Partnerzy portalu

Zmiany w edukacji uczniów z Ukrainy. Jest projekt rozporządzenia

Zmiany w edukacji uczniów z Ukrainy. Jest projekt rozporządzenia
Do uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie edukacji dzieci z Ukrainy (fot. freepik)
Do uzgodnień skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Zaproponowano w nim przedłużenie części obowiązujących obecnie przepisów na rok szkolny 2023/2024.
  • W projekcie nowelizacji rozporządzenia zaproponowano przedłużenie na rok szkolny 2023/2024 stosowania części przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
  • Przedłużone mają być również przepisy o możliwości ustalenia przez dyrektora szkoły lub placówki, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzeby modyfikacji realizowanego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego.
  • Zaproponowano dodanie przepisów określających: warunki ukończenia w roku szkolnym 2023/2024 przez ucznia z Ukrainy szkoły podstawowej oraz termin składania przez uczniów będących obywatelami Ukrainy deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Do uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie edukacji dzieci z Ukrainy

Do uzgodnień skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Zaproponowano w nim przedłużenie części obowiązujących obecnie przepisów na rok szkolny 2023/2024.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do uchwalonej w kwietniu tego roku ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia m.in. przepisy zawarte w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z ustawą za legalny uznaje się pobyt obywateli Ukrainy do dnia 31 sierpnia 2024 r., jeżeli te osoby: w dniu 4 marca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki lub w dniu 4 marca 2024 r. pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, lub nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych.

Na mocy tej ustawy uznaje się też za legalny pobyt obywateli Ukrainy do dnia 30 września 2024 r. jeżeli te osoby przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Stosownie do zmian dotyczących terminów legalności pobytu na terytorium Polski obywateli Ukrainy przybyłych po wybuchu wojny, w projekcie nowelizacji rozporządzenia zaproponowano przedłużenie na rok szkolny 2023/2024 stosowanie części przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Możliwości powołania składu zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy

Chodzi o przepisy mówiące o możliwości: powołania składu zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego; uczęszczania przez uczniów oddziałów przygotowawczych na zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego; niepodlegania klasyfikacji rocznej i śródrocznej przez uczniów uczęszczających do oddziału przygotowawczego; organizowania dodatkowych zajęć z języka polskiego w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów i w wymiarze nie niższym niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie edukacji dzieci z Ukrainy zaproponowano przedłużenie na rok szkolny 2023/2024 stosowania części przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (fot. shutterstock)
W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie edukacji dzieci z Ukrainy zaproponowano przedłużenie na rok szkolny 2023/2024 stosowania części przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (fot. shutterstock)

Przedłużone mają być też przepisy mówiące o możliwości przyjęcia do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka niepełnosprawnego lub ucznia niepełnosprawnego na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor szkoły może w porozumieniu z radą pedagogiczną modyfikować program

Przedłużone ma być również obowiązywanie przepisów mówiących o możliwości ustalenia przez dyrektora szkoły lub placówki, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzeby modyfikacji realizowanego w szkole lub placówce programu wychowawczo-profilaktycznego oraz w razie potrzeby modyfikowania tego programu, a także zatrudnienia w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kuratora oświaty, osoby niebędącej nauczycielem posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora poradni do realizacji określonych zadań w tym zakresie.

W projekcie zaproponowano dodanie przepisów określających: warunki ukończenia w roku szkolnym 2023/2024 przez ucznia będącego obywatelem Ukrainy szkoły podstawowej; termin składania przez uczniów będących obywatelami Ukrainy deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego, zawodowego i ósmoklasisty oraz przekazania wykazu uczniów, którzy złożyli deklaracje do okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Nie zostaną za to przedłużone na rok szkolny 2023/2024 przepisy dotyczące: zwiększenia liczby dzieci będących obywatelami Ukrainy w oddziale przedszkola integracyjnego, oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczby uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, liczby dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczby uczniów w oddziale szkoły specjalnej i oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej.

Jednocześnie klasy i oddziały, w których w latach 2021/2022 i 2022/2023 zwiększono liczbę dzieci i uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, będą mogły funkcjonować w obecnej formie w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Projektowana nowelizacja rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

TAGI
KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!