Partnerzy portalu

Środki unijne a partnerstwo publiczno-prywatne. Jak to się robi w regionach?

W niektórych regionach planowane są osobne konkursy o dofinansowanie unijne projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, w innych takie przedsięwzięcia będą mogły uzyskać preferencje punktowe w ramach naborów ogólnodostępnych. Zarządy województw i urzędy marszałkowskie ustalają szczegóły z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 została wydzielona osobna pula środków w wysokości co najmniej 30 mln zł na wsparcie projektów hybrydowych. Rozdysponowana ma być w specjalnych naborach.
  • Łódzkie, Opolskie i Świętokrzyskie planują dla wniosków dotyczących przedsięwzięć PPP preferencje punktowe w konkursach ogólnodostępnych. – Jest to uzasadnione znikomym zainteresowaniem samorządów realizowaniem tego typu projektów – wyjaśnił Urząd Marszałkowski w Kielcach.
  • O partnerstwie publiczno-prywatnym, także w ujęciu pakietowym, jak i możliwościach pozyskania finansowania unijnego dla strony publicznej, będziemy dyskutować podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Sesja pn. „Pakietowe PPP” odbędzie się 27 kwietnia.

Zaawansowane rozmowy o wsparciu unijnym dla projektów PPP rozpoczęły się w ubiegłym roku. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaproponowało m.in., aby w ramach regionalnych programów operacyjnych uruchomić osobne nabory ukierunkowane wyłącznie na przedsięwzięcia planowane do realizacji we współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym. Udzielone dofinansowanie miałoby pokryć większość kosztów po stronie publicznej.

W trakcie negocjacji okazało się, że część województw nie widzi potrzeby organizowania specjalnych naborów, tym bardziej że strona rządowa nie przewidziała na ten cel dodatkowych środków. Akcentowano, że lepszym rozwiązaniem byłoby premiowanie projektów hybrydowych dodatkowymi punktami w ramach konkursów o szerszym zakresie. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej deklarowało, że jest tu elastyczne i nie ma także nic przeciwko takim preferencjom.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy i jakie ustalenia zapadły już w wybranych regionach. Niestety, wciąż tylko część z nich ma podpisane kontrakty programowe.

Zobacz też: Pomysł na inwestycje hybrydowe. Co na to samorządowcy?

Lubelskie: 30 mln zł do podziału w osobnych naborach

Kontrakt ma województwo lubelskie, które już jesienią informowało, że przymierza się do wydzielenia puli 30 mln zł na PPP i rozdysponowania jej w specjalnych naborach na projekty hybrydowe. I wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie.

- Zgodnie z podpisanym 8 grudnia 2021 r. Kontraktem Programowym dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 została wydzielona osobna pula środków, w wysokości nie mniejszej niż 30 mln zł, na wsparcie projektów hybrydowych, które polegają na wspólnej realizacji przedsięwzięcia przez partnerstwo publiczno-prywatne, utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej - potwierdza Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Projekty PPP w woj. lubelskim mogą dotyczyć poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej (także w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych innych niż budynki mieszkalne stanowiące własność Skarbu Państwa oraz inne niż budynki spółdzielni mieszkaniowych, np. wspólnoty, TBS, budynki komunalne), a także modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Kontrakt Programowy ma już także województwo opolskie. Zgodnie z jego zapisami, zakres potencjalnych obszarów wsparcia, w których możliwe będzie zastosowanie formuły projektu hybrydowego, oprócz poprawy efektywności i modernizacji oświetlenia wymienionych już przy woj. lubelskim, obejmuje także: gospodarkę odpadami, strategie niskoemisyjne oraz infrastrukturę społeczną.

Opolskie i Łódzkie stawiają na premiowanie dodatkowymi punktami

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) Urząd Marszałkowski w Opolu przeprowadzi nabór lub nabory wniosków o dofinansowanie, w których projekty PPP mogą uzyskać preferencje – co najmniej 20 proc. punktów możliwych do uzyskania.

