PARTNER PORTALU

IPN wiedział, że siedzibę musi kupić z własnego budżetu

  • PAP    22 sierpnia 2012 - 19:28
IPN wiedział, że siedzibę musi kupić z własnego budżetu

- IPN wiedział od marca, że jeśli chce kupić siedzibę, musi znaleźć na to środki w swym budżecie - poinformował w środę resort finansów. IPN twierdzi, że w marcu nie zamknięto sprawy i zaproponowano zakup gmachu na raty, a na odpowiedź z MF Instytut się nie doczekał.
ZAKTUALIZOWANA.Ministerstwo skarbu twierdzi natomiast, że nie ma dziś możliwości zapewnienia Instytutowi Pamięci Narodowej siedziby. Resort skarbu ma taki obowiązek - uważa jednak IPN.


We wtorek IPN poinformował, że spółka Ruch SA sprzedała budynek przy ul. Towarowej, w którym mieści się centrala Instytutu, firmie GHN (należącej do grupy Skanska). W środę Agata Skowrońska-Domańska, dyrektor finansowy i członek zarządu Skanska Property Poland, poinformowała PAP, że umowa została zawarta 17 sierpnia. Nie ujawniono kwoty transakcji.

IPN oświadcza, że nie mógł kupić budynku z powodu cięć budżetowych i braku odpowiedzi resortu finansów na ofertę zakupu gmachu na raty.

Jak czytamy w przesłanym PAP w środę przez wydział prasowy MF komunikacie, bezzasadne jest twierdzenie IPN, że od lutego nie otrzymał z resortu żadnych informacji na temat możliwości wsparcia z rezerwy budżetowej zakupu nieruchomości od Ruchu.

Według komunikatu MF 14 marca prezes IPN Łukasz Kamiński spotkał się z wiceminister finansów Hanną Majszczyk i rozmawiali na temat środków finansowych na zakup siedziby.

"Na spotkaniu tym prezes IPN został poinformowany, że w celu zrealizowania tego wydatku musi dokonać wewnętrznych przesunięć i oszczędności. Jednocześnie poinformowany został, że w budżecie nie ma rezerw, z których mógłby zostać sfinansowany ten wydatek" - poinformowało ministerstwo, przypominając, że budżet IPN w ustawie budżetowej na rok 2012 wynosi 223,2 mln zł, a na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrósł o 170 proc.

<!-- pagebreak //-->

"IPN powinien zatem przygotować plan naprawczy, który pozwoliłby na zabezpieczenie wydatków IPN, w tym realizację niezbędnej inwestycji" - uważa ministerstwo.

IPN utrzymuje z kolei, że marcowe spotkanie nie zamknęło sprawy, bo na tym spotkaniu zaproponowano, aby Instytut kupił od Ruchu gmach na raty, a prezes Kamiński miał zadeklarować, że IPN przeznaczy na to 5 mln zł ze swego budżetu. "Właśnie dlatego czekaliśmy na odpowiedź z ministerstwa i się jej nie doczekaliśmy" - powiedział PAP rzecznik Instytutu Andrzej Arseniuk.

Według Arseniuka 20 lutego Ruch złożył IPN ofertę nabycia nieruchomości za 30 mln zł + VAT (oferta była aktualna do 15 marca); 22 lutego prezes IPN wystąpił z wnioskiem do MF o przyznaje tych pieniędzy i zabiegał o spotkanie, do którego doszło 14 marca.

"Pani minister Majszczyk zapowiedziała pewne możliwości, ale pod warunkiem rozłożenia płatności na raty oraz wygospodarowania jakichś własnych środków. Prezes IPN deklaruje 5 mln i 15 marca pisze do Ruchu informując, że wystąpił z wnioskiem do MF, poprosił Ruch o zgodę (na spłatę) na raty - o czym 15 marca informuje też minister Majszczyk.

20 marca Ruch informuje że jest gotowy do negocjacji i że godzi się na 2 raty. 28 marca prezes (IPN) o decyzji Ruchu informuje minister Majszczyk. Od wtedy odpowiedzi brak" - relacjonował Arseniuk.

