Partnerzy portalu

Będzie więcej pieniędzy na sport w małych miejscowościach. Nauczyciele WF-u dostaną nowe narzędzie

Więcej pieniędzy na infrastrukturę sportową i kulturę fizyczną, nowe narzędzia i pomysły dla nauczycieli, zmiany w prawie... Z Kamilem Bortniczukiem, ministrem sportu i turystyki, rozmawiamy o planach resortu na 2023 rok.
 • Będzie zmiana w przyznawaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Resort chce dofinansowywać nawet do 70 proc. wartości inwestycji, by w obecnej sytuacji ekonomicznej skłonić samorządy do wydatków na infrastrukturę sportową.
 • Rok 2023 to rok wielu imprez o randze międzynarodowej w Polsce - z III Igrzyskami Europejskimi w Krakowie na czele.
 • - Wprowadzając narzędzie „Sportowe Talenty”, po raz pierwszy w historii uzyskamy kompleksową diagnozę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Udostępniona nauczycielom WF platforma pozwoli na określenie poziomu sprawności fizycznej dzieci oraz sprawdzi u uczniów predyspozycje do uprawiania sportu - poprzez badanie podstawowych cech motorycznych - mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Co będzie priorytetem działań kierowanego przez pana resortu w 2023 roku?

- Nasze cele strategiczne są niezmienne – to aktywne i zdrowe społeczeństwo, stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju sportu wyczynowego, nowoczesna i bezpieczna infrastruktura sportowa oraz działania zmierzające do wzmocnienia branży turystycznej w Polsce.

Chciałbym, aby powszechna aktywność fizyczna stała się jednym z filarów życia społecznego w Polsce, dlatego dążymy do wzmocnienia współpracy ze wszystkimi partnerami – samorządami, organizacjami pozarządowymi i urzędami administracji publicznej. 

Mam świadomość, że problem chorób cywilizacyjnych, takich jak nadwaga, otyłość, wady postawy, jest bardzo duży, dlatego aktywnie starałem się pozyskać rekordowe środki na sport powszechny. Na działania w tej mierze przeznaczymy 504 mln zł – to o 21 procent więcej niż w roku 2022 (tj. 88 mln zł).

Pieniądze te zasilą programy aktywizujące różne grupy społeczne – pozwolą na jeszcze bardziej skuteczne upowszechnianie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży, rozwój sportu w środowisku wiejskim, wśród osób z niepełnosprawnościami i seniorów. 

Czytaj też: Nakłady na sport rosną, a dzieci tyją najszybciej w Europie

Kontynuacja programów propagujących sport wśród młodzieży

A jak konkretnie resort sportu chce upowszechniać sport wśród młodzieży? Co się zmieni w systemie, by wysiłki te były bardziej efektywne?

- Jeszcze w ubiegłym roku rozpocząłem aktywne działania mające na celu wdrożenie w szkołach programu „Sportowe Talenty”, dzięki któremu nauczyciele zyskają narzędzie identyfikacji utalentowanych sportowo uczniów i zarazem dane pozwalające ocenić kondycję fizyczną naszej młodzieży.

W ostatnich tygodniach zaprezentowaliśmy program w szkołach na Opolszczyźnie oraz na Lubelszczyźnie, a od nowego roku szkolnego chciałbym, aby znalazł się w podstawie programowej dla szkół - przy wsparciu legislacyjnym ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. W 2023 roku chcę również rozwijać program upowszechniania strzelectwa, którego pilotaż przedstawiliśmy w tym roku.

