Partner portalu

Co się dzieje ze środkami w PPK?

Już wkrótce zakończy się proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Programem zostaną objęte wszystkie grupy pracodawców, dzięki czemu będzie miał charakter powszechny i w zasadzie wszyscy zatrudnieni będą mogli oszczędzać w nim na swoją przyszłość. Co będzie działo się z ich środkami?

Wspólne oszczędzanie

Wiemy, że podstawową zasadą działania PPK jest trójstronność wpłat – w ich finansowaniu uczestniczą pracownik, pracodawca i państwo. Zgodnie z tą zasadą co miesiąc uczestnik i jego pracodawca wpłacają na rachunek PPK kwoty w wysokości odpowiednio 2% i 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zwiększyć odkładaną kwotę o wpłatę dodatkową. W sumie wysokość wpłat może wynieść maksymalnie po 4% wynagrodzenia. Państwo natomiast dokłada wpłatę powitalną, czyli 250 zł na początek oszczędzania oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł. W ten sposób każdy uczestnik systematycznie gromadzi kapitał na swoim indywidualnym rachunku.

Jednak samo oszczędzanie to nie wszystko. W PPK wszystkie środki są inwestowane. Co to oznacza dla uczestnika w praktyce? N czym polega inwestowanie tyś środków? O odpowiedź poprosiliśmy eksperta w dziedzinie PPK – Janusza Ryfkę z PFR TFI.

Na wstępie warto zaznaczyć, dlaczego inwestowanie oszczędności jest tak ważne – mówi Janusz Ryfka i wyjaśnia, że kiedy mówimy o perspektywie długoterminowej samo gromadzenie środków może okazać się nie wystarczające, by zbudować zabezpieczenie finansowe naszej przyszłości. Dzieje się tak, ponieważ oszczędności przechowywane w gotówce lub na depozytach, przy obecnym poziomie oprocentowania, nie tylko nie zarabiają, ale realnie tracą na wartości z uwagi na inflację.

Inwestowanie skrojone na miarę

Nie każdy jest profesjonalnym inwestorem i nie każdy musi się znać na finansach. To oczywiste! Dlatego zdaję sobie sprawę z tego, że u niektórych samodzielne inwestowanie oszczędności budzi pewne obawy. Wielu z nas rezygnuje z inwestowania, obawiając się, braku wystarczającej wiedzy i doświadczenia. Pamiętajmy jednak, że mamy do dyspozycji produkty finansowe, w których podejmowaniem decyzji inwestycyjnych zajmują się eksperci – wyjaśnia Janusz Ryfka z PFR TFI. Jednym z takich produktów jest PPK.

Wszystkie wpłaty, które trafiają na rachunek PPK, są inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty. Na tle innych funduszy wyróżniają się one tym, że horyzont inwestycyjny jest stosunkowo długi i wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, natomiast profil ryzyka inwestycyjnego zmienia się z wiekiem inwestora. Im bliżej do zdefiniowanej daty, czyli momentu osiągnięcia przez uczestników 60 roku życia, tym mniejsze ryzyko inwestycyjne funduszu. Dzieje się tak dlatego, że w portfelu inwestycyjnym funduszu zwiększa się udział instrumentów dłużnych o mniejszej zmienności (np. obligacji, bonów skarbowych), a zmniejsza – udział instrumentów bardziej ryzykownych - udziałowych (głównie akcji).
Instytucje finansowe, które zarządzają PPK, utworzyły 8 lub 9 subfunduszy zdefiniowanej daty. Każdy subfundusz przeznaczony jest dla innej grupy wiekowej uczestników programu, a zdefiniowana data – wskazana w nazwie subfunduszu – oznacza rok, w której 60 lat ukończą osoby urodzone w roku stanowiącym środek przedziału roczników, dla których subfundusz jest przeznaczony.

