/

https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Mazowieckie

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/16666,Informacja-o-wolnych-miejscach-w-szkolach-dla-mlodziezy.html

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol

Opolskie

https://www.kuratorium.opole.pl/rekrutacja-20222023-informacja-o-wolnych-miejscach-w-szkolach-ponadpodstawowych-wojewodztwa-opolskiego/

https://www.kuratorium.opole.pl/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-rodzice-i-uczniowie/

Podkarpackie

https://www.ko.rzeszow.pl/bazy/informator/sp/wolnemiejsca.php

https://www.ko.rzeszow.pl/category/dla-dyrektora-i-nauczyciela/rekrutacja/

Podlaskie

https://kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/wolne-miejsca-w-szkolach-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2022-2023-w-woj-podlaskim.html

https://kuratorium.bialystok.pl/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja

Pomorskie

https://www.kuratorium.gda.pl/informacja-o-wolnych-miejscach-w-szkolach-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20222023-2/

https://www.kuratorium.gda.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol/

Śląskie

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/informacja-o-wolnych-miejscach-w-szkolach-ponadpodstawowych-w-woj-slaskim-rekrutacja-na-rok-szkolny-2022-2023/

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

Świętokrzyskie

https://kuratorium.kielce.pl/61214/komunikat-swietokrzyskiego-kuratora-oswiaty-o-wolnych-miejscach-w-szkolach-ponadpodstawowych-z-wyjatkiem-szkol-policealnych-branzowych-szkol-ii-stopnia-i-szkol-dla-doroslych-3/

https://kuratorium.kielce.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/

Warmińsko-mazurskie

https://www.ko.olsztyn.pl/2022/07/26/informacja-o-wolnych-miejscach-w-szkolach-ponadpodstawowych-po-rekrutacji-na-rok-szkolny-2022-2023/

https://www.ko.olsztyn.pl/category/rekrutacja/

Wielkopolskie

https://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2022/08/wolne-miejsca-w-liceach-ogolnoksztalcacych-technikach-i-branzowych-szkolach-i-stopnia-rekrutacja-na-rok-szkolny-20222023/

https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/

Zachodniopomorskie

http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/informacja-o-wolnych-miejscach-w-klasach-pierwszych-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-dla-mlodziezy-na-rok-szkolny-2022-2023-na-terenie-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-stan-na-dzien-25-07-2022r/

http://www.kuratorium.szczecin.pl/pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.

 
TAGI
KOMENTARZE1

 • PJR 2022-09-02 07:44:03
  We Wrocławiu zabrakło miejsc w ogólniakach. Mój syn 159pkt nie dostał się do żadnego publicznego ogólniaka z profilem mat/fiz. Ostatni i główny etap rekrutacji to ew Wrocławiu kryterium uliczne gdzie rodzice mają biegać po mieście i lizać i lizać ile który dyrektor pozwoli. Jedna wielka korupcja. Ro...dzice dzieci starających się o ogólniaki nie są elektoratem wartym zachodu. Naród ma być ciemny i zepchnięty do szkół branżowych.  rozwiń

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!