- Ponadto, jeśli Instytucja Zarządzająca zidentyfikuje projekty hybrydowe o szczególnym znaczeniu dla programu FEO 2021-2027 lub charakterze pilotażowym, możliwe będzie zastosowanie procedury niekonkurencyjnej. Jednocześnie zaznaczyć należy, że przyznanie ww. preferencji będzie zależne od ich zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący programu regionalnego FEO 2021-2027 - zauważyła Violetta Ruszczewska z Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego.

Czytaj: Polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w 2021 roku. Bywało lepiej

Uzgodnienia co do szczegółów zastosowania preferencji jednak nadal trwają. Określone mają być na późniejszym etapie w dokumentach wdrożeniowych.

Podobne plany ma woj. łódzkie, które zgodnie z zawartym 28 stycznia 2022 r. Kontraktem Programowym, także chce premiować projekty hybrydowe, przyznając im co najmniej 20 proc. punktów możliwych do uzyskania.

Znikome zainteresowanie PPP w woj. świętokrzyskim

Osobnych konkursów dla PPP nie będzie też w woj. świętokrzyskim, a preferencje punktowe będą mniejsze niż w woj. opolskim i łódzkim.

W ramach programu regionalnego Fundusze Regionalne dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przeprowadzone zostaną nabory, w których projekty hybrydowe uzyskają preferencje co najmniej 10 proc. punktów możliwych do uzyskania.

- Wsparcie dla projektów hybrydowych poprzez premiowanie punktowe w naborach, a nie poprzez dedykowane nabory, uzasadnione jest znikomym zainteresowaniem samorządów województwa świętokrzyskiego realizacją tego typu projektów. Zablokowanie środków na dedykowany nabór dla projektów hybrydowych, w ocenie zarządu, nie przyniosłoby efektu w postaci zawartych umów o dofinansowanie projektów, co spowodowałoby opóźnienie w wydatkowaniu środków z programu regionalnego Fundusze Regionalne dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - wyjaśniła Agnieszka Kołacz-Sarnowska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Według władz woj. świętokrzyskiego premiowanie punktowe w konkursach ogólnodostępnych stanowić będzie istotną zachętę dla samorządów do wchodzenia w projekty PPP i przyczyni się do popularyzacji tej formuły.

Zobacz: Projekty z zakresu efektywności energetycznej z szansą na PPP. Rozporządzenie to ułatwi

Wciąż negocjują, ale są deklaracje. Dodatkowe premiowanie pakietowego PPP?

Władze części regionów nadal negocjują zapisy Kontraktu Regionalnego z MFiPR. Tak jest m.in. w przypadku województwa pomorskiego.

- Warunki wsparcia dla projektów PPP są jednym z wątków dyskutowanych w negocjacjach. Zarząd zadeklarował włączenie preferencji dla projektów hybrydowych do projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 21-27) - poinformował rzecznik urzędu marszałkowskiego Michał Piotrowski.

Być może dodatkowe punkty będzie można otrzymać za zgłoszenie wniosku dotyczącego pakietowego PPP. Regiony zgodnie podkreśliły jednak, że jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.

- Na obecnym etapie przygotowania Programu nie zostały wskazane konkretne preferencyjne warunki wsparcia dla projektów realizowanych w formule PPP. Określenie preferencji zostanie dokonane na etapie przygotowania szczegółowego opisu priorytetów Programu oraz regulaminów naboru, w tym kryteriów wyboru projektów - podsumował Remigiusz Małecki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Projekty o szczególnym znaczeniu ze wsparciem niekonkurencyjnym

Punktem wspólnym dla wszystkich województw jest to, że w przypadku zidentyfikowania projektów hybrydowych o szczególnym znaczeniu dla programu regionalnego lub o charakterze pilotażowym, zarządy regionów zobowiązały się do wsparcia tych projektów w sposób niekonkurencyjny.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zobowiązało się do zapewnienia stronie samorządowej
wsparcia merytorycznego na etapie identyfikowania projektów do dofinansowania, przygotowania naborów, w tym opracowania dokumentacji konkursowej, oceny przedłożonych projektów, opracowania postanowień umów o dofinansowanie oraz do objęcia wsparciem doradczym projektów wybranych w porozumieniu z samorządami.

KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!