Partnerzy portalu
KOMENTOWANY TEKST

MAC chce mocniejszych kontaktów z samorządami


  • NeoQubit, 2012-01-13 11:33:37

    MIEDZY IDEĄ I NATURĄ – CYFROWA BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA PRO FUTURO 1. Idea biblioteki pro futuro w multimedialnym i bezpiecznym internecie. * W opisanej powyżej inicjatywie zawarta jest być może idea potencjalnej roli biblioteki w przyszłości, jako dysponenta bazy klientów, z których każdy posiada zweryfikowane bezpośrednio w kontakcie klienta z pracownikiem biblioteki zaufane konto biblioteczne. * Niech zatem będzie dane wyobrażenie, że z biblioteką nawiązuje współpracę partner finansowy, bank, w ramach której klient biblioteki, wypożyczając książkę, publikację z biblioteki, dokonuje również wpłaty, pożyczenia pieniędzy bankowi na swym innowacyjnym koncie lokaty bankowo bibliotecznej. Wspólnym mianownikiem działania jest czas wypożyczenia równy czasowi pożyczenia. I tak na przykład, klient sam ustala dla siebie wielkość wpłaty i czas wpłaty na lokacie, w ramach limitu przyznanego dla danej publikacji i ustalonego między bankiem i biblioteką, w praktyce klient wypożycza publikację X, za nie mniejszą i nie większą wpłatę niż Y, na czas nie krótszy i nie dłuży niż Z. Według tego czasu naliczane są pozytywy lub negatywy finansowe dla klienta. Jeżeli klient odda książkę w terminie przez siebie ustalonym, to zyskuje stosowne korzyści względem na koncie finansowym. Jeżeli klient nie odda w terminie pożyczonej publikacji, to traci stosownie na koncie, aż do utraty całej wpłaty. Co nie oznacza, że nie musi wypożyczonej z biblioteki publikacji i tak oddać. Zwrot wypożyczonej publikacji w terminie oznacza oddanie książki w ustalonym przedziale czasu. Po oddaniu książki klient biblioteki otrzymuje zapytanie, czy czyta dalej, czy chce zwrotu wpłaty z lokaty, w tym z naliczoną kwotą pozytywną lub odliczoną kwotą negatywną. Reguła realizacji i kontynuacji korzystania z usługi, do której przystępuje klient dobrowolnie, wymaga albo czytania dalej, czyli oszczędzania albo wypłacenia środków. Zatem w tej idei przystępując do wspólnej oferty usługi banku i biblioteki trzeba ciągle wypożyczać i oszczędzać albo z niej zrezygnować i pobrać swoje oszczędności. * W dalszej przyszłości klient biblioteki ma dostęp nie tylko do katalogu publikacji wydanych na nośniku papierowym, cyfrowym, ale również do katalogu multimedialnej oferty internetowej. Dochodzi w tej idei kolejny partner biblioteki, niech nazywa się tu edukator. Tym razem partnerem jest podmiot oferujący poprzez internet dostęp do oferty multimedialnej, który wymaga zalogowania się, konta użytkownika i dokonania opłaty za czas dostępu do oferty multimedialnej. * Klient biblioteki, który przez lata systematycznie wypożyczał publikacje w bibliotece posiada zaoszczędzone pieniądze na opłatę korzystania z publikacji internetowych. * W tej idei: książki są w terminie zwracane do biblioteki, wzrasta ilość i jakość oferty multimedialnej w internecie, a bank wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego i wiedzy poprzez umożliwienie oszczędzania i przepływ pieniądza. * Klient czyta i oszczędza oraz nabywa poprzez internet i multimedialną ofertę dostęp do zasobów kształcenia, wiedzy i umiejętności. * I kto wie, czy wytrwały rodzic, zaczynając wypożyczać i oszczędzać dla swych małych dzieci, nie zaoszczędzi na studia dla nich albo na czas poszukiwania pierwszej pracy, gdy dzieci dorosną albo już każdy sam jako dorosły człowiek dalej wypożycza w bibliotece i oszczędza, sięga po multimedialne kształcenie ustawiczne poprzez internet. * Pojawia się zatem pytanie, czy takie w idei pro futuro rozwiązanie trzech kont splątanych bezpiecznym algorytmem i szerokopasmową teleinfrastrukturą byłoby korzystnym w podjęciu dla mieszkańców, jako działanie samorządu na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wiedzy w nurcie postępu cyfrowego i biblioteki? Gdyby z rozwiązania korzystało statystycznych 10 mln klientów i każdy miałby zaoszczędzone 100 zł, to łącznie byłoby 1 mld zł na kontach bankowo bibliotecznych. Sieć łączy. Idea modelu trzech splątanych kont: 1. [biblioteka]-[konto biblioteczne-]-[publikacja]-[czas wypożyczenia ---] 2. [bank ----- ]-[konto bankowe ----]-[lokata ---- ]-[czas pożyczki wpłaty--] 3. [edukator ]-[konto użytkownika ]-[opłata ----]-[czasu dostępu, login--] 2. Idea biblioteki pro futuro w społeczeństwie informacyjnym i wiedzy. * W perspektywie rozwoju metod i narzędzi dla społeczeństwa informacyjnego i wiedzy biblioteka posiada walory funkcjonalności podmiotowej i przedmiotowej, do których zapewne można by zaliczyć następujące: lokalnie bezpośrednia dostępność, podmiot użyteczności publicznej, wieloletnie relacje z klientem, baza danych klientów. Obecnie można wypożyczyć w bibliotece publikację na określony