Partnerzy portalu

500 mln trafi do samorządów. Oto ile na remonty i budowę dróg trafi do każdego z województw

O rozdysponowaniu 500 mln zł wsparcia na remonty i budowę dróg lokalnych - jako drugiej transzy środków na ten cel w tym roku - informował w Warszawie premier Mateusz Morawiecki (wcześniej na drogi powiatowe i gminne rząd rozdysponował 800 mln zł).
Europejski Kongres Gospodarczy
Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod tym linkiem.

Resort inwestycji i rozwoju poinformował, że obecne wsparcie w łącznej wysokości 500 mln zł przeznaczone zostanie w całej Polsce na remonty i budowę 561 km dróg powiatowych i gminnych, 64 skrzyżowań z drogami krajowymi i wojewódzkimi, 235 km chodników i ścieżek rowerowych, 26 mostów i 302 bezpieczne przejścia dla pieszych.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński dziękował wojewodom za współpracę przy rozdysponowaniu 500 mln zł na lokalne inwestycje drogowe i zapowiedział, że kolejnym etapem będzie podpisywanie umów na dofinansowanie poszczególnych zadań.

"Dzięki wsparciu rządu będziemy mieli 350 km nowych albo zmodernizowanych dróg gminnych oraz 211 km dróg powiatowych" - mówił w poniedziałek Kwieciński. Dodał, że z tych inwestycji skorzysta 330 gmin, 70 powiatów oraz 21 miast na prawach powiatów.

Premier Morawiecki podtrzymał deklarację, że jesienią tego roku utworzony zostanie fundusz w wysokości 5 mld zł, z którego pieniądze będą wydawane na trasy lokalne.

27 mln dla Pomorza

W województwie  pomorskim rozdzielone na 23 projekty zostało ponad 27 mln rządowego wsparcia - poinformował wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Największe projekty, przy wsparciu 3 mln zł, zrealizują gminy Pelplin i Przodkowo.

Podczas briefingu prasowego w pomorskim urzędzie wojewódzkim w Gdańsku wojewoda Dariusz Drelich poinformował, że ponad 27 mln zł Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zostały na Pomorzu rozdzielone na 23 projekty. Na liście rezerwowej znajduje się osiem kolejnych projektów. Na liście zadań podstawowych znajdują się m.in. gminy: Bobowo, Krokowa, Liniewo, Szemud, Sztutowo, Mikołajki Pomorskie, Kępice i Słupsk oraz powiaty: kościerski i wejherowski.

Najwyższą dotację w pomorskim, w wysokości 3 mln zł otrzymały gminy: Pelplin na przebudowę i budowę dróg gminnych na terenie Pelplina oraz Przodkowo na przebudowę dróg m.in. Załęze-Stanisławy oraz Szarłata-Hopy.

Gminy mają zrealizować i rozliczyć te inwestycje do końca roku. Podano, że dofinansowanie do projektów wynosi od 51 do prawie 80 proc. wartości inwestycji. Wojewoda zakłada, że do końca miesiąca będzie możliwe podpisanie wszystkich umów dotacyjnych.

Wojewoda poinformował, że samorządy złożyły 129 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 216 mln zł. Wartość planowanych inwestycji wynosiła 300 mln zł. Drelich przyznał, że "wszystkie wnioski należałoby zakwalifikować do przyznania dotacji, ale ograniczeniem była dostępna kwota". Wyjaśnił, że przy wyborze projektów decydowały m.in. efekty inwestycji, podniesienie bezpieczeństwa ruchu, zamożność gminy. "Kluczowym kryterium było zwiększenie konkurencyjności regionów, czyli wsparcie tych, którzy do tej pory z własnych środków nie byli w stanie zrealizować koniecznych inwestycji" - dodał.

Wojewoda poinformował, że w tym roku łączna dotacja dla samorządów powiatowych i gminnych na drogi lokalne w województwie wyniesie ok. 126 mln zł. Wyjaśnił, że oprócz ponad 27 mln zł z najnowszego programu, samorządy otrzymały też dotację w łącznej wartości 43 mln zł z wieloletniego programu rządowego, w którym umowy o przyznaniu dotacji już zostały podpisane. Ponadto 10 samorządów pomorskich dotkniętych ubiegłoroczną nawałnicą otrzymało ponad 43 mln zł dotacji z Funduszu Klęskowego na odbudowę infrastruktury drogowej.