We wtorek Arseniuk informował, że w lutym 2012 r. prezes IPN wystąpił do ministra finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup nieruchomości przy Towarowej (Instytut chciał kupić budynek na raty) i że przez 4 miesiące nie było odpowiedzi.

<!-- pagebreak //-->

Według niego w lipcu, po kilkakrotnych interwencjach u premiera, MF odpowiedziało, że środki na wykup budynku mogą pojawić się w rezerwie celowej w drugim półroczu, o ile nie wykorzystają ich inni dysponenci. Arseniuk oświadczył też, że Instytut, na skutek znaczącego ograniczenia jego budżetu na rok 2012 nie był w stanie zakupić tej nieruchomości z własnych środków.

W środę rzeczniczka Ministerstwa Skarbu Państwa Magdalena Kobos w przesłanej PAP informacji oświadczyła, że minister SP wyposaża w nieruchomości jedynie państwowe osoby prawne, a nie państwowe jednostki organizacyjne takie jak IPN.

"Ani obecnie, ani w poprzednim stanie prawnym, tj. przed nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2008 r., minister skarbu państwa nie miał możliwości wyposażenia państwowych jednostek organizacyjnych w nieruchomości niezbędne dla ich działalności" - napisała.

MSP uważa, że zapewnienie nieruchomości należy do kompetencji organu, który wydaje akt o utworzeniu danej jednostki organizacyjnej, i do właściwego starosty lub prezydenta miasta.

Nie zgadza się z tym IPN, który przywołuje ustawę o gospodarce nieruchomościami, według której państwowa jednostka organizacyjna, z dniem jej utworzenia, jest wyposażana w nieruchomości niezbędne do działalności przez ministra skarbu państwa, organ założycielski lub przez organ nadzorujący.

"IPN został powołany przez Sejm RP jako państwowa jednostka organizacyjna i nie ma organu założycielskiego, dlatego odpowiedzialność spoczywa na Ministerstwie Skarbu Państwa, które już po powołaniu IPN podpisywało umowę z Ruchem jako strona właściwa do zapewnienia nieruchomości Instytutowi" - oświadczył PAP w środę Arseniuk.

Dyrektor stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko wyjaśnił tymczasem, że kompetencje miasta w tej sprawie nie oznaczają obowiązku zapewnienia siedziby danej jednostce.

"W tej chwili jest ponad 20 instytucji, które czekają na wskazanie nieruchomości, są to m.in.: RPO, Rzecznik Praw Dziecka, Urząd do spraw Cudzoziemców, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Komenda Stołeczna Policji. W miarę pozyskiwania nieruchomości - całych budynków lub lokali - przekazujemy je do MSP. Nie my decydujemy o kolejności przyznawania lokali" - zaznaczył dyrektor.

MSP przypomniało, że na mocy porozumienia z 2000 r. między Ruchem S.A. oraz Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra SP oraz szefa ówczesnego MSWiA, strony zobowiązały się dokonać zamiany nieruchomości przy ul. Towarowej 28, należącej do spółki Ruch, na nieruchomość Skarbu Państwa położoną przy ul. Marszałkowskiej 3/5.

<!-- pagebreak //-->

Kobos w przesłanej informacji zaznaczyła, że resort skarbu wywiązał się ze swoich zobowiązań, ponieważ wskazana w porozumieniu nieruchomość została we wrześniu 2002 przekazana do zasobu prezydenta Warszawy.

MSP nie uczestniczyło w dalszych negocjacjach. Spółka Ruch nie zgodziła się na nieruchomość przy Marszałkowskiej m.in. z powodu roszczeń do tej nieruchomości.

Bajko powiedział, że oprócz odrzuconej ze względu na roszczenia nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej miasto przedstawiło spółce kilka innych możliwych lokalizacji, m.in. przy Nowym Świecie i ul. 11 Listopada. Mimo różnych etapów negocjacji do ostatecznego porozumienia nie doszło.

Kobos przypomniała też, że w lutym tego roku IPN i Ruch SA zostały poinformowane o możliwości przekazania w najbliższym czasie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa budynków przy ul. Dominikańskiej 9 w Warszawie, ale żadna z tych nieruchomości nie zyskała akceptacji Instytutu.

