Za rok więcej egzaminów i patriotyzmu w szkołach

Za rok więcej egzaminów i patriotyzmu w szkołach
Poseł Barbara Nowacka dopytywała, czy do pisania podręczników zostaną dopuszczone organizacje pozarządowe (fot. Sejm)
Rozszerzony zakres egzaminu ósmoklasisty o wybrany przedmiot od przyszłego roku szkolnego oraz nowa formuła zdawania matury w roku 2023 z historii i WOS-u w zmienionym zakresie to bodaj dwie najistotniejsze informacje, jakie zostały podane na posiedzeniu podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania. Tematem jej obrad nie były wprawdzie egzaminy, a kształtowanie postaw obywatelskich i rozwój kompetencji uczniów, ale w tym zakresie niewiele można było się dowiedzieć. Oczywiście poza tym, że zmiany są wdrażane i nic z tym nie można zrobić.
 • Za rok egzaminy ósmoklasisty będą rozszerzone o jeden przedmiot do wyboru – np. biologię, chemię czy historię.
 • Wychowanie patriotyczne, historyczne i obywatelskie budzą obawy posłów, zwłaszcza gdy chodzi o zespół powołany przez MEiN do pisania podręczników i podstaw programowych.
 • MEiN nie widzi niebezpieczeństwa w ideologizacji procesów nauczania. - To nasza tradycja - twierdzi.

- Od roku szkolnego 2022/2023 w związku ze zmianą struktury i zmianą podstaw programowych szkoły ponadpodstawowej zmieni się formuła egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie (WOS) – oba przedmioty nadal będzie można wybrać na rozszerzeniu, ale więcej będzie pytań otwartych – zapowiedziała Roksana Tołwińska, dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Ministerstwa Edukacji i Nauki, przedstawiając informacje na temat kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich w podstawach programowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.  

- Zmianie ulegnie przede wszystkim sposób oceniania wypracowania i większą wagę położymy na adekwatność argumentów, które wykorzystuje uczeń w takiej pracy pisemnej – tłumaczyła dyrektor.

Natomiast już od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty, który obecnie uczniowie zdają z trzech przedmiotów – języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego, będzie rozszerzony o jeden przedmiot.

- Uczeń będzie miał jeszcze do wyboru dodatkowy przedmiot spośród takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka lub historia – stwierdziła.  

Według Roksany Tołwińskiej Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała i opublikowała 1 września 2020 r. informator o egzaminie ósmoklasisty z historii. I tam zostały zaprezentowane przykładowe rozwiązania prac z wyjaśnieniami. Natomiast w grudniu CKE opublikowała pokazowe arkusze egzaminu ósmoklasisty.

Zaskoczenie

Temat egzaminu ósmoklasisty i zmiana formuły egzaminu maturalnego z historii i WOS wybrzmiał na podkomisji niejako przypadkiem, mimo to zaskoczył nieco posłów. Dlatego Kinga Gajewska dopytywała później, jak to się stało, że pomimo zapewnień, które ona wraz z Krystyną Szumilas otrzymały, że nie będzie zmian w zakresie egzaminu ósmoklasisty ani w przyszłym, ani prawdopodobnie w kolejnym roku szkolnym, a tu się okazuje, że będą i to już od przyszłego roku szkolnego?

Natomiast gdy chodzi o wychowanie patriotyczne i obywatelskie wszyscy wypowiadający się posłowie i ich goście zwracali uwagę na postępujący proces ideologizacji podstaw programowych. Ich obawy budził zaś nie tyle fakt kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich, ale sposób ich realizacji, zwłaszcza w kontekście osób powołanych przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka do realizacji tego celu.

Problematyczny zespół

- Czy naprawdę celem edukacji jest zbawienie? Czy wszelka prawda pochodzi od Boga? Czy w związku z tym podręczniki będą przesiąknięte wiarą, czy też wiedzą – pytała posłanka Katarzyna Lubnauer, nawiązując do wypowiedzi medialnych Artura Góreckiego, z-cy dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników MEiN.

Zauważyła przy tym, że w składzie zespołu przygotowującego podręczniki znalazł się m.in. Grzegorz Wierzchowski, który został odwołany ze stanowiska kuratora oświaty w Łodzi ze względu na liczne skargi na niego, w tym przedstawicieli NSZZ „Solidarność”.

- On wygłosił m.in. taki tekst, że wirus LGBT jest gorszy od koronawirusa, ponieważ powoduje dehumanizację społeczeństwa. Czy człowiek, który głosi poglądy jawnie homofobiczne, powinien być ekspertem, który pisze podręczniki dla młodzieży – mówiła.  