Aby zoptymalizować zarządzanie programami w sporcie powszechnym, zdecydowałem o powierzeniu części z nich ogólnopolskim operatorom – w ten sposób w 2023 r. obsługiwane będą programy takie jak KLUB, Sportowe Wakacje+, Upowszechnianie Strzelectwa, Certyfikacja Szkółek Piłkarskich, Szkolny Klub Sportowy czy Lokalny Animator Sportu.

for. rzadowyprogramklub.pl
for. rzadowyprogramklub.pl

Przykład Programu KLUB z 2022 roku pokazuje, że taki model sprawdza się znakomicie i pozwala docierać do nowych środowisk. We wspomnianym programie, który zrealizowaliśmy z operatorem KZ Ludowe Zespoły Sportowe, uczestniczy rekordowe 5750 klubów z całej Polski. Program jest obecny we wszystkich powiatach i w blisko 88 procentach gmin w kraju.

W nadchodzącym roku planujemy dotarcie z naszą ofertą aktywizacyjną do ponad 1,5 mln dzieci i młodzieży. Podjąłem decyzję o zwiększeniu nakładów na sport wiejski o 30 procent w stosunku do 2022 r. Będzie to możliwie m.in. dzięki dodatkowym 78 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Bardzo ważny będzie dla mnie rozwój Programu Upowszechniania Strzelectwa, który wprowadziliśmy pilotażowo, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania społeczeństwa w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

Kolejnym ważnym krokiem wsparcia bezpieczeństwa Polaków z poziomu resortu jest porozumienie pomiędzy Centralnymi Ośrodkami Sportu a Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, na mocy którego żołnierze tej formacji będą uprawnieni do korzystania z nowoczesnej i komfortowej bazy treningowej na preferencyjnych warunkach.

Wojsko i sport niosą ze sobą silny ładunek patriotyczny. Obrona ojczyzny i reprezentowanie jej w narodowych barwach to dwie strony tego samego medalu. Dlatego jako ministrowi sportu i turystyki zależy mi na jak najbliższej współpracy między Wojskiem Polskim a Centralnym Ośrodkiem Sportu czy związkami sportowymi. Współpracy, która przynosi obopólne korzyści i która jest świadectwem naszej społecznej odpowiedzialności. 

W budżecie na 2023 rok zarezerwowano rekordowe 1,5 mld złotych na infrastrukturę sportową.

- Tu priorytetem będzie z pewnością przeprowadzenie pierwszej pełnej edycji programu budowy hal o lekkiej konstrukcji, tzw. hal łukowych. W 2022 roku ogłosiliśmy edycję pilotażową, która dała nam odpowiedź, jak w optymalny sposób realizować właściwe edycje programu. Dzięki pilotażowi – bo taka też jest jego rola - zwiększamy szanse, że nic nie pójdzie źle w docelowym projekcie przygotowywanym na rok 2023 i kolejne lata. 

Nadchodząca edycja programu będzie opierać się na warunkach uczestnictwa i kryteriach, które powstaną na podstawie analizy prowadzonej na fundamencie pilotażu i opinii strony samorządowej. Program przeprowadzamy po to, aby poprawić dostęp do nowoczesnej, całorocznej i bezpiecznej infrastruktury sportowej na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - z reguły mniej zasobnych i rzadziej zaludnionych. 

Od kiedy pełnię urząd ministra sportu i turystyki, wielokrotnie podkreślałem, że konieczne jest wyrównywanie szans dzieci z mniejszych miejscowości w dostępie do obiektów sportowych. Zadbamy zatem  o funkcjonujące projekty, takie jak Sportowa Polska, Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu czy też program modernizacji orlików.

w 2023 r. kontynuowany będzie m.in. program modernizacji orlików (fot.arch/uksfordon.pl)
w 2023 r. kontynuowany będzie m.in. program modernizacji orlików (fot.arch/uksfordon.pl)

Czytaj też: Utrzymanie obiektów sportowych w miastach staje się coraz droższe. Ale są wyjątki

Mistrzostwa i igrzyska o znaczeniu międzynarodowym. Polska dobrym gospodarzem 

Już za pół roku rozpoczną się Igrzyska Europejskie w Krakowie. To dla wielu zawodników, uprawiających mniej popularne dyscypliny sportu, szansa na zaprezentowanie się przed większą publicznością. Jak wyglądają przygotowania do tych zmagań?

