Partnerzy portalu

RZGW Gliwice planuje do 2027 r. wydać 3,4 mld zł na blisko 1,1 tys. działań na rzecz dobrego stanu wód

  • PAP
  • 17 czerwca 2021 - 14:19
Blisko 1,1 tys. działań naprawczych na rzecz utrzymania dobrego stanu wód zakładają w ciągu sześciu lat na swoim obszarze działania Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW). Ich szacunkowy koszt to 3,4 mld zł.
Europejski Kongres Gospodarczy
Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod tym linkiem.

Podczas czwartkowego briefingu przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz gliwickiego RZGW poinformowali o trwających konsultacjach aktualizacji planów gospodarowania wodami, jakie opracowywane są co 6 lat na obszarach dorzeczy. Plany te zawierają działania mające służyć osiągnięciu lub utrzymaniu dobrego stanu wód i zależnych od nich ekosystemów, umożliwiając jednocześnie zrównoważone korzystanie z wód.

Jest to już drugi półroczny proces aktualizacji tych dokumentów, rozpoczęty w połowie kwietnia br. Pierwsza aktualizacja obowiązuje od 2016 r. - do momentu przyjęcia obecnie konsultowanych opracowań. Projekty planów gospodarowania wodami przyjmie rozporządzeniem minister infrastruktury. Zawartość planów wynika z wymogów tzw. Ramowej dyrektywy wodnej UE, włączonej do polskiego prawa ustawą Prawo wodne.

Obecne projekty aktualizacji planów w skali kraju zostały przygotowane dla dziewięciu obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej.

Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca dyrektora departamentu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury podała, że koszty działań dla wszystkich obszarów dorzeczy zostały oszacowane na ok. 226 mld zł. "To bardzo duża kwota, która powinna zostać wydatkowana w ciągu najbliższych 6 lat - to działania na poziomie krajowym i skierowane na poszczególne jednolite części wód" - wskazała wicedyrektor.

"Projekty planów są przedkładane i każda zainteresowana osoba może wypowiedzieć się i złożyć swoje uwagi: zaproponowane rozwiązania są weryfikowane przez społeczeństwo. Liczymy na bardzo duży odzew społeczeństwa, stąd spotkania konsultacyjne, które mają rozpropagować te konsultacje" - dodała Bogucka-Szymalska.

Dyrektor gliwickiego RZGW Mirosław Kurz zaznaczył, że zorganizowane w czwartek spotkanie konsultacyjne dotyczy regionów w zarządzie tamtejszego RZGW, czyli obszaru dorzecza Wisły, regionu wodnego Małej Wisły, obszaru dorzecza Odry, regionu wodnego Górnej Odry oraz obszaru dorzecza Dunaju, regionu wodnego Czadeczki.

Kurz podał, że przeprowadzone analizy i badania pozwoliły oszacować tam zestaw 1,1 tys. działań naprawczych, mających minimalizować skutki wpływu człowieka na środowisko. Ich koszt obliczono na ponad 3,4 mld zł.

Jolanta Chochół, wicedyrektor gliwickiego RZGW ds. usług wodnych i zarządzania środowiskiem wodnym, odnosząc się do specyfiki zarządzanego przezeń obszaru wskazała na znajdujące się tam zbiorniki wodne i ich funkcje, wpływ na gospodarkę wodną konurbacji górnośląskiej, a także wpływ górnictwa (i wynikający z odwadniania wyrobisk lej depresyjny).

"Uwzględniając tę charakterystykę i bazując na wynikach badań, jesteśmy w stanie określić działania, które musimy podjąć, aby uzyskać dobry stan wód, który jest nadrzędnym celem naszego funkcjonowania" - wyjaśniła Chochół.

Działania te są przypisane jednolitym częściom wód powierzchniowych oraz podziemnych (są to podstawowe jednostki planistyczne w gospodarowaniu wodami). Na terenie gliwickiego RZGW znajduje się 197 części jednolitych wód powierzchniowych oraz 23 części jednolitych wód podziemnych.

Dla 187 części jednolitych wód przypisano działania uwzględniające ich charakterystykę, problemy i występujące presje. Dla jednolitych części wód powierzchniowych w regionie Małej Wisły planowanych jest 457 działań, dla Górnej Odry 528, a dla Czadeczki - 3. Dla jednolitych części wód podziemnych w regionie Małej Wisły planowanych jest 64 działań, dla Górnej Odry 84, a dla Czadeczki, wobec braku zagrożeń, nie przewidziano działań naprawczych.

Chochół uściśliła, że zestawy działań dla jednolitych części wód na terenie gliwickiego RZGW koncentrują się na przywróceniu drożności dla migracji ryb, przywróceniu połączeń między korytami rzek a terenami zalewowymi, poprawie warunków siedliskowych i poprawy jakości dzięki ograniczeniu dopływu zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa, przemysłu czy ścieków komunalnych.

Zgodnie z harmonogramem wszystkie zaplanowane działania naprawcze powinny zostać zrealizowane do 2027 r.

W półrocznych konsultacjach projektów aktualizacji planów gospodarki wodnej, trwających do połowy października br., może wziąć udział każda zainteresowana osoba, firma lub organizacja. Informacje o konsultacjach znajdują się na stronie: www.apgw.gov.pl/konsultacje.

KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!