Zapytała też o Aleksandra Głogowskiego, który pozwolił sobie na wpis na twitterze, że Władysławowi Frasyniukowi podobało się w „pierdlu”, ponieważ podobało mu się pod prysznicem. - Czy człowiek, który wypowiedział tak haniebne słowa, powinien odpowiadać za pisanie podręczników do WOS? – pytała?

Posiedzenie podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania na temat wychowania patriotycznego prowadziła Katarzyna Lubnauer (fot. Sejm).
Posiedzenie podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania na temat wychowania patriotycznego prowadziła Katarzyna Lubnauer (fot. Sejm).

Barbara Nowacka zastanawiała się z kolei, czy to właściwe, że w sytuacji, kiedy należałoby się zająć odchudzaniem programów nauczania, bo są one przeładowane, ministerstwo zajmuje się doktrynerstwem, indoktrynacją i ideologizacją szkoły. Czy tak zorientowany zespół przy MEiN jest w stanie wyjść poza swoje ograniczenia ideologiczne.

- W jaki sposób zamierzacie budować ten zespół, tak żeby zapewnił różnorodność, empatię, szacunek do drugiego człowieka i tych postaw uczył młodzież. Bo tu chyba jesteśmy zgodni, że szacunek do drugiego człowieka, otwartość, brak nienawiści i agresji jest jedną z podstawowych zasad budowania otwartego społeczeństwa – pytała poseł Nowacka.

Reprezentantki opozycji sejmowej podniosły też kwestie konkursu „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”, organizowanego na terenie województwa małopolskiego, za który decyzją Małopolskiej Kurator Oświaty uczestnicy otrzymali dodatkowe punkty przy przyjęciu do szkół ponadpodstawowych.    

- Konkurs, który opiera się nie na prezentowaniu wiedzy, ale określonego światopoglądu pana ministra jest głęboko niemoralny i godzi w prawa człowieka – mówiła Kinga Gajewska.

Dobre rady

W trakcie posiedzenia podkomisji dyskutanci starali się charakteryzować współczesny patriotyzm i postawy obywatelskie, wskazując jednocześnie przedstawicielom Ministerstwa Edukacji i Nauki obszary, których nie można pomijać. Podkreślali przy tym, że szkoła nie może być ideologizowana i faworyzować jednych uczniów kosztem młodzieży o odmiennym wyznaniu i orientacji seksualnej.  

Poseł Piotr Borys upominał, że wychowanie patriotyczne i obywatelskie, bazując na historii Polski, powinno kształtować postawy odpowiedzialności nie tylko za nasz kraj, ale także za przestrzeń całej Europy.

- Dzisiaj Polak, którym ma mieć postawy patriotyczne ma być otwartym Europejczykiem odpowiedzialnym za swój kraj i całą Europę – mówił.    

Prof. Jarosław Płuciennik z Uniwersytetu Łódzkiego wskazywał, że sygnalizowane przez MEiN rocznicowe akademie oraz wycieczki na kresy nie wykształcą u uczniów kluczowych kompetencji, potrzebnych na uczelniach wyższych. Dlatego w pracach nad zmianami programowymi nie można się skupiać wyłącznie nad patriotyzmem.

- W jaki sposób minister Czarnek zamierza wspierać osoby LGBT, żeby deklarowane wartości tyczyły się całego społeczeństwa, a nie tylko dopasowanych ideologicznie jednostek. W jaki sposób zmieniona zostanie podstawa do wychowania do życia i dlaczego WDŻ w ogóle nie pojawił się w dokumentach dotyczących kształtowania postaw obywatelskich – pytała Antonina Lewandowska z Grupy Ponton.

Podkreśliła przy tym, że młodzież nieheteronormatywna w Polsce ma coraz częściej myśli samobójcze. W 2017 r. dotyczyły one 70 proc. młodych ludzi, a w 2020 aż 84 proc.

Prof. Izabela Skórzyńska z UAM wskazywała z kolei, że błędem jest, iż nasz patriotyzm skupiony jest na patriotyzmie wewnętrznym, chociaż żyjemy w świecie otwartym.

- We współczesnym świecie bez otwartości na współpracę z przedstawicielami innych kultur, innych narodów, innych religii, nie można funkcjonować – mówiła.