czas. Biblioteka nie pobiera opłat. Realizacja idei biblioteki pro futuro zakłada przesłankę dokonywania wpłat w gotówce lub elektronicznie na indywidualne bankowo biblioteczne konto lokaty. Stąd efekt w idei, że wymagałaby nowego, odrębnego miejsca pracy i stanowiska pracy w bibliotece wyposażonego w stosowne uwarunkowania dla wykonywania wybranych operacji finansowych, organizację dostępu dla klienta i odpowiednie środki techniczne, w tym informatyczne i teleinformatyczne. * Niech zatem w tej idei klient wypożycza i oszczędza. * Niech w perspektywie czasu w elektronicznym katalogu biblioteki pojawią się edukacyjne oferty – multimedialne produkty cyfrowe szkoleń, kursów, instrukcji, poradników, prezentacji hobbystycznych, branżowych, itp. - dostępne poprzez internet i wymagające zalogowania się na konto potwierdzone opłatą użytkowania na określony czas. * Wówczas nową usługą biblioteki byłoby wykonywanie na zlecenie klienta opłaty, pobierając środki z konta bankowo bibliotecznego klienta oraz wygenerowanie konta dostępowego dla klienta w systemie użytkownika oferty edukacyjnej edukatora. Niech realizacja usługi może odbywać się w bibliotece i wykonywana jest przez pracownika biblioteki lub przez klienta poprzez internetową stronę biblioteki i moduł obsługi splątania trzech kont - bankowego, bibliotecznego i edukacyjnego. Idea modelu: [konto: środki finansowe] - [konto: dane osobowe] - [konto: dane finansowe i dane dostępowe]. W tej idei zachodzą wpłaty w gotówce i elektronicznie w bibliotece, ale zapewne nie muszą zachodzić wypłaty w gotówce, ponieważ mogą być dokonywane elektronicznie. * Czy takie rozwiązanie splątanej usługi – wypożyczanie i oszczędzanie – byłoby atrakcyjne dla klientów? Czy takie rozwiązanie splątanej usługi - pośredniczenia w gromadzeniu środków finansowych klienta i dokonywanie opłat celowych na jego wskazanie - byłoby atrakcyjne dla klienta? * W tej idei biblioteka pro futuro jest metodą i narzędziem dostępu do oferty i usługi dla społeczeństwa informacyjnego i wiedzy w formie tradycyjnej i sieciowej. * Jednak adaptacja lokalu i utworzenie w bibliotece miejsca usługi związanej z poborem wpłat na lokaty, nowego stanowiska pracy, zadudnienie osób, to w tej idei koszty po stronie biblioteki, a gdy jest ona podległa samorządowi, to pojawiają się dla niego nowe koszty rozwojowe, a następnie utrzymania trwałości postępu. * Czy taki kierunek akceptować będą podatnicy, mieszkańcy, użytkownicy rozwiązania, klienci biblioteki podległej samorządowi? Problem w tym, że rozwijanie społeczeństwa informacyjnego przez samorząd uwidacznia wyraźnie koszty, zapis w budżecie, wydatki na utworzenie i utrzymanie, a korzyść przenosi indywidualnie na społeczność lokalną, która im bardziej rozwinięta, tym bardziej dziwi się, że czegoś nie ma. Kto dziś sobie wyobraża bibliotekę bez umożliwienia dostępu do internetu dla mieszkańców? Jednak dekadę temu trzeba było z przysłowiowego chodnika zrezygnować, aby w internetową bibliotekę zainwestować. * Jeżeli idea społeczeństwa informacyjnego i wiedzy jest potrzeba zbiorową, to w rozwiązaniach sieciowych pro futuro baza klientów biblioteki samorządowej być może mogłaby stanowić jej silną pozycję na rynku rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wiedzy oraz stanowić lokalny czynnik konkurencyjności terytorialnej. Idea modelu: [biblioteka samorządowa: lokalna wspólnota klientów] - [rynek: oferta wiedzy i umiejętności]. Zatem zakładając, że idea „czytam – oszczędzam – zarabiam – inwestuję w siebie” jest atrakcyjna dla klienta biblioteki, to wydaje się tu pod klawiaturą idei, że osiągnięcie wskaźnika statystycznego 10 mln klientów działania, posiadających w perspektywie czasu 1000 zł na koncie bankowo bibliotecznym, a zatem w sumie zgromadzonych w rozwiązaniu 10 mld zł, jest potencjalnie w przyszłości możliwe, jeżeli idea „społeczeństwa informacyjnego i wiedzy” jest prawdziwa, bo być może jest tylko słuszna. I może nisza albo nurt postępu w tej idei jest w tym, w czym dla wygody klienta łączy się tradycja i innowacja. 3. Idea biblioteki pro futuro w gospodarce opartej na wiedzy. * W idei gospodarki opartej na wiedzy niezbędna jest znajomość istoty rzeczy tej gospodarki, opartej na – „jakiej wiedzy?”. Skąd pozyskać wiedzę, jakiej wiedzy potrzeba? * Zmieniają się trendy i wyzwania, pojawiają się opinie, że coś się kończy, coś się zaczyna, a nauczyciele zamartwiają się - kto nas nauczy jak uczyć, gdy świat się tak szybko zmienia? Od zarania dziejów człowieka zmieniają się metody i narzędzia. * W gospodarce opartej na wiedzy biblioteka wraz zasobem udostępnianych publikacji i forum dyskusyjnym oraz blogami staje się pro futuro akademią promocji wiedzy i umiejętności, latarnią światła w światłowodach między ideą i naturą.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!