Po przystąpieniu do PPK każdy uczestnik jest automatycznie przypisywany do konkretnego subfunduszu – odpowiednio do swojego wieku. Jest to istotne, ponieważ każdy subfundusz rozpoczyna inwestowanie z różnymi proporcjami instrumentów udziałowych i dłużnych w portfelu zgodnie z limitami inwestycyjnymi określonymi w ustawie. Warto jednak dodać, że uczestnik ma też możliwość wyboru i samodzielnego decydowania o sposobie alokacji aktywów. W dowolnym momencie może przenieść zgromadzone środki do takiego subfunduszu, którego politykę inwestycyjną oraz poziom ryzyka ocenia jako lepiej dopasowane do swoich potrzeb i skłonności do ryzyka lub też podzielić środki pomiędzy różne subfundusze.

Oprócz tego warto wspomnieć też, że zarządzający funduszami zdefiniowanej daty kierują się zasadą dywersyfikacji. W dużym uproszczeniu polega ona na inwestowaniu w szeroki wachlarz instrumentów finansowych które różnią się stopniem podatności na zmiany i wahania koniunktury zarówno na poziomie krajowym jak również globalnym. Takie rozproszenie pozwala ograniczyć zmienność wartości zgromadzonych środków, a więc i ryzyko inwestycji. Aby uzyskać zdywersyfikowany portfel, w ramach danej klasy aktywów, np. akcji, wybierane są akcje spółek należących do różnych sektorów, różnej wielkości (czyli o różnej wartości rynkowej), a także akcje spółek z różnych krajów oraz regionów. Takie zróżnicowanie jest potrzebne, bowiem poszczególne sektory gospodarki w różnym stopniu są podatne na wahania koniunktury, a tym samym ceny akcji spółek różnie reagują na zmiany rynkowe . Podobnie rzecz ma się na w odniesieniu do instrumentów dłużnych, zarządzający inwestuje np. w różnego typu obligacje zróżnicowane zarówno pod względem terminu do wykupu od kilku miesięcy do kilku lat, jak również zróżnicowane ze względu na emitujące je podmioty np. obligacje skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Warto wspomnieć, że podział środków pomiędzy różne klasy aktywów (akcje, obligacje) też jest swego rodzaju dywersyfikacją często nazywaną strategiczną alokacją aktywów – tłumaczy Janusz Ryfka.

Dobre wyniki na starcie

Choć z uwagi na otoczenie rynkowe miniony rok nie należał do łatwych dla rynku kapitałowego, fundusze zdefiniowanej daty bardzo dobrze poradziły sobie w tych niepewnych warunkach. Średnia stopa zwrotu funduszy o zdefiniowanej dacie 2025 osiągnięta w 2020 roku wynosi 7,65%, a w przypadku funduszy ze zdefiniowaną datą 2060 średnia stopa zwrotu osiągnięta w 2020 roku wyniosła 13,37%. Jeszcze lepsze wyniki osiągnęły wszystkie subfundusze zarządzane przez PFR TFI. Dla porównania dla subfunduszu PFR PPK 2025 stopa zwrotu wyniosła 9,54%, natomiast dla subfunduszu PFR PPK 2060 aż 17,38% - podsumowuje Janusz Ryfka.
Suma środków wpłaconych do PPK wyniosła 3,16 mld złotych, z czego 52% to środki wpłacone przez uczestników, 39% to wpłaty pracodawców, a 9% dopłaty od państwa. Jednak łączna kwota na rachunkach PPK po pierwszym roku oszczędzania jest wyższa i wynosi 3,4 mld złotych, czyli o 280 mln więcej niż wyniosły wpłaty – to zysk wypracowany przez fundusze zdefiniowanej daty.

 

KOMENTARZE4

  • Katarzyna 2021-05-02 15:50:38
    Szczerze to ja od razu zostałam w ppk jak tylko firma wdrażała ten program. Nic nie trace tylko zyskam. Dzięki temu, będę mogła mieć dodatkowe pieniądze na emeryturze i to jest bardzo dobra wiadomość.
  • krzysztof 2021-04-29 08:50:25
    No jak to co, pracują, jak w banku finanse włożone na lokatę. Tu jednak zyskuje się najwięcej, a człowiek nic nie musi robić.
  • fra 2021-03-16 17:46:01
    Kolejna ustawa i znowu naiwni wydrenowani

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!