- Zgodnie z Ustawą o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku Minister Sportu i Turystyki na wydatki związane z organizacją Igrzysk Europejskich dysponuje kwotą ponad 600 mln zł. Od kiedy objąłem urząd, zrobiłem co w mojej mocy, aby kwota przeznaczona na program wsparcia organizacji IE2023 była spożytkowana na czas.

Skala inwestycji w związku z IE jest ogromna. Wykaz planowanych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji to aż 31 pozycji, z czego 15 to inwestycje w infrastrukturę sportową. Niektóre z nich zostaną prawdopodobnie ukończone przed czasem - tak jest np. w przypadku modernizacji stadionu AWF.

W ostatnim czasie Miasto Kraków podpisało umowę na modernizację stadionu Wisły – Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia i zamknięcia Igrzysk oraz turniej rugby 7. 12 grudnia 2022 roku otwarty został oficjalnie basen przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie, gdzie rozgrywane będą zawody w skokach do wody. Wszystkie obiekty powinny zostać przekazane do dyspozycji Komitetowi Organizacyjnemu do końca maja.

Czytaj też: Kraków wyda prawie 100 mln zł na modernizację stadionu dla Igrzysk Europejskich

Program sportowy IE obejmuje 28 dyscyplin, w większości olimpijskich. W 95 proc. będą to kwalifikacje olimpijskie, a znaczna część będzie miała rangę Mistrzostw Europy. Warto podkreślić, że na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym w Chorzowie w ramach Igrzysk rozegrane zostaną Drużynowe mistrzostwa w lekkoatletyce. Mistrzostwami Europy będą także zawody w badmintonie, boksie, slalomie i sprincie kajakowym, kolarstwie górskim i freestyle BMX, szermierce, judo i pięcioboju nowoczesnym.

Biorąc pod uwagę tę ważną dla Polski imprezę, zdecydowałem o rekordowych nakładach finansowych na przygotowania reprezentantów Polski w sportach olimpijskich i nieolimpijskich. Oficjalne zawody rozgrywane podczas Igrzysk Starego Kontynentu odbędą się w randze mistrzostw świata oraz kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024.

Walka o kwalifikacje olimpijskie wiąże się z odpowiednimi przygotowaniami - wspieramy i będziemy wspierać w tym procesie naszych zawodników oraz ich sztaby szkoleniowe. Właśnie temu służy wzrost budżetu na program olimpijski do niemal 180 mln zł. Blisko 55 mln zł przeznaczymy na sport osób z niepełnosprawnościami, w tym przygotowania do igrzysk paraolimpijskich i prawie 30 mln zł na program sportów nieolimpijskich.

Wzrosną także nakłady na szkolenie młodzieży, o której pamiętamy także w kontekście stypendiów sportowych. Zdecydowałem, że na stypendia dla uzdolnionych członków kadry narodowej w wieku 16-23 lat, zawodników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz trenerów przeznaczymy w 2023 roku 44 mln zł. 

Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że w poprzednim roku Polska przejęła od Rosji organizację imprez sportowych - na czele z mistrzostwami świata mężczyzn w siatkówce. 

- Tak. Inne tego typu przykłady to m.in. organizacja EuroBasketu 2025, Puchar Świata w szpadzie, Mistrzostwa Europy w rugby.

Uważam, że naszą powinnością jest wspieranie organizatorów sportowych wydarzeń, które - z uwagi na sytuację międzynarodową - są przenoszone do Polski. Sukcesywnie zwiększamy środki i współpracujemy z organizatorami wydarzeń. W 2023 roku na dofinansowanie imprez mistrzowskich na terenie naszego kraju przeznaczymy 50 mln zł.

