Partnerzy portalu

Budowa elektrowni szczytowo-pompowych na nowych zasadach. Będzie łatwiej

  • PAP/AT
  • Opublikowano: 6 czerwca 2023 - 18:51
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących - przekazała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Nowe przepisy mają usprawnić realizację takich inwestycji.
  • Nowe przepisy przewidują szereg ułatwień proceduralnych w związku z realizacją inwestycji w ESP. Chodzi m.in. o wprowadzenie, wydawanej przez wojewodę, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej.
  • Przepisy zakładają ponadto przyspieszenie towarzyszących inwestycjom zakresie ESP postępowań administracyjnych, przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć.
  • Uproszczony będzie też proces uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych. Przykładowo, na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie 90 dni.

Ustawa określa zasady inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych

Podpisana przez prezydenta ustawa określa zasady, warunki i tryb przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych (ESP), a także organy właściwe w sprawach przygotowywania i realizacji tych inwestycji. Nowe przepisy regulują też postępowanie poprzedzające rozpoczęcie inwestycji, nabycie tytułu prawnego do nieruchomości przeznaczonych na inwestycje w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych. Ustawa zalicza też inwestycje w ESP do inwestycji celu publicznego.

Kancelaria tłumaczy, że nowe przepisy przewidują szereg ułatwień proceduralnych w związku z realizacją inwestycji w ESP. Chodzi m.in. o wprowadzenie, wydawanej przez właściwego ze względu na miejsce lokalizacji inwestycji wojewodę, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej.

Ustawa zastępuje też wymóg "uzyskania przez inwestora, na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej, uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, zgód bądź stanowisk, niezbędnych w świetle obowiązujących przepisów, procedurą opiniowania przez organy wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy oraz zakreślenie tym organom 30-dniowego terminu na przedstawienie swojego stanowiska, pod rygorem uznania, że dany organ nie zgłasza zastrzeżeń, jeżeli nie wyda opinii w tym terminie (wskazanej procedury nie stosuje się do pozwolenia wodnoprawnego oraz do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej)".

Uproszczony zostanie proces uzyskiwania decyzji w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych

Nowe przepisy zakładają ponadto, przyspieszenie towarzyszących inwestycjom zakresie ESP postępowań administracyjnych, przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć.

Nowe przepisy uproszczą procedury związane z budową elektrowni szczytowo-pompowych (fot. wikipedia.org/Ongrys/CC BY - SA 3.0)
Nowe przepisy uproszczą procedury związane z budową elektrowni szczytowo-pompowych (fot. wikipedia.org/Ongrys/CC BY - SA 3.0)

Zgodnie z nowym prawem uproszczony będzie też proces uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych. Przykładowo, na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie 90 dni.

Nowe przepisy uproszczą procedury związane z budową elektrowni szczytowo-pompowych

ESP mają być szybciej budowane w związku z wprowadzeniem szeregu uproszczeń proceduralnych w postępowaniu głównym dotyczącym wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. kancelaria tłumaczy, że złagodzone będą wymogi związane z prawem strony do udziału w postępowaniu czy też obowiązków informacyjnych/doręczeniowych po stronie organu, również w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości.

Ustawa - jak wyjaśniono - przyznaje postępowaniu ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie ESP, pierwszeństwa przed czynnościami obrotu cywilnoprawnego oraz przed postępowaniami administracyjnymi związanymi z realizacją innych inwestycji.

Inwestor będzie mógł wejść na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów i badań

Nowe przepisy pozwalają również inwestorowi wejść na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ustawa wprowadza także przepisy pozwalające inwestorowi na skuteczne uzyskanie niezbędnego do realizacji inwestycji prawa do nieruchomości, przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości.

Uproszczony zostanie proces uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych (fot. mat. pras.)
Uproszczony zostanie proces uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych (fot. mat. pras.)

"Stosownie do przepisów ustawy, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej stanie się ostateczna nieruchomości znajdujące się na obszarze objętym liniami rozgraniczającymi teren inwestycji przejdą na własność Skarbu Państwa. Z tym dniem wygasną także ograniczone prawa rzeczowe obciążające owe nieruchomości oraz ustanowiony na nich trwały zarząd albo zarząd sprawowany przez Lasy Państwowe" - zaznaczono.

"Decyzja będzie też podstawą rozwiązania stosunków prawa zobowiązaniowego, czyli dzierżawy, najmu lub użyczenia. Wygaszone zostanie poza tym użytkowanie wieczyste. Jednocześnie inwestor nabędzie z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności budynków, innych urządzeń trwale z gruntem związanych i lokali znajdujących się na tych nieruchomościach z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej stała się ostateczna" - wyjaśniono.

Specustawa przewiduje odszkodowania z tytułu wywłaszczenia i innych ograniczeń

Specustawa przewiduje odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości. "Co do zasady będą ustalane na podobnych regułach jak w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tym że w sytuacji, gdyby zainteresowanym stronom (inwestor - podmiot uprawniony), nie udało się uzgodnić określonej kwoty w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania waloru ostateczności przez decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji" - dodano.

W ustawie znalazły się także przepisy, które wyłączają obowiązek przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w przypadku wytwórców wytwarzających energię elektryczną w instalacjach OZE będących własnością, w zarządzie lub w użytkowaniu państwowej osoby prawnej. W przypadku przekazania takiego odpisu na fundusz, będzie on zwrócony.

W Polsce działa sześć głównych ESP: Elektrownia Żarnowiec o mocy 716 MW, Elektrownia Porąbka-Żar o mocy 500 MW, Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce o mocy 200 MW, Elektrownia Żydowo o mocy 167 MW, Elektrownia Niedzica o mocy 92 MW oraz Elektrownia Dychów o mocy 90 MW.

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

KOMENTARZE1

  • Inz elektryk 2023-06-06 23:09:34
    Skandal ze magazyny energi sa tak zaniedbane przy takik nadmiarze oze ktory odawany za darmo a zarabia ten jto energie ma gdy jest potrzebna !!! Ekektrowbia mloty czy ekektrienia po belchatowie musza byc realizowane

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!