Partnerzy portalu

Większe kompetencje dla kuratora oświaty

Większe kompetencje dla kuratora oświaty
Rząd chce wzmocnić rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny (fot. shutterstock)
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, wzmacniającej rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, m.in. w zakresie kontroli oraz egzekwowania zaleceń pokontrolnych, a także organizacji zajęć w szkołach przez stowarzyszenia i organizacje.
 • Rząd chce wzmocnić rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Poprawione zostaną także warunki funkcjonowania szkół i placówek, co pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów.
 • Zwiększy się również świadomość uczniów i rodziców o treściach zawartych w zajęciach prowadzonych w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Decyzja o udziale dziecka w tych zajęciach będzie należała do rodziców.
 • Zaproponowano też zmiany dotyczące powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływania na to stanowisko.

Projekt nowelizacji został przedłożony przez ministra edukacji i nauki.

"Rząd chce wzmocnić rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Poprawione zostaną także warunki funkcjonowania szkół i placówek, co pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów. Zwiększy się również świadomość uczniów i rodziców o treściach zawartych w zajęciach prowadzonych w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Decyzja o udziale dziecka w tych zajęciach będzie należała do rodziców" - podano po posiedzeniu Rady Ministrów.

"Na potrzebę zwiększenia skuteczności organu sprawującego nadzór pedagogiczny wskazują liczne sygnały od kuratorów oświaty, rodziców, nauczycieli oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Najczęściej sygnały te dotyczą informacji o działaniach niezgodnych z prawem, które niekorzystnie wpływają na jakość edukacji oraz warunki rozwoju uczniów i wychowanków" - wskazano.

Jak podano w projekcie, zaproponowany został sposób postępowania w sytuacji, w której dyrektor szkoły lub placówki uchyla się lub nie realizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty. Kurator będzie miał możliwość wezwania dyrektora szkoły lub placówki do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Zaproponowano też zmiany dotyczące powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływania na to stanowisko. Chodzi m.in. o konieczność uzyskania pozytywnej opinii kuratora, gdy organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osobę, która nie jest nauczycielem. Dotyczy to także sytuacji, gdy organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora na okres krótszy niż 5 lat szkolnych.

Zwiększona ma być też - z 3 do 5 - liczba przedstawicieli kuratora w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.

Nowelizacja zmierza też do zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje.

Zgodnie z projektem dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły oraz konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji na terenie szkoły lub placówki.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

"Rozwiązanie wpłynie na zwiększenie świadomości uczniów i rodziców o treściach zawartych w zaproponowanych programach" - wyjaśniono w komunikacie.

W projekcie doprecyzowana została kwestia opiniowania przez kuratora zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły lub placówki przez organ prowadzący.

Zaproponowano również przepisy wzmacniające nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Zgodnie z nimi kurator będzie mógł wydać osobie prowadzącej taką szkołę lub placówkę polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce. Określono konsekwencje wynikające z braku realizacji tego polecenia.

"Rozwiązanie to pozwoli kuratorowi skutecznie reagować na napotykane problemy. Chodzi np. o brak kontaktu z dyrektorem szkoły lub placówki, brak odpowiedzi na pisma przesyłane do dyrektora albo osoby prowadzącej czy nieudostępnianie dokumentacji. Sytuacje te najczęściej dotyczą szkół i placówek, w których występowały skargi na ich funkcjonowanie, zgłaszane kuratorowi przez rodziców, pełnoletnich uczniów, nauczycieli lub inne podmioty" - podano.

Projekt nowelizacji zawiera także przepis zobowiązujący dyrektora szkoły lub placówki do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sytuacji zawieszenia zajęć z powodu wystąpienia na danym terenie zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

Zaproponowano rozwiązania umożliwiające realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wniosek rodzica w przypadku: dzieci i uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, a także uczniów hospitalizowanych w podmiotach leczniczych, w których nie zorganizowano szkoły specjalnej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

TAGI
KOMENTARZE17

 • Rodzic 2021-11-18 11:59:25
  Do Reit: DORADCO METODYCZNY tu ciągle o swojej rodzinie, tak mówiłaś do strażnika radiostacji? Może za dużo cukru jadł 😂😎🤓😎🤓😎
 • Reit 2021-11-18 10:38:44
  Do Rodzic😎🤓😎🤓😎 PŁATNY TROLLU, smrodzisz od 6:49:33, może zmień pieluchę szczylu.
 • Rodzic 2021-11-18 09:35:08
  Do Reit: rodzic smrodził Ci już od rana? Po takiej traumie przy radiostacji się nie dziwię 😎🤓😎🤓😎

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!