Podkreśliła także konieczność autentycznej edukacji obywatelskiej, której w przepisach i dokumentach oświatowych jest bardzo dużo, natomiast w rzeczywistości szkolnej praktycznie jej nie ma. Bo to nie jest tylko WOS, ale wszystko, co dzieje się na lekcjach. To są także rozmowy na biologii czy języku polskim, na które brakuje czasu.   

To nie ideologizacja

Odpowiedzi przedstawicieli ministerstwa nie były tak obszerne, jakby się można było spodziewać. Dyrektor Tołwińska stwierdziła, że w zakresie konkursów kurator jest w pełni autonomiczny, zatem to on decyduje, które z nich będą punktowane. Ich listę każdy z kuratorów ma obowiązek przedstawić do końca lutego, więc właśnie te wykazy się ukazują. Nie chciała jednak rozsądzić, do jakiej kategorii małopolski konkurs zaliczyć - do konkursów wiedzy, artystycznych czy sportowych, które mogą być zamieszczane na świadectwach.

Adam Górecki wyjaśnił zaś, że po pierwsze z tytułu pełnienia funkcji pełnomocnika nie dostaje żadnego wynagrodzenia (bo takie pytanie padło w trakcie posiedzenia), po drugie to minister Czarnek powołał  członków do zespołu, bo to jego kompetencja.

Jeśli chodzi o niepokoje związane z ukierunkowaniem ideologicznym szkoły, podkreślił, że ministerstwo dąży do takiego ukształtowania całego systemu edukacji i treści programowych, żeby owej ideologizacji uniknąć.

- Jedynym sposobem na to jest ukierunkowanie na prawdę, czyli szukanie zgodności myśli z rzeczywistością. Rozpoznanie tej rzeczywistości, opisanie i danie uczniom narzędzi, dzięki którym będą potrafili sami do tej prawdy dochodzić – wyjaśniał. - Dopiero umiejąc w sposób właściwy odnieść się do tego, co jest nam najbliżej, potrafimy później, we właściwym porządku miłości i porządku ordo caritatis, ustawić relacje z innymi. W oparciu o szacunek, miłość, wzajemne zrozumienie, szukanie dobra wspólnego.

Podkreślił również, że w obszarze aksjologicznym nasze dziedzictwo, nasza tożsamość jest wyraźnie określona także w aktach prawnych, takich jak Konstytucja, gdzie mamy wyraźnie zdefiniowane, do jakich wartości się odwołujemy, myśląc o polskości. Zapewnił przy tym, że żadnych niebezpieczeństw ideologizacji szkolnych programów i podręczników nie dostrzega, bo nikt takich celów nie stawia.

Wskazał też, że obecnie MEiN przygotowuje raport na temat systemu dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. I w oparciu o wynikające z niego rekomendacje minister podejmie ewentualne decyzje w sprawie zmian.

W punkcie drugim porządku obrad podkomisja zajęła się rozpatrzeniem informacji ministra edukacji i nauki dotyczących działań w zakresie rozwoju kompetencji uczniów.

TAGI
KOMENTARZE15

 • czytelnik 2021-03-09 00:44:39
  Rodzic, znaj proporcje mocium Panie. Myśliwskiemu możesz buty wiązać, ćwoku.
 • Rodzic 2021-03-01 21:36:02
  Do Doradca metodyczny: oczywiście że, jest pojęcie komunistyczny patriota. Zastanowisz się chociaż czasem co piszesz? Podajesz nazwisko swojego komunistycznego guru który twierdzi że, patriotyzm to przeżytek, a teraz napisałaś że, jako patrioci powinniśmy go znać. 😳 Wielu komunistów zrobiło karier...ę w czasach demokracji, świadczy to tylko o cynizmie i cwaniactwie. Niestety w Polsce nie rozliczono komuchów. Dwa posty jeden po drugim i znów troll Doradca zarobił 5 zł. Brawo 😎  rozwiń
 • Doradca metodyczny 2021-03-01 21:14:58
  Wiesław Myśliwski, radzę poczytać życiorys tego wspaniałego literata i filozofa. Proszę zwrócić też uwagę na bardzo liczne nagrody i odznaczenia, ostatni order otrzymał w 2012 roku. Polecam też jego literaturę przetłumaczoną można rzec na wszelkie języki świata. Jego książki były wydawane przez wyd...awnictwo "Znak", tu odsyłam do zapoznania się z historią tego wydawnictwa. Jako patrioci powinniśmy znać, tak wybitnego polskiego literata i filozofa teologicznego, absolwenta KUL i doktora hc. kilku polskich uniwersytetów.  rozwiń

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!