Partnerzy portalu

W nowym roku szkolnym podwójny rocznik w I klasach w szkołach średnich

W nowym roku szkolnym podwójny rocznik w I klasach w szkołach średnich
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022
Z nowym rokiem szkolnym przestają istnieć gimnazja, a w pierwszych klasach szkół średnich (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych) naukę rozpocznie tzw. podwójny rocznik uczniów - to najważniejsze zmiany, jakie czekają uczniów po 1 września 2019 r.
  • Uczniowie klas pierwszych, absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, w szkołach średnich ucząc się korzystać będą z nowych podręczników napisanych zgodnie z nową podstawą.
  • Uczniowie klas pierwszych, absolwenci gimnazjów będą mogli tak jak dotąd korzystać z podręczników używanych przez wcześniejsze roczniki.
  • W przypadku niepowodzenia i konieczności powtórzenia klasy pierwszej uczniowie, którzy są ostatnim rocznikiem absolwentów gimnazjów, nie będą mogli powtórzyć roku w trzyletnim liceum lub czteroletnim technikum.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 w klasach pierwszych szkół średnich naukę rozpocznie tzw. podwójny rocznik. Ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (wśród nich obok uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkolę w wieku lat siedmiu, będą uczniowie, którzy zgodnie z wolą rodziców rozpoczęli naukę w wieku lat sześciu).

Podwójny rocznik to efekt zmian w strukturze szkolnictwa w Polsce. Z dniem 1 września 2019 r. przestają istnieć gimnazja - szli do nich absolwenci sześcioletniej szkoły podstawowej, a nauka w gimnazjach trwała dwa lata. W 2017 r. rozpoczęło się stopniowe wygaszanie tego typu szkół - uczniowie po skończeniu klasy VI zamiast do gimnazjum poszli po VII klasy wydłużonej szkoły podstawowej. Zaprzestano naboru do gimnazjów.

Absolwenci obu typów szkół (gimnazjów i ośmioletnich szkół podstawowych) będą się uczyć w szkołach średnich w równoległych klasach. Związane jest to z tym, że zgodnie z założeniami reformy absolwenci po gimnazjum będą uczyli się zgodnie z tzw. starą podstawą programową - dla nich nauka w liceach ogólnokształcących nadal będzie trzyletnia, a nauka w technikach - czteroletnia. Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej będą się uczyć zgodnie z tzw. nową podstawą programową - dla nich nauka w liceach ogólnokształcących będzie czteroletnia, a w technikach - pięcioletnia.

Czytaj też: Nowy rok szkolny. Oto zmiany, jakie czekają nauczycieli

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym jest opisane, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne, a nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie. Nowa podstawa programowa, zgodnie z którą uczyć się będą uczniowie klas I szkół średnich absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej jest powiązana z nową podstawą programową, która od września 2017 r. jest wprowadzana w szkołach podstawowych. Ogłoszona została w styczniu 2018 r. przez ówczesną minister edukacji Annę Zalewską.

Według MEN przyjęta w dokumencie koncepcja edukacji, wyrażona w szczególności w zadaniach szkoły oraz celach kształcenia - wymaganiach ogólnych, odzwierciedla kluczowe cele i założenia reformy oświaty, w tym: położenie większego nacisku na kształcenie kompetencji kluczowych; wzmocnienie efektywności nauczania języka ojczystego przez wprowadzanie uczniów w tradycję kulturowo-literacką, która ma służyć zakorzenieniu w przeszłości, wykształceniu poczucia tożsamości i ciągłości kultury; wzmocnienie efektywności kształcenia w zakresie języków obcych nowożytnych poprzez stworzenie systemu dającego szansę uczniom na nieprzerwaną i systematyczną naukę języka obcego, naukę drugiego języka obcego, jak również możliwość kształcenia dwujęzycznego; powrót do realizowania w całym cyklu kształcenia przez wszystkich uczniów historii, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych. Nacisk położono też na rozwijania wśród uczniów przedsiębiorczości i kreatywności oraz kształtowania umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi nie tylko w procesie kształcenia, lecz również w codziennym życiu.

Uczniowie klas pierwszych, absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, w szkołach średnich ucząc się korzystać będą z nowych podręczników napisanych zgodnie z nową podstawą. Uczniowie klas pierwszych, absolwenci gimnazjów będą mogli tak jak dotąd korzystać z podręczników używanych przez wcześniejsze roczniki.

W przypadku niepowodzenia i konieczności powtórzenia klasy pierwszej uczniowie, którzy są ostatnim rocznikiem absolwentów gimnazjów, nie będą mogli powtórzyć roku w trzyletnim liceum lub czteroletnim technikum. Przepisy prawa nie przewidują organizacji tzw. klas zbiorczych dla takich uczniów. Będą musieli oni dalej uczyć się (powtórzyć pierwszą klasę) z kolejnym rocznikiem absolwentów, którzy skończyli ośmioletnią szkołę podstawową, czyli uczyć się w czteroletnim liceum lub pięcioletnim technikum. Różnice wynikające z różnic w wymaganiach starej i nowej podstawy programowej będą musieli sami nadrobić.

Tegoroczni absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej będą pierwszym rocznikiem, który będzie w przyszłości zdawał maturę według nowych zasad (w nowej formule egzamin maturalny w czteroletnich liceach przeprowadzony będzie wiosną 2023 r., a w pięcioletnich technikach - wiosną 2024 r.). Zmiany, w stosunku do obecnie obowiązującej formuły, polegać będą m.in. na wprowadzeniu progu zdawalności (na poziomie 30 proc. możliwych do uzyskania punktów) z egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, umożliwienie posiadaczom dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika otrzymanie świadectwa dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.

Z kolei absolwenci branżowej szkoły II stopnia, posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, począwszy od roku szkolnego 2021/2022 będą mogli uzyskać świadectwo dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, tj. bez konieczności, ale z możliwością zdawania egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Uczniowie klas pierwszych szkół średnich, którzy są absolwentami gimnazjów i będą się uczyć w trzyletnich liceach i czteroletnich technikach, będą w przyszłości zdawać egzamin maturalny w obecnie obowiązującej formule

TAGI
KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!