Przebudowa ulicy wraz z inteligentnym systemem oświetlenia w Ełku
Przebudowa ulicy wraz z inteligentnym systemem oświetlenia w Ełku

Można ustawiać dowolne programy załączania i wyłączania oświetlenia oraz redukować natężenie światła w późnych godzinach nocnych.

Zdjęcie 4 z 4 Przebudowa ulicy wraz z inteligentnym systemem oświetlenia w Ełku
Przebudowa ulicy wraz z inteligentnym systemem oświetlenia w Ełku

Przebudowa ulicy wraz z inteligentnym systemem oświetlenia w Ełku

Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Suwalskiej w Ełku wraz z budową systemu inteligentnego sterowania została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018.
To pierwsza część projektu „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN - T (DK16) ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej”.

WRÓĆ