"W tym roku pomorskie samorządy otrzymają trzykrotnie wyższą kwotę dotacji niż w latach poprzednich na modernizację dróg lokalnych" - dodał.

Wojewoda ocenił, że wraz z własnym wkładem finansowym gmin, w tym roku na naprawę dróg lokalnych na Pomorzu może być wydane prawie 200 mln zł. Planowana jest naprawa lub budowa ponad stu km dróg, wielu skrzyżowań z drogami wojewódzkimi i krajowymi oraz rond, ciągów pieszo - rowerowych, przejść dla pieszych. "Wszystkie te działania poprawią komfort życia, transportu, podróżowania, a także zwiększą dostępność terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim" - podkreślił wojewoda pomorski.

30 mln zł dla Dolnego Śląska

"Prawie 30 mln zł zostanie przeznaczonych w tym roku na 12 inwestycji związanych z przebudową i remontami dróg lokalnych na Dolnym Śląsku" – poinformował  wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

Powiat oleśnicki na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Ligota Polska otrzyma 4,9 mln zł - to największa kwota dotacji. Natomiast 4,4 ml zł dostanie powiat lubiński na przebudowę drogi powiatowej z Lubina do ciągu trasy S3.

W sumie złożono 149 wniosków, na łączną kwotę 180 mln zł, a dofinansowanie otrzymało 12 inwestycji na sumę prawie 30 mln zł.

"Jestem zadowolony, tym bardziej, że rząd mocno angażuje się w sprawy samorządów i pieniądze na drogi lokalne jeszcze w tym roku mają szansę się pojawić. Apel do samorządowców jest taki: planujcie, projektujcie, bądźcie w gotowości. O kolejnych programach i dodatkowych środkach będziemy informować na bieżąco" - mówił Hreniak na konferencji prasowej.

Przypomniał, że rok 2018 jest rekordowy pod względem nakładów na drogi lokalne w regionie. Jeżeli weźmie się pod uwagę też pieniądze z puli na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w większości są one przeznaczone na remont dróg - to nakłady z budżetu państwa sięgają w sumie 93 mln zł.

"Premier Morawiecki zapowiedział jesienią dodatkowe środki. To będą już programy wieloletnie. Zaczynamy na poważnie likwidować lukę, jaka powstała po naszych poprzednikach. Budujemy w regionie trasy S3, S5, powstanie droga S8, mamy kręgosłup komunikacyjny - autostradę A4, ale trzeba też zadbać o drogi lokalne, by mieszkańcy mieli czym dojechać do tych tras" - powiedział wojewoda.

37,7 mln zł dla województwo lubelskiego

"Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek powiedział na konferencji prasowej, że wnioski, jakie złożyły samorządy z woj. lubelskiego opiewały łącznie na kwotę 250 mln zł dofinansowania do inwestycji drogowych o łącznej wartości 350 mln zł.

"Dysponowaliśmy kwotą blisko 38 mln zł, co oznacza, że jesteśmy w stanie zabezpieczyć potrzeby około 15 proc. tych, którzy przygotowali wnioski" - powiedział Czarnek.

Wojewoda zaznaczył, że pod względem ilości środków przeznaczanych na dotacje dla samorządów z rządowego programu wsparcia infrastruktury drogowej woj. lubelskie jest na trzecim miejscu w kraju. "Pod względem ilości środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca i obszar województwa, to jesteśmy najbardziej dofinansowanym województwem z tego programu" - dodał.

Na liście podstawowej samorządów i inwestycji, które otrzymają dofinasowanie z woj. lubelskiego znalazły się cztery powiaty i 26 gmin.

Powiaty wyremontują ok. 20 km dróg. Wartość tych inwestycji wyniesie 17,6 mln zł, a kwota dofinansowania - 12,7 mln zł. Natomiast gminy zmodernizują około 30 km dróg, co ma kosztować łącznie ok. 37,6 mln zł, w tym 25 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z rządowego programu.

