Partnerzy portalu

Jak się ma gospodarka finansowa związków międzygminnych?

Osiągnięty w 2010 r. poziom dochodów, jak i zrealizowane przez związki międzygminne wydatki stanowiły około 1 proc. ogółu dochodów i wydatków wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w kraju.

W rejestrze, prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na dzień 31 grudnia 2010 r., ujętych było 226 związków międzygminnych, z których 61 nie podjęło działalności, co stanowiło 27 proc. ogółu zarejestrowanych.

Najwięcej związków międzygminnych funkcjonuje w województwie małopolskim.

Jak wyliczyła w sprawozdaniu z działalności Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, najwyższy udział w zrealizowanych dochodach i wydatkach wszystkich związków międzygminnych w kraju osiągnęły związki woj. śląskiego – odpowiednio 41,4 proc. i 43,4 proc.

Najwyższy wzrost dochodów w 2010 r., w stosunku do 2009 r., osiągnęły związki międzygminne woj. zachodniopomorskiego – o 152,8 proc.

W woj. lubuskim związki międzygminne zrealizowały dochody na zdecydowanie niższym poziomie niż w roku ubiegłym. Spadek dochodów o 10,9 proc. związany był z nieotrzymywaniem w 2010 r. przez związki tego regionu środków pochodzących ze źródeł pozabudżetowych.

Analiza zmian wysokości źródeł dochodów, w odniesieniu do ubiegłego roku wskazuje, że najwyższy wzrost dochodów – o 17,6 proc. dotyczył dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W stosunku do roku ubiegłego obniżyły się natomiast dochody pochodzące ze źródeł pozabudżetowych oraz dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych – odpowiednio o 33,8 proc. i 25,8 proc.

Dochody z tytułu wpływów uzyskanych z wpłat gmin oraz wpływy z usług, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych pozostały na podobnym poziomie.

Na projekty inwestycyjne, jak również na te o charakterze nieinwestycyjnym, realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych związki międzygminne pozyskały w 2010 r. kwotę w wysokości 783 828 tys. zł, co stanowiło 47,1 proc.

Dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych w 2010 r. uzyskały 34 związki z 13 województw. Podobnie jak w roku ubiegłym najwyższe dochody z tego tytułu uzyskał Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie (woj. zachodniopomorskie).

Na wysoki poziom dochodów znaczący wpływ miały środki pozyskane na realizację projektów, związanych z zagospodarowaniem turystycznym na obszarach cennych przyrodniczo oraz gospodarką wodno-ściekową, a także te, które dotyczyły wspierania działań informacyjnych i promocyjnych związku jako przykład współpracy polsko-niemieckiej.

KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!