Zmiany w refundacji dowozu do szkół i większa dotacja na podręczniki

Zmiany w refundacji dowozu do szkół i większa dotacja na podręczniki
Kwota dotacji podręcznikowej zostaniezwiększona o 67 mln zł (fot. freepik)
Zmieniony zostanie sposób obliczania kwoty refundacji rodzicom dowozu do placówek oświatowych dzieci z niepełnosprawnościami, a kwot dotacji podręcznikowej zostanie w tym roku zwiększona o 67 mln zł - zdecydował Sejm.
  • Poprawki zwiększają maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na zakup przez samorządy podręczników i ćwiczeń dla uczniów w 2022 r. z 273 mln zł do 340 mln zł, czyli o 67 mln zł. Określono też nowe w 2022 r. terminy składania wniosków i udzielania dotacji.
  • Intencją autorów projektu jest też urealnienie kwoty refundacji rodzicom dowozu do placówek oświatowych dzieci z niepełnosprawnościami.
  • W nowelizacji zapisano też, że zwrot kosztów jednorazowego przewozu będzie - tak jak obecnie - następował w wysokości określonej według wzoru z trzema zmiennymi.

Sejm za zmianami w obliczaniu refundacji dowozu do szkół i zwiększeniem dotacji podręcznikowej

Zmieniony zostanie sposób obliczania kwoty refundacji rodzicom dowozu do placówek oświatowych dzieci z niepełnosprawnościami, a kwot dotacji podręcznikowej zostanie w tym roku zwiększona o 67 mln zł - zdecydował Sejm przyjmując nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe głosowało 443 posłów, nikt nie był przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Czytaj też: Trzeci podręcznik do historii i teraźniejszości dopuszczony do użytku szkolnego

Wcześniej Sejm przyjął poprawki do nowelizacji zmieniające zapisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotyczą one dotacji podręcznikowej. Zostały one zgłoszone przez posłów PiS podczas drugiego czytania projektu noweli.

Więcej pieniędzy na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów

Uczniowie szkół podstawowych korzystają z podręczników będących własnością szkoły i udostępnianych im bezpłatnie. Samorządy dostają środki z dotacji budżetu państwa na zakup tych podręczników i zestawów ćwiczeń dla uczniów w ramach tzw. dotacji podręcznikowej. Uczniowie szkół ponadpodstawowych nie są objęci tym systemem.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazało, że z uwagi na zmiany w systemie, w tym związane z rozpoczęciem uczęszczania do szkół w polskim systemie oświaty uczniów pochodzących z Ukrainy - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r., oraz wynikające z tego tytułu migracje uczniów - zwiększeniu ulec musi w 2022 r. maksymalny limit wydatków na 2022 r. dla uczniów na dotację podręcznikową.

Poprawki zgłoszone przez PiS, a przyjęte w czwartek przez Sejm, zwiększają maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na zakup przez samorządy podręczników i ćwiczeń dla uczniów w 2022 r. z 273 mln zł do 340 mln zł, czyli o 67 mln zł. Określono też nowe w 2022 r. terminy składania wniosków i udzielania dotacji.

Za przyjęciem tych poprawek (głosowane były łącznie) było 446 posłów, nikt nie był przeciw, 2 posłów wstrzymało się od głosu.

Zmiany w obliczaniu kwoty refundacji rodzicom dowozu do szkół dzieci z niepełnosprawnościami

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe był inicjatywą senacką. Intencją autorów projektu jest urealnienie kwoty refundacji rodzicom dowozu do placówek oświatowych dzieci z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z przepisami, obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub szkolnego albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie.

Czytaj też: Nauczyciel może realizować zajęcia bez podręcznika

Rodzicom przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów według algorytmu, w którym jedną z decydujących zmiennych jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, którą określa na każdy rok szkolny rada gminy. Samorządy najczęściej wyliczają ją na podstawie cen w kilku stacjach. Umowy są zawierane raz do roku.

W nowelizacji zapisano, że zwrot kosztów jednorazowego przewozu będzie - tak jak obecnie - następował w wysokości określonej według wzoru z trzema zmiennymi. Wśród zmiennych są: liczba kilometrów przewozu dziecka drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem oraz stawka za kilometr przejazdu pojazdu. Stawkę za kilometr przejazdu - również tak jak obecnie - ma określać rada gminy, w drodze uchwały, ale stawka ta nie będzie mogła być niższa, niż określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym minister infrastruktury wydaje rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Czytaj też: Bezpłatne podręczniki w szkołach średnich

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem zapisów dotyczących dotacji podręcznikowej, te mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

TAGI
KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!