Wojewoda podkreślił, że większość samorządów otrzymała dofinansowanie przekraczające 60 lub 70 proc. inwestycji.

"Dotyczy to dróg niezwykle ważnych, w dużej części występujących na terenie gmin i powiatów, które do tej pory nie korzystały w większym zakresie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, gdzie wymagane jest co najmniej 50 proc. wkładu własnego. Są to też gminy, które dotychczas nie uzyskiwały dotacji zewnętrznych" - zaznaczył.

Czarnek powiedział, że samorządy które znalazły się na liście podstawowej otrzymają pisma od wojewody z wezwaniem do niezwłocznego przedstawienia dokumentacji niezbędnej dla prowadzenia inwestycji (m.in. pozwolenia na budowę). Po ich przedstawieniu będą mogły być podpisywane umowy na dofinansowanie.

"Na te dokumenty będziemy czekać maksymalnie do 26 czerwca. Jeśli ktoś nie dostarczy takich dokumentów, to środki będą otrzymywały samorządy z listy rezerwowej, na której jest kolejnych kilkanaście podmiotów" - powiedział Czarnek.

Wojewoda przypomniał, że w roku 2018 na remonty dróg lokalnych w woj. lubelskim z budżetu państwa do samorządów łącznie trafi blisko 140 mln zł dofinansowania. Oprócz 37,7 mln zł z nowego programu wsparcia infrastruktury drogowej, samorządy otrzymały 60,3 mln zł dotacji z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Ponadto 21,5 mln zł przeznaczono na dofinansowanie dróg wojewódzkich, a około 20 mln wyniosła dotacja z ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji na remonty dróg lokalnych uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych oraz na likwidowanie szkód związanych z osuwaniem się ziemi na drogi.

35,8 mln zł dla Małopolski

"Województwo małopolskie otrzymało prawie 35,8 mln zł rządowego wsparcia na remonty i budowę dróg lokalnych; środki te zostały rozdzielone na 57 inwestycji zgłoszonych przez gminy" – poinformował wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Jak podkreślił podczas briefingu wojewoda Ćwik, liczba zadań zakwalifikowanych do realizacji w Małopolsce stawia to województwo na pierwszym miejscu pod tym względem wśród wszystkich regionów w kraju. "Zakwalifikowane inwestycje są równomiernie rozłożone w całym województwie - staraliśmy się brać też ten czynnik pod uwagę" - zaznaczył.

Według niego fakt, że rządowe współfinansowanie może sięgać aż 80 proc. wartości zaplanowanego zadania pozwala na skorzystanie z niego także samorządów o słabszej kondycji finansowej. "W wielu miejscach w Małopolsce mamy zadania, które czekają na realizację od wielu lat - teraz stanie się to możliwe" - zaznaczył wojewoda.

Na przedstawionej liście zadań ostatecznie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego programu znalazło się 57 inwestycji o łącznej wartości 49,3 mln zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie dla nich prawie 35,8 mln zł. Na liście rezerwowej znalazło się 13 zadań.

Najdroższa - opiewającym na prawie 4,9 mln zł jest przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Krzeszowicach. Budżetem przewyższającym 2 mln zł dysponują także takie inwestycje jak: rozbudowa drogi gminnej Szczepanowice - Gliniki w gminie Pleśna, przebudowa drogi gminnej Sławkowice - Bilczyce w gminie Biskupice oraz przebudowa drogi i chodników na oś. Paderewskiego w Jawiszowicach w gminie Brzeszcze.

Wojewoda Ćwik podkreślił, że są to kolejne środki, jakie Małopolska otrzymała w tym roku z programów rządowych. Wcześniej z budżetu MSWiA przyznano 64,5 mln zł na odbudowę infrastruktury komunalnej po klęskach żywiołowych oraz 23,3 mln zł na stabilizację osuwisk, a także ponad 57 mln zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019.