W kwestiach międzynarodowych priorytetem będą dalsze działania dyplomatyczne na rzecz utrzymania sankcji nałożonych na rosyjskich sportowców w sporcie. Jeśli wojna na Ukrainie będzie trwała, musimy stale monitorować sytuację – Rosjanie postarają się szukać sposobów wdrożenia polityki ,,business as usual”, również w dziedzinie sportu.

Wiemy, że niektóre międzynarodowe federacje byłyby skłonne do pozwolenia Rosji na powrót do rywalizacji, gdyby nie presja ze strony polityków.

Inną kwestią jest zadośćuczynienie dla Ukrainy ze strony Rosji – nie wyobrażam sobie powrotu rosyjskich sportowców do rywalizacji bez należytej naprawy szkód ze strony Rosji. 

Dwutorowa promocja polskiej turystyki

Drugim działem, a często pomijanym medialnie, za który pan odpowiada, jest turystyka. Co tutaj będzie do zrobienia w najbliższych miesiącach?

- Priorytetem w turystyce jest odbudowa sektora turystycznego, w szczególności turystyki przyjazdowej, po pandemii. Optymistycznie wygląda sytuacja w turystyce krajowej - jesteśmy po udanym turystycznym sezonie letnim i liczymy, iż sezon zimowy będzie również udany. Wyzwaniem jest dla nas presja inflacyjna spowodowana rosnącymi cenami energii, co ma przełożenie na kondycję branży turystycznej. 

Wojna na Ukrainie, której pełne konsekwencje dla polskiej turystyki są obecnie trudne do określenia, będzie ważną determinantą ruchu turystycznego i postrzegania Polski jako bezpiecznej destynacji. Już w tej chwili wiemy, że z rynków odległych turyści odkładają decyzję o wyjeździe do naszego kraju ze względu na swoje bezpieczeństwo i postrzeganie sytuacji międzynarodowej jako niestabilnej. 

Dlatego w 2023 roku, wraz z Polską Organizacją Turystyczną, będziemy dwutorowo prowadzić działania promocyjne – na rynku krajowym, rynkach sąsiedzkich i bliskich oraz na innych rynkach zagranicznych. W tym celu rozwijamy m.in. Polski System Informacji Turystycznej i Narodowy Portal Turystyczny.

Dlatego w 2023 roku, wraz z Polską Organizacją Turystyczną, będziemy dwutorowo prowadzić działania promocyjne - mówi minister sportu (fot. PAP/Grzegorz Momot)
Dlatego w 2023 roku, wraz z Polską Organizacją Turystyczną, będziemy dwutorowo prowadzić działania promocyjne - mówi minister sportu (fot. PAP/Grzegorz Momot)

Porozmawiajmy teraz o czymś mniej spektakularnym niż wydarzenia czy inwestycje sportowe, a co należy również do pana obowiązków – o zmianach w prawie... Które z projektów ustaw będą najważniejsze w 2023 roku - i dlaczego? 

- Jeszcze w grudniu 2022 r. przedstawiłem do prekonsultacji społecznych zmiany w ustawie o sporcie dotyczące obligatoryjnego wprowadzenia przez polskie związki sportowe (pzs) regulaminów i procedur określających m.in. zasady ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, procedurę zgłaszania nadużyć, sposób relegowania osób dopuszczających się wskazanych czynów.

Chcemy zwiększyć obowiązki pzs-ów, w szczególności w zakresie stworzenia procedur antymobbingowych i zasad etycznych obejmujących trenerów, zawodników, działaczy i pozostałych członków sztabów szkoleniowych. Moim celem jest zwiększenie uprawnień nadzorczych ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w stosunku do pzs-ów, ale z poszanowaniem ich autonomii.

W 2023 r. planujemy zmiany w zakresie prawa sportowego, obejmujące m.in. rozwiązania podatkowe, kwestie zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie czy te dotyczące zwiększenia nakładów na sport osób niepełnosprawnych. 

