Partnerzy portalu

Zamówienia posłuszne dyscyplinie finansowej

  • GK
  • Opublikowano: 30 lipca 2012 - 12:40 | Zaktualizowano: 31 lipca 2012 - 12:53
Większość postępowań o zamówienie publiczne przeprowadzana jest prawidłowo. Tak wynika z kontroli, którą NIK przeprowadziła w 149 gminach, 147 powiatach, 40 samorządach województw oraz 33 miastach na prawach powiatu.

Najwyższa Izba Kontroli zbadała 369 postępowań o zamówienie publiczne, z tego 149 w gminach, 147 w powiatach, 40 w samorządach województw oraz 33 w miastach na prawach powiatu.

Zdecydowana większość z nich 330 (89,4 proc.) została przeprowadzona prawidłowo, z zachowaniem trybów udzielania zamówienia publicznego, uzasadnionych przesłankami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Zlecenie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, a realizowane zamówienia były zgodne z ofertą, umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości i uchybienia formalne w przypadku 32 postępowań. Prowadzone były w: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku, Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, Zarządzie Dróg Powiatowych w Łobzie, Urzędzie Miasta Rybnika, w starostwach powiatowych: w Rawie Mazowieckiej, Głubczycach, Słupcy, Łobzie i Sochaczewie, w urzędach gmin: w Dopiewie, Otyniu, Kościanie, Busku-Zdroju oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Nieprawidłowości polegały m.in. na błędnym ustaleniu wartości zamówienia poprzez określenie jej w kwocie brutto lub nieuwzględnieniu w niej wartości robót uzupełniających, a także przyjęciu wartości zamówienia nieaktualnej, ustalonej przed dopuszczalnym przepisami terminem w stosunku do dokumentów, które nie były niezbędne do prowadzenia postępowania oraz niezachowania spójności danych zawartych w ogłoszeniach o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Istotne nieprawidłowości NIK odnotowała w ośmiu zamówieniach. Postępowania te przeprowadzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w urzędach gmin: w Dziadowej Kłodzie, Dąbrowie Górniczej, Busku-Zdroju, Sosnówce, Otyniu i w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.

<!-- pagebreak //-->

Polegały one na wyborze wykonawców z naruszeniem trybu lub zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niezłożeniu przez osoby występujące po stronie zamawiającego wymaganych oświadczeń o bezstronności.

W urzędzie marszałkowskim w Poznaniu, w przypadku zamówienia na kompleksową realizację przedsięwzięcia „Wola. Innowacje i Kreacje” o wartości 794,5 tys. zł naruszony został art. 24 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ urząd zlecił realizację wykonawcy, który powinien zostać wykluczony, bo nie wykazał on spełnienia wszystkich warunków udziału w tym postępowaniu.

W przypadku drugiego zamówienia, którego przedmiotem było opracowanie merytorycznej i artystycznej koncepcji wydarzenia artystycznego kreującego design z Wielkopolski w ramach Fuori Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie o wartości 130 tys. zł doszło do naruszenia art. 67 ust. 1 pkt.1 lit. C tej ustawy, zgodnie z którym zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielenia zamówienie w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

W ocenie NIK, przesłanki przyjęte, czyli dorobek twórczy, doświadczenie, znajomość branży oraz liczne kontakty wykonawcy zamówienia nie uzasadniały tezy, że usługa ta może być wykonana tylko przez jednego wykonawcę.

Jeśli chodzi o Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie, to NIK przyjrzała się zamówieniu „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1661934 zł”.

Ustalono, że po dwóch postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonych ich unieważnieniem w związku z przekroczeniem kwoty, którą urząd mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przeprowadzono trzecie z zastosowaniem trybu z wolnej ręki.

Tryb ten wybrano pomimo niespełnienia wszystkich przesłanek zapisanych w ustawie, a mianowicie poprzednie postępowania nie zostały unieważnione z powodu odrzucenia wszystkich ofert w związku z ich niezgodnością z opisem przedmiotu zamówienia.

NIK stwierdziła, że przez nieuprawnione odstąpienie od stosowania trybów podstawowych i zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki urząd gminy naruszył art. 7 ust.1 oraz art. 10 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, w przypadku zamówienia na remont i rozbudowę zabytkowego budynku Teatru Miejskiego w Bolesławcu o wartości 4 091,9 tys. zł, sekretarz powiatu składający w imieniu zamawiającego oświadczenie woli oraz trzy osoby nie będące pracownikami starostwa, wykonujące prace o charakterze biegłego, nie złożyły w trakcie postępowania oświadczeń o swojej bezstronności, wymaganych art. 17 ust.2 w związku z art. 21 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

– Nieprawidłowości wykryte przez NIK wyczerpują znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określonego w art. 17 ust. 1b pkt 2 i ust. 1c oraz art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – czytamy w informacji Departamentu Administracji Publicznej NIK o wynikach kontroli powiązań budżetów samorządów z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 r.

KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!