Partnerzy portalu

Wchodzą zmiany w kształceniu nauczycieli. Jest nowe rozporządzenie

 • WOK
 • 2 lipca 2023 - 09:45
Wchodzą zmiany w kształceniu nauczycieli. Jest nowe rozporządzenie
Będą zmiany dotyczące kształcenia nauczycieli (Fot. Adobestock)
Do publicznych konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Przepisy te dotyczącą nowych zasad kształcenia tej grupy zawodowej.
 • Na początku czerwca ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 • Zgodnie z nowymi przepisami kształcenie przyszłych nauczycieli na studiach realizowane będzie w ramach 5-letniego cyklu.
 • Kształcenie w takim cyklu obejmuje jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane w tym samym zakresie co studia magisterskie.

Zmiany dotyczące kształcenia nauczycieli - podstawa prawna

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 2 czerwca opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne ze względu na zmiany w sposobie kształcenia nauczycieli, które zostały wprowadzone: ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia, odrębnie uregulowało kwestie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu:

 • nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego zajęcia i nauczyciela psychologa - załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia,
 • nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) - załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia,
 • nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia.

Przyszłych nauczyciel kształcić mogą wyłącznie uczelnie spełniające ustawowe warunki

Istotne zmiany, które wprowadzono wskazanymi wyżej przepisami polegają na tym, że:

 • kształcić przyszłych nauczycieli na studiach mogą wyłącznie te uczelnie, które spełniają warunki określone w art. 53 ust. 5-5d prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • studia podyplomowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich mogą być prowadzone przez uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk - przy zapewnieniu kadry kształcącej przyszłych nauczycieli na studiach pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na kierunku odpowiadającym zakresowi kształcenia na studiach podyplomowych,
 • kształcenie przyszłych nauczycieli na studiach obejmuje 5-letni cykl (jako jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane w tym samym zakresie co studia magisterskie).

Zakres programów kształcenia na studiach podyplomowych

Ponadto kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może być prowadzone w zakresie przygotowania:

 • psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć,
 • psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu,
 • merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć,
 • pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa, psychologiczno-pedagogicznego,
 • dydaktycznego do nauczania języka obcego.

- Kształcenie przyszłych nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych jest prowadzone na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wyłącznie w trakcie jednolitych studiów magisterskich; nie ma możliwości kształcenia nauczycieli tej specjalności w trakcie studiów podyplomowych - informuje MEiN w projekcie rozporządzenia.

Ukazało się projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Fot. Shutterstock)
Ukazało się projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Fot. Shutterstock)

Zasady kształcenia przyszłych nauczycieli - pedagogów specjalnych i logopedów

Kształcenie przyszłych nauczycieli - pedagogów specjalnych, logopedów i prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest prowadzone:

 • na jednolitych studiach magisterskich na kierunku:
  - pedagogika specjalna, zakresie: edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki), edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogiki), edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacji włączającej, pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i logopedii, lub
  - na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie: pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i logopedii,
  - logopedia, na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku innym niż pedagogika specjalna w zakresie: pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i logopedii,
 • na studiach podyplomowych dla osób posiadających:
  - kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych, które nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej,
  - kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych, które nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej,
  - przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, które chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowy zakresie pedagogiki specjalnej.

Kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów zawodowych i języka obcego

Zgodnie w projektowanym rozporządzeniem zmiany umożliwią kształcenie przyszłych nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu i nauczycieli języka regionalnego na studiach pierwszego stopnia lub studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich;

- Ponadto planowane przepisy pozwolą uzyskać na studiach podyplomowych przygotowanie pedagogicznego do nauczania języka obcego absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, których program studiów nie określał efektów uczenia się uwzględniających wiedzę i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej tego języka obcego - uzasadnia MEiN.

Chodzi o absolwentów (wymienionych wyżej studiów), którzy legitymują się znajomością tego języka - odpowiednią do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Pełna treść projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - do pobrania pod tekstem.

DO POBRANIA
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MEiN.pdf
388.66 KB format pliku: PDF
TAGI
KOMENTARZE38

 • uważaj dalej 2023-07-03 14:53:52
  Rzeczownik mrzonka zapisywany jest z użyciem rz. Mrzonka - pomysł lub zamiar niemożliwy do realizacji, coś nierealnego, nieziszczalnego, marzenie, urojenie, złudzenie. Mrzonka pochodzi od wyrazu mżyć, jednak reforma oświaty z 1936r. przyjęła skojarzenie nie z deszczem, a z marzeniem, stąd mrzo...nka zapisywana jest z użyciem rz. www/kropka/ortograf/kropka/pl  rozwiń
 • Tak uważam 2023-07-03 14:28:19
  @19446: to smutne, że nauczyciel nie potrafi odczytać tego, co napisałem ( nie zna etymologii słowa mrzonka ). Słowo słowo mrzonka utworzone zostało na podstawie czasownika mżeć oznaczającego ‘migotać’, ‘ukazywać się niewyraźnie’, ‘śnić na jawie’, ‘śnić’, złudny, urojony. Zapis przez ż został celo...wo zmieniony na dwuznak rz - przez poetę Gustawa Zielińskiego ( pisarza epoki romantyzmu, zaliczanego do tzw. ukraińskiej szkoły poetów ) dla skojarzenia mrzonki ze słowem marzyć. No to sobie marzycie, nauczyciele niedouczeni. Teraz, nauczycielu doucz się słowa mżeć, potem może??? zrozumiesz dlaczego napisałem mżonek ( a nie mrzonek ). O, jakie wielkie klapy umysłowe nauczyciele maja. I takie klapy myśleniowe powodują, że: mają nieuzasadnione roszczenia, iluzję patentu na mądrość i jeszcze bardziej nierealne/nieuzasadnione roszczenia. Kodeks pracy dla nauczycieli - to jest mój głowny postulat.  rozwiń
 • Donek 2023-07-03 09:46:50
  Do c: dziękuję, mój mały gebelsie.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!