25,5 mln zł dla województwa świętokrzyskiego

10 inwestycji drogowych w woj. świętokrzyskim zostało dofinansowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów, poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Dotacja w wysokości 25,5 mln zł pozwoli na budowę i przebudowę ponad 12 km lokalnych dróg.

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek ogłosiła listę 10 inwestycji, które zostaną dofinansowane z rządowego programu. Przyznane dotacje pozwolą na budowę i przebudowę ponad 12 km lokalnych dróg.

"Już liczba złożonych wniosków pokazuje, jak wielkie zapotrzebowanie jest w naszym regionie na inwestycje drogowe. Dlatego przygotowaliśmy listę rezerwową. Znalazło się na niej 13 zadań. Jak tylko pojawią się jakieś oszczędności, to kolejne projekty otrzymają szansę na realizację" - zapewniła Wojtyszek.

Gmina Jędrzejów otrzymała 5 mln zł, które przeznaczone zostaną na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach strefy ekonomicznej.

"Ten projekt pozwoli nam spiąć dwie ważne ulice w Jędrzejowie: Przemysłową i Partyzantów, wybudować najważniejszą drogę zbiorczą dla terenów inwestycyjnych, która będzie prowadziła ruch na te tereny od węzła Łączyn na S7. Ta inwestycja to tak naprawdę być albo nie być naszego miasta, niezbędny warunek do dalszego rozwoju strefy ekonomicznej" - powiedział  burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.

Łączna wartość inwestycji wyniesie blisko 6,5 mln (20 procent - wkład własny gminy). Pozwoli to na przebudowę 700-metrowego odcinka drogi Jasionka w Jędrzejowie z nowymi przeprawami mostowymi nad rzeką Jasionką i infrastrukturą towarzyszącą, jak chodniki i bariery, które oddzielą ruch pieszy od kołowego.

"Inwestycja, zgodnie z wymogami, musi zostać zakończona do końca roku. To będzie trudne do wykonania, bo dosyć późno zaczniemy prace. Byliśmy przygotowani do przetargu, ale czekaliśmy na decyzję, czy dostaniemy dofinansowanie. Mam jednak nadzieję, że całą inwestycję uda nam się szczęśliwie doprowadzić do końca" - dodał burmistrz Jędrzejowa.

Gmina Morawica na budowę trzech dróg o łącznej długości ponad 1 km w miejscowości Bilcza otrzymała dotację w wysokości 2,5 mln zł. "Dla nas są to bardzo ważne drogi. To kompleksowa inwestycja, łącznie z kanalizacją burzową, oświetleniem i chodnikami. Nasza gmina dynamicznie się rozwija, w ciągu czterech lat przybyło nam tysiąc mieszkańców i ci ludzie potrzebują infrastruktury, w tym drogowej. Dlatego to zadanie ma dla nas kluczowe znaczenie" - zaznaczył burmistrz Morawicy Marian Buras.

Ponad 650 tysięcy dofinansowania gmina Miedziana Góra otrzymała na przebudowę ulicy Wyrowce w Ćmińsku wraz z budową chodnika. Mieszkańcy tej miejscowości dosyć długo czekali na tę inwestycję. Dotacja pozwoli nam nie tylko na wybudowanie chodnika, ale położona zostanie nowa nawierzchnia na długości około 1 km" - powiedział wójt gminy Zdzisław Wrzałka.

34 mln zł dla Śląska

"Ok. 34 mln zł rządowego wsparcia na remonty i budowę dróg lokalnych zostały w woj. śląskim rozdzielone na 33 projekty" – poinformował na briefingu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Największy projekt, przy wsparciu 5 mln zł, zrealizuje powiat cieszyński w Skoczowie.

O podziale transzy 34 mln zł przypadających na woj. śląskie z obecnej puli 500 mln zł przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego mówili we wtorek w Katowicach.

Choć nie udostępnili dziennikarzom listy dotowanych inwestycji, podali m.in., że spośród dużych miast na prawach powiatu zostaną one zrealizowane m.in. w Bytomiu (droga gminna do terenów inwestycyjnych w dzielnicy Karb), Rudzie Śląskiej (przebudowa ul. Reja), a także Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie oraz Żorach. Najwyższą, 5-milionową dotację otrzyma powiat cieszyński na przebudowę i rozbudowę ulicy Górny Bór w Skoczowie.