Na bieżąco reaguję i będę reagował na sytuacje kryzysowe mające wpływ na dostępność obywateli do oferty aktywizacyjnej i obiektów sportowych. Nie mogę zgodzić się na to, aby wzrost kosztów prowadzenia działalności sportowej miał negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne Polaków.

Dzięki mojej inicjatywie już w 2022 roku w ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku, znalazły się zapisy powodujące, że podmioty prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej zostały objęte ochroną w postaci ceny maksymalnej na energię elektryczną.

Na początku roku w naszej ofercie pojawi się także nowa, uproszczona procedura uzyskiwania tzw. mikrograntów – w ten sposób planuję docierać ze wsparciem publicznym do małych miejscowości, gdzie lokalne przedsięwzięcia ze sportu powszechnego mają - z powodów formalnych - trudności z uzyskaniem wsparcia.

W obszarze infrastruktury procedowana jest zmiana rozporządzenia, dotyczącego przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach której chcemy podnieść możliwy do uzyskania dzięki programom ministerialnym poziom dofinansowania z 50 do 70 proc. Mam nadzieję, że zmiana ta zachęci samorządy do śmielszego sięgania po ministerialne środki. To istotne, gdyż - przy obecnej sytuacji ekonomicznej - da się zauważyć spadek zainteresowania inwestycjami w infrastrukturę sportową; musimy temu przeciwdziałać. 

Pandemia dotkliwie zmieniła sytuację na rynku usług turystycznych, który w latach 2018-2019 rozkwitał – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Naszą odpowiedzią na to będą zmiany w ustawodawstwie krajowym i na poziomie UE.

W 2023 roku planujemy m.in. zmiany w obszarze usług hotelarskich i przewodnickich oraz działalności POT – nowelizacja ma opierać się na dobrych rozwiązaniach obecnych dziś w przepisach hotelarskich, pilockich i przewodnickich - chcemy zatem przyjąć tu drogę ewolucji, nie zaś rewolucji. Planowane są także zmiany dotyczące działania systemu przewodnictwa górskiego i wysokogórskiego, między innymi poprzez umożliwienie polskim przewodnikom wysokogórskim uzyskania Europejskiej Legitymacji Zawodowej. 

Ministerstwo bierze aktywny udział w projektowaniu i realizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych. Projekt zakłada zharmonizowanie i usprawnienie ram tworzenia i udostępniania danych związanych z najmem krótkoterminowym w całej UE oraz zwiększenie przejrzystości w tym sektorze. 

Jesteśmy zaangażowani w prace nad zmianą dyrektywy unijnej w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. W ramach tych prac mocno podkreśla się zasadność stworzenia funduszu zapewniającego podróżnym zwroty środków za imprezy turystyczne, które nie mogły się odbyć z przyczyn losowych – np. pandemii.

My już zbudowaliśmy system ochrony podróżnych przed niewypłacalnością organizatorów turystyki, który opiera się na tzw. gwarancjach ubezpieczeniowych (I filar zabezpieczeń) i Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym (II filar zabezpieczeń). Będziemy dzielić się na forum Unii naszymi doświadczeniami związanymi z aktywizacją III filaru wspomnianego systemu – Turystycznego Funduszu Pomocowego, czyli mechanizmu reagowania na sytuacje kryzysowe, który ruszył Polsce po wybuchu wojny na Ukrainie.

Zmiany w podstawie programowej lekcji w-fu w szkołach

Jakich wyzwań, patrząc również na naszą sytuację gospodarczą oraz otoczenie międzynarodowe, pan się spodziewa?

- Istotnym wyzwaniem w infrastrukturze sportowej istotne będzie z pewnością ustabilizowanie się sytuacji na rynku budowlanym. Pandemia i wojna na Ukrainie spowodowały zerwanie łańcuchów dostaw i odpływ pracowników z sektora budowlanego, co skutkuje wzrostem kosztów inwestycji i ryzykiem ich opóźnień. 