Rzecznik IPN pytany o nieruchomość przy Dominikańskiej twierdzi, że "nie było nigdy propozycji czy oferty przeprowadzki na ul. Dominikańską". Przywołał pismo MSP do IPN z 29 maja: "(...) Aktualnie szansa pozyskania tego typu nieruchomości może zaistnieć w przypadku zakończenia procesu likwidacji +Techfilm+ sp. z o.o. przy Dominikańskiej 9 w Warszawie". "Nie była więc to propozycja, a jedynie informacja o procesie likwidacji. MSP nie informowało IPN o zakończeniu procesu likwidacji +Techfilmu+" - zauważył Arseniuk.

Pytany, czy były propozycje innych lokalizacji dla IPN, Arseniuk poinformował: "pismem z dnia 1 czerwca 2012 r. ministerstwo skarbu poinformowało IPN o możliwości zagospodarowania nieruchomości przy ul. Wodzirejów 10 w Warszawie o powierzchni ok. 500 m2, informując dodatkowo o toczącym się w stosunku do niej postępowaniu reprywatyzacyjnym i fakcie zamieszkiwania w niej trzech rodzin".

<!-- pagebreak //-->

W budynku przy Towarowej IPN ma siedzibę od roku 2000; mieszczą się w niej centrala Instytutu, archiwum i administracja. Według IPN przeniesienie funkcji Instytutu takich jak wymagające szczególnych zabezpieczeń funkcjonowanie magazynu akt tajnych oraz specjalnych i bezpieczne systemy teleinformatyczne wymagałoby długotrwałych i kosztownych przygotowań. Według rzecznika IPN pozostawienie tej sytuacji bez rozwiązania groziłoby paraliżem prac IPN po upływie terminu wypowiedzenia umowy najmu przez nabywcę obiektu.

W lipcu IPN poinformował, że zgodnie z zawarta w maju umową najmu z Ruchem płacił za użytkowanie budynku przy ul. Towarowej komercyjną cenę ponad 100 tys. zł miesięcznie, wcześniej czynsz wynosił ok. 30 tys. zł. Umowa z maja stanowiła, że najem można wypowiedzieć z rocznym terminem.

Spółka GHN, nowy właściciel budynku przy ul. Towarowej w Warszawie, gdzie siedzibę ma IPN, chce właśnie z najemcą w pierwszej kolejności przedyskutować obecną sytuację i możliwe rozwiązania. Zapewnia, że dba o dobre relacje z najemcami i zapowiada dialog.

Skowrońska-Domańska z grupy Skanska podkreśliła, że budynek mieści się "w obszarze rozwijającej się dynamicznie, rewitalizowanej dzielnicy Wola", a IPN pozostaje najemcą budynku.

"Spółka GHN weszła w prawa i obowiązki wynajmującego. O szczegółach zarówno umowy zakupu, jak i umowy najmu, zgodnie z obowiązującym kodeksem postępowania grupy Skanska, nie informujemy stron trzecich. Wszelkie kwestie dotyczące naszych najemców omawiamy z nimi bezpośrednio w oparciu o obowiązującą umowę, której jesteśmy stroną. W pierwszej kolejności chcemy przedyskutować bezpośrednio z najemcą obecną sytuację i możliwe rozwiązania. W naszej firmie dbamy o dobre relacje z najemcami, a wszelkie kwestie staramy się rozwiązywać na drodze dialogu" - zapewniła.

Zarazem powtórzono informację z wtorku, że "na wstępnym etapie planowania inwestycji" spółka nie udziela informacji na jej temat.

<!-- pagebreak //-->

------ WCZEŚNIEJSZE WIADOMOŚCI ------
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

×
KOMENTARZE (3)

  • JOTKA, 2012-08-23 07:21:34

    A Instytut Gaucka istnieje i istnieć będzie!
  • Kuba, 2012-08-22 15:16:19

    Znaleziono sposób na likwidację IPN-u.Ostatnie instytucje przeszkadzające totalnemu rządzeniu są usuwane.Nawrót do PRL-u staje się rzeczywistością.
  • ryszard, 2012-08-22 14:23:38

    Najwyższy czas zlikwidować ten instytut , archiwa przekazać do uczelni niech się nad nimi pastwią a darmozjadów wysłać na zieloną trawkę .

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!