Kompleksowa rewitalizacja gminy Stężyca
Kompleksowa rewitalizacja gminy Stężyca
Kompleksowa rewitalizacja gminy Stężyca

Gmina zyskała park rekreacyjny z amfiteatrem

Zdjęcie 4 z 5 Kompleksowa rewitalizacja gminy Stężyca
Kompleksowa rewitalizacja gminy Stężyca

Kompleksowa rewitalizacja gminy Stężyca

Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych gminy Stężyca została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.

WRÓĆ