Z niepokojem spoglądam na dane dotyczące niskiego poziomu aktywności fizycznej i stanu zdrowia polskiego społeczeństwa, w szczególności w grupie dzieci i młodzieży. Stąd też moja decyzja o możliwie jak najszybszym wdrożeniu w polskich szkołach wspomnianego już programu „Sportowe Talenty”, z którym wiążemy duże nadzieje, a który pomoże systemowo monitorować stan zdrowia dzieci i młodzieży.

Wprowadzając narzędzie „Sportowe Talenty”, po raz pierwszy w historii uzyskamy kompleksową diagnozę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Udostępniona nauczycielom WF platforma pozwoli na określenie poziomu sprawności fizycznej dzieci oraz sprawdzi u uczniów predyspozycje do uprawiania sportu - poprzez badanie podstawowych cech motorycznych - tj.: siły, skoczności, wytrzymałości czy szybkości. 

Narzędzie posłuży nie tylko identyfikacji utalentowanych uczniów i zachęcaniu ich do regularnej aktywności sportowej - to także element wsparcia w codziennej pracy nauczyciela wychowania fizycznego, traktowany jako „elektroniczny dziennik wychowania fizycznego”. Uniwersalność narzędzia powoduje, że może być ono także wykorzystywane przez trenerów w klubach sportowych.

Stosowne zmiany mają znaleźć swe odzwierciedlenie w podstawach programowych dla poszczególnych typów szkół, które będą stosowane przez ponad 80 tysięcy nauczycieli WF. 

W odniesieniu do turystyki polskiej do głównych czynników kształtujących aktualną sytuację zaliczam wciąż utrzymujące się negatywne zmiany w globalnej turystyce wywołanej pandemią, wojnę w Ukrainie, czyli kraju bezpośrednio graniczącym z Polską i - powiązaną z wojną - kwestię wciąż rosnącej inflacji, co niestety bezpośrednio przekłada się na spadek zamożności potencjalnych turystów, a więc także spadek popytu na usługi turystyczne.

Jestem dumny, że przez te niezwykle trudne dwa lata nasz resort udzielał realnego wsparcia - w tym finansowego - podmiotom działającym w szeroko rozumianej branży turystycznej, by mogły one przetrwać ten trudny okres. Wsparcie udzielane było także bezpośrednio turystom (np. w formie Polskiego Bonu Turystycznego), by wspomóc popyt na usługi turystyczne.

Turystyka, jako globalny ekosystem, do pełnej odbudowy we wszystkich regionach, potrzebuje stabilności i poczucia bezpieczeństwa zarówno w wymiarze fizycznym, jak i ekonomicznym.

Niestety, już w 2021 r., a więc przed wybuchem wojny, Polska spotkała się z niespotykanym jak dotąd zjawiskiem wykorzystywania turystyki dla realizacji planów politycznych, w tym destabilizacji sytuacji na polskiej granicy, która jest również granicą Unii Europejskiej.

Nasze stanowisko dotyczące nieetycznego postępowania władz Białorusi - w związku ze stworzeniem sztucznego ruchu turystycznego - zaprezentowaliśmy podczas 24. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Turystyki (United Nations World Tourism Organization – UNWTO - przyp. red.)  - na początku grudnia 2021 r. w Madrycie. W efekcie w rezolucji UNWTO podkreślono, że rządy nie powinny nadużywać turystyki do celów polityki zagranicznej, które są sprzeczne z celem przyczyniania się do międzynarodowego zrozumienia, dobrobytu i pokoju.

KOMENTARZE9

 • ryszar 2023-01-18 21:32:07
  😁pozdro........e kafejkiCNC
 • ryszar 2023-01-18 21:29:29
  szachy to też sport
 • ryszar 2023-01-17 12:09:55
  żeby tyle kasy na lekcje wynalazczości,Euipo,

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!