Podczas briefingu starosta gliwicki Waldemar Dombek akcentował, że dzięki dotacji przyznanej na podstawie jednego z dwóch złożonych przez tamtejszy powiat wniosków, uda się - w porozumieniu z władzami Pyskowic - po ponad 10 latach planowania przebudować w tym mieście skrzyżowanie ulic Wyzwolenia i Gliwickiej z ul. Wyszyńskiego.

Obecne wsparcie pochodzi z jednorocznego programu - innego, niż Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z którego tegorocznej edycji (rozstrzygniętej z końcem grudnia ub. roku) przedsięwzięcia dotyczące 35 dróg lokalnych w woj. śląskim otrzymały już dotacje na ok. 54 mln zł.

Dyrektor wydziału rozwoju i współpracy terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Wójtowicz podała we wtorek, że do obecnego programu samorządy lokalne regionu złożyły 154 wnioski o łącznie prawie 250 mln zł dotacji - ponad siedmiokrotnie przekraczając dostępną dla województwa pulę.

Wójtowicz mówiła, że przyznane dotacje sięgają maksymalnych 5 mln zł, lecz rozpoczynają się od ok. 200 tys. zł - również będąc istotnymi dla niezamożnych gmin.

Zaznaczyła też, że atrakcyjność obecnych dotacji polega m.in. na wyższym poziomie dofinansowania w programie jednorocznym - na poziomie 60-80 proc. w zależności od zamożności gminy (czteroletni program może zasilać do 50 proc. kosztów inwestycji). Ponadto środki z budżetu państwa są dostępne w tym roku, jednak samorządy mogą kończyć dofinansowane nimi inwestycje - za środki własne - do końca 2019 r.

31 mln zł dla Podkarpacia

"26 inwestycji gminnych i powiatowych o wartości ponad 31 mln zł zostanie zrealizowanych na Podkarpaciu w ramach programu wspierającego rozwój lokalnej infrastruktury – poinformowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. W sumie przebudowanych będzie 45 km dróg.

Leniart we wtorek na konferencji prasowej zaznaczyła, że w ramach rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, na Podkarpaciu zrealizowanych będzie 26 zadań.

"Efektem tych inwestycji będzie budowa, przebudowa oraz remont 45 km dróg lokalnych, w tym 14 km dróg gminnych oraz 31 km dróg powiatowych. Ponadto wybudowane zostaną dwa mosty" - powiedziała.

Wojewoda zaznaczyła, że osiem zadań trafiło na listę rezerwową. "Oczywiście lista rezerwowa będzie realizowana dopiero wówczas, kiedy pojawią się oszczędności poprzetargowe" - dodała.

Leniart powiedziała, że ponad 31 mln zł, które warte są te inwestycje, to nie jedyne pieniądze, jakie wpływają do regionu i poprawiają stan infrastruktury drogowej. Przypomniała, że województwo od wielu lat realizuje także Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

"Województwo jest także beneficjentem programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w ramach którego znaczna część środków trafia na poprawę infrastruktury drogowej" - podkreśliła.

"Liczę na to, że przy współpracy z naszymi samorządami bardzo szybko program zostanie zrealizowany, bo dotacja rządowa musi być rozliczona do 31 grudnia bieżącego roku" - powiedziała Leniart.

Jedną z największych dotacji - ponad 4,1 mln zł - otrzymała gmina Zagórz na budowę mostu na rzece Osława w miejscowości Morochów. Wojewoda zaznaczyła, że mieszkańcy od wielu lat czekali na tę inwestycję.

Dotychczasowy most był dostępny tylko w czasie niskiego poziomu rzeki Osławy i utrudniał dojazd np. karetki do mieszkańców wsi Morochów. Z nowej przeprawy będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy. Turyści będą mogli dojechać do m.in. rezerwatu "Przełom Osławy pod Mokrem" oraz korzystać ze szlaków turystycznych, w tym Szlaku Przygód dobrego Wojaka Szwejka.

KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!