Modernizacja systemu ciepłowniczego w Płońsku
Modernizacja systemu ciepłowniczego w Płońsku

W ramach II etapu wybudowano nowatorską instalację odsiarczania spalin.

Zdjęcie 3 z 3 Modernizacja systemu ciepłowniczego w Płońsku
Modernizacja systemu ciepłowniczego w Płońsku

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Płońsku

Modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej (etap I i II)  została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.

WRÓĆ