Partnerzy portalu

WZZ "Forum-Oświata" odrzuca propozycje zmian w Karcie nauczyciela

WZZ "Forum-Oświata" odrzuca propozycje zmian w Karcie nauczyciela
Związkowcy z "Forum-Oświata" odrzucają propozycje MEiN dotyczące zmian w Karcie nauczyciela (Fot. Shutterstock.com)
Zarząd Krajowy Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" odrzuca propozycje MEiN dotyczące zmian w Karcie nauczyciela z wyjątkiem jednego proponowanego rozwiązania - ustalania w rozporządzeniu minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli.
  • Wolny Związek Zawodowy Forum-Oświata uznaje proponowane przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki propozycje, jako całkowicie rozmijające się z postulatami środowiska nauczycielskiego.
  • Po raz kolejny wskazujemy, że podstawową kwestią dla ogółu nauczycieli jest ustawowe powiązanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej - napisano w stanowisku związkowców.
  • WZZ "Forum-Oświata" postuluje by wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty było na poziomie 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nauczyciela kontraktowego - na poziomie 100-105 proc., nauczyciela mianowanego - na poziomie 125 proc., a nauczyciela dyplomowanego - na poziomie 150 proc.

W połowie września na posiedzeniu zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian w ustawie Karta nauczyciela, dotyczące m.in. czasu pracy i wynagrodzeń nauczycieli. Na spotkaniu ustalono, że związki zawodowe mają czas do 8 października na przesłanie do MEiN swoich stanowisk wobec propozycji resortu.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjął stanowisko, w którym odrzuca w całości propozycję MEiN. W poniedziałek stanowisku wobec pozycji resortu przyjęła Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Oświatowa Solidarność również odrzuca propozycje MEiN. Powołała sztab protestacyjny.

We wtorek stanowisko przyjął też Zarząd Krajowy, należącego do Forum Związków Zawodowych, Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata". Związek ten odrzuca propozycje MEiN z wyjątkiem jednego proponowanego rozwiązania - ustalania przez ministra edukacji i nauki w drodze rozporządzenia minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

"Wolny Związek Zawodowy Forum-Oświata uznaje proponowane przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki propozycje, jako całkowicie rozmijające się z postulatami środowiska nauczycielskiego. Po raz kolejny wskazujemy, że podstawową kwestią dla ogółu nauczycieli jest ustawowe powiązanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej" - czytamy w stanowisku związkowców.

Jak przypomniano w nim WZZ "Forum-Oświata" postuluje by wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty było na poziomie 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, nauczyciela kontraktowego - na poziomie 100-105 proc., nauczyciela mianowanego - na poziomie 125 proc., a nauczyciela dyplomowanego - na poziomie 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wskazano w nim, że WZZ "Forum-Oświata" jest gotowy przystąpić, wraz z innymi reprezentatywnymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli, do negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia określającego etapy i terminy dojścia do stanu docelowego tj. powiązania wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. "Uważamy, że jest to możliwe do osiągnięcia w ciągu 2-3 lat" - zaznaczono w stanowisku.

Zwrócono uwagę, że propozycje MEiN nie pokazują modelu docelowego jak maja kształtować się płace nauczycieli, pokazują jedynie punkt startu.

Jak w nim podano, WZZ "Forum-Oświata" pozytywnie ocenia tylko jedną z propozycji MEiN - określenie na poziomie rozporządzenia minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli. "Wskazujemy jednak, że w propozycjach MEiN nie ma żadnych informacji, na jakim poziomie te minimalne stawki dodatków mają się kształtować" - dodano.

"Wskazujemy, że projektowane przez Ministerstwo zastąpienie dotychczasowych średnich wynagrodzeń (opisanych w art. 30 Karty Nauczyciela) pojęciem +przeciętnego wynagrodzenia+ nauczycieli będzie kolejnym negatywnym dla nauczycieli skutkiem - oznacza to faktyczną likwidację corocznego obowiązku rozliczania się JST z osiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a tym samym odejściem od obowiązku wypłacenia nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego w sytuacji, gdy JST zaniżyło ich wynagrodzenie" - wskazuje związek.

WZZ "Forum-Oświata" podkreśla też, że niezbędne jest rozwiązanie problemu warunków pracy nauczycieli. "Oczekujemy znowelizowania przez Pana Ministra rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania w sposób, który jednoznacznie zagwarantuje nauczycielom stanowisko pracy wraz z niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym realizowanie przez nauczycieli zadań ustawowych i statutowych szkoły (placówki) - w tym także w czasie pracy zdalnej" - czytamy.

"W sprawach dotyczących propozycji podniesienia pensum, absurdalnych +godzin dostępności nauczycieli+, zmian w procedurze awansu zawodowego i ocenie pracy nauczycieli oraz obniżenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Wolny Związek Zawodowy +Forum-Oświata+ w całości odrzuca propozycje ministerstwa" - podkreślono w stanowisku.

"Po raz kolejny stwierdzamy, że w pierwszej kolejności należy wypracować i zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz określić warunki wykonywania pracy, a dopiero później przystąpić do negocjacji pozostałych kwestii dotyczących pragmatyki nauczycielskiej. Reasumując, propozycje ministerstwa z 21.09.2021 r. nie zasługują na akceptację Wolnego Związku Zawodowego +Forum-Oświata+" - czytamy.

Propozycje MEiN zakładają m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech - likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego - i w ich miejsce wprowadzenie jednego.

Resort proponuje także podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego). Wyjaśnia, że zmiany pensum będą wiązały się z ruchami kadrowymi, w związku z tym zakłada trzyletni okres przejściowy dający możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system. Rozwiązania kadrowe - jak podaje - będą uwzględniały decyzję nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowanie dotychczasowego wymiaru pensum i ustalenie proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.

Jednocześnie MEiN, aby nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli) zobowiązany był "do bycia dostępnym" dla uczniów i nauczycieli w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

MEiN proponuje też wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Będzie ono wynosiło: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego - 140 proc., nauczyciela mianowanego - 181 proc., nauczyciela dyplomowanego - 219 proc. kwoty bazowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalone, jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia - zgodnie z propozycją MEiN - określone będą kwotowo w drodze rozporządzenia.

Resort podaje, że po wprowadzeniu zmian stawki przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli wynosiły dla nauczyciela niemającego stopnia awansu zawodowego - 4950 zł brutto, nauczyciela mianowanego - 6400 zł brutto i dla nauczyciela dyplomowanego - 7750 zł brutto. Z kolei minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne będą wynosiły brutto odpowiednio: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego - 4010 zł, nauczyciela mianowanego - 4540 zł i dla nauczyciela dyplomowanego - 5040 zł.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odniósł się wtorek na konferencji prasowej do pytania, czy propozycje resortu mogą jeszcze ulec zmianie. "Ależ oczywiście (...). Jeszcze raz, spokojnie słuchajmy się: nie ma żadnych decyzji, to są propozycje. Po to wyznaczyliśmy sobie termin do 8 października na ustosunkowanie się pisemne, na pokazanie wszystkich problemów (...). Chcemy usłyszeć głos związków zawodowych, bo mamy nadzieję, że związki zawodowe oprócz zajmowania się polityką i samym sobą, mają również wgląd w sytuację poszczególnych nauczycieli w różnych częściach kraju, chcemy wysłuchać ich głosu" - powiedział.

Przypomniał, że strony umówiły się też na 22 września na kolejne spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

TAGI
KOMENTARZE1

  • lp 2021-10-07 12:48:26
    22 września już był w tym roku chyba, że chodzi o 2022 r. ;)

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!