Przebudowa ulicy wraz z inteligentnym systemem oświetlenia w Ełku
Przebudowa ulicy wraz z inteligentnym systemem oświetlenia w Ełku
Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Suwalskiej w Ełku wraz z budową systemu inteligentnego sterowania została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.
To pierwsza część projektu „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN - T (DK16) ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej”.
Zdjęcie 1 z 4 Przebudowa ulicy wraz z inteligentnym systemem oświetlenia w Ełku
Przebudowa ulicy wraz z inteligentnym systemem oświetlenia w Ełku

Przebudowa ulicy wraz z inteligentnym systemem oświetlenia w Ełku

WRÓĆ