PARTNER PORTALU

Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 - kto otrzyma nagrody?

Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 - kto otrzyma nagrody?
Wręczenie nagród Top Inwestycje Polski Wschodniej w ub. roku (fot.:Wschodni Kongres Gospodarczy)


Dziesięć inwestycji i wyróżnienie internautów - znane są już wyniki drugiej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej. Nagrody zostaną wręczone podczas II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (24-25 września 2015 r.).
- To zaledwie druga edycja konkursu, a w głosowaniu internetowym oddano ponad 115 tysięcy głosów. To niemal dwukrotnie więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Bardzo nas cieszy wzrastające zainteresowanie plebiscytem, a przede wszystkim inwestycjami, które mają wpływ na życie każdego z nas - mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl, organizator konkursu.

Redakcja należącego do Grupy PTWP serwisu Portalsamorzadowy.pl, wraz z Radą Konsultacyjną konkursu, wytypowała dziesięć Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2015. Równorzędni laureaci konkursu (kolejność podania przypadkowa) to:

System integrujący transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic - projekt koncentrował się na trzech obszarach działania: przebudowie i rozbudowie lokalnego układu komunikacyjnego, zakupie nowoczesnego taboru autobusowego oraz zaprojektowaniu i wdrożeniu Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. Realizacja inwestycji pozwoliła na zwiększenie punktualności i bezpieczeństwa funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej oraz znaczną poprawę komfortu korzystania z jej usług. Długofalowym oddziaływaniem projektu będzie zwiększenie potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrost mobilności mieszkańców. Wartość przedsięwzięcia to 333,1 mln zł. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Dofinansowanie unijne wyniosło 250,5 mln zł.

Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina - wybudowana droga, dojazd do obwodnicy miasta w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, przejęła 85 proc. ruchu z dotychczasowej Alei Warszawskiej, co poprawiło warunki bezpieczeństwa i komfort ruchu, a także dostępność komunikacyjną Lublina. W efekcie inwestycja wpłynęła również na podniesienie rangi Lublina, jako głównego ośrodka rozwoju regionu oraz zwiększeniu potencjału społeczno-gospodarczego miasta. Wartość realizowanego przez Gminę Lublin projektu wyniosła 386,2 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności to 298,4 mln zł.

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli - jeden z największych i najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju, mogący zagospodarować rocznie blisko 60 tys. ton odpadów komunalnych i wyprodukować z nich 3 mln kWh energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki porozumieniu samorządów, gminy korzystające z nowej instalacji mogą liczyć na korzystne ceny. Całkowity koszt projektu to 111,1 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności wyniosło 59,8 mln zł. Inwestorem jest Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli.

strefa premium

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU SAMORZĄDOWEGO

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę


×
KOMENTARZE (1)

  • Marek.S, 2015-09-22 15:59:53

    Inwestycje daliście Nam że długo jej nie zapomnimy: Celem dobra porządku prawnego jak i społecznego w związku z nadesłaną korespondencją czytelników (społeczeństwa- właścicieli nieruchomości i budynków których okradliście w obrębach miast, obniżając tym samym wartość ich majątków bez uchwalenia Us...tawy o rekompensatach, czy należnych odszkodowaniach obecnego Rządu złodziei- przestępczej hordy działająca tyko w własnym interesie i kolesi) ujawniam największą w historii powojennej Polski aferę gruntową -malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Polskiego Stronnictwa Ludowego w kooperacji z starostami powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, zacytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa np. Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlane na przełomie 2012-2013roku był bliźniaczy, co potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów I-III- zasoby map geodezyjno kartograficznych itd.(Afera Rządowa). Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu ,mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Marek.S- Regulacje prawne: Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, co dowodzi jak wynika o olbrzymich masowych malwersacjach pieniężnych, dowodem powyższego jest pismo Starostwa Powiatowego w Chełmie z dnia 25 czerwca 2013roku Symbol OR.1510.5.2013. Na potwierdzenie powyższych nieprawidłowości Gmina Chełm posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który stracił ważność po 5latach w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku.Mając taką wiedzę nie trudno się domyśleć iż, SKO Chełm zeszło na margines społeczny i działa z kliką Urzędniczą(czerwonych) na szkodę interesu publicznego jaki i społecznego, oby świnie się mogły utrzymać przy korcie kosztem okradanego społeczeństwa kolejny rok na czele ze Starostą PSL, podtrzymującym powyższy proceder okradając Nas wszystkich(Miasto Chełm). . Obejście prawa nie wyszło, dla przykładu: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze" Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR świadczy iż, Rządzą nami obawiam się idioci (oszuści) bowiem Ustawa jest niewykonalna!!! Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lecz, zapomnieli iż, w wyniku prac geodezyjnych na gruncie bez podpisu właścicieli pod operatami niemożna wprowadzić zmian w ewidencji gruntów, czy też bez wniosku właścicieli nieruchomości tym bardziej wprowadzać zmiany w księgach wieczystych. Uchwalone przepisy gdzie, stroną jest wójt. burmistrz lub prezydent miasta to dowód udziału parlamentarzystów przy pracach mających na celu zatuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej co zostało ujawnione i celowo nienagłośnione z uwagi na udział w powyższym procederze środków masowego przekazu. Dalszy rozwój klanów przestępczych w Urzędach użyteczności publicznej mający również na celu zdestabilizować Państwo Polskie może być zatrzymany przez społeczeństwo, w związku z wyborami parlamentarnymi 25 października 2015roku.Zasady Ustroju Demokratycznego jaki Polska przyjęła zostały zdeptane w związku z, ujawnionymi masowymi przestępstwami w obrębach większości gmin na gruntach w/w możemy być wykluczeni, jako Państwo również z Unii Europejskiej(nie robi się interesów ze złodziejami). Z poważaniem. Marek Skomorowski e-maill: Marek.Skomorowski.1970@wp.pl  rozwiń


Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!