Partner portalu
Ponad: 15 tys. uczestników, 1000 prelegentów, 200 sesji tematycznych, 750 akredytowanych przedstawicieli mediów i 12 tys. publikacji w mediach tradycyjnych oraz 5,5 tys. w mediach społecznościowych - 11. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC) oraz 4. European Start-up Days były pod wieloma względami rekordowe.
  • Zadowolenie z uczestnictwa w XI Europejskim Kongresie Gospodarczym wyraziło 84 proc. słuchaczy, 84 proc. panelistów oraz 82 proc. partnerów.
  • Za pośrednictwem telewizji, prasy, radia i portali internetowych wydarzenie relacjonowało ponad 750 dziennikarzy reprezentujących ponad 175 redakcji.
  • Wśród tematów wiodących XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach znalazły się m.in.: rola młodych ludzi w przekształcaniu Europy i przyszłość Unii Europejskiej.

- Zainteresowanie Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach oraz European Start-up Days jest miernikiem tego, czy to co robimy ma sens, czy dobrze prowadzimy i rozwijamy te imprezy, czy udaje nam się dostosowywać formułę do zmieniającej się Europy i gospodarki - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Start-up Days. - Tegoroczne rekordy frekwencyjne, zarówno jeśli chodzi o uczestników wydarzeń, jak i np. zgłoszeń do konkursów, są dla nas bardzo mobilizujące. Już teraz wyciągamy wnioski z badań satysfakcji uczestników i zastanawiamy się nad kształtem kolejnych edycji - dodaje.

W XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (13-15 maja 2019 r.), udział wzięło ponad 12,5 tys. uczestników reprezentujących biznes, w tym największe korporacje, duże, małe i mikroprzedsiębiorstwa oraz administrację, samorządy, świat nauki. Towarzyszące im 4. European Start-up Days (14-15 maja 2019 r.) odwiedziło ponad 3 tys. zainteresowanych nowymi pomysłami na biznes.- Do Katowic na trzy dni przyjeżdża wyjątkowo opiniotwórcze, wpływowe, decyzyjne grono osób, które są decydentami w kwestiach biznesowych oraz inwestycyjnych. Stanowią doskonałe audytorium dla najlepszej prezentacji Polski, w szczególności Śląska, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Katowic. Przyjeżdżają też ci, którzy później wracają do Międzynarodowego Centrum Kongresowego i decydują o organizacji prestiżowych wydarzeń w tej lokalizacji. Europejski Kongres Gospodarczy i European Start-u Days pokazują, jak dobrze działa przemysł spotkań w Katowicach, można powiedzieć, że staje się kolejną śląską (naszą) specjalizacją. Katowice ze Strefą Kultury, ze Spodkiem, gmachem NOSPR i Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a region z obiektami typu Stadion Śląski, mają ku temu ogromny potencjał - dodaje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator wydarzeń.

Ocena Kongresu

O ocenę Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz European Start-up Days ich słuchaczy, panelistów i partnerów, od kliku już lat, pyta instytut badawczy BCMM - badania marketingowe. Zadowolenie z uczestnictwa w XI Europejskim Kongresie Gospodarczym wyraziło 84 proc. słuchaczy, 84 proc. panelistów oraz 82 proc. partnerów. Aż 87 proc. słuchaczy i taki sam procent panelistów zadeklarowało swój udział w kolejnej edycji wydarzenia w 2020 roku.

Najwyżej oceniany aspekt merytoryczny tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to interesująca tematyka wystąpień, sesji i paneli dyskusyjnych (ocena 8,8 w 10-stopniowej skali wśród panelistów, 8,0 wśród słuchaczy). Główne efekty uczestnictwa w Kongresie to, wg wskazań reprezentatywnych prób badawczych, zdobycie wiedzy na temat zjawisk i trendów gospodarczych (8,4 wśród panelistów, 7,9 wśród słuchaczy) oraz możliwość nawiązania użytecznych kontaktów (8,3 paneliści, 7,8 słuchacze).

Czynniki, które w największym stopniu wpływają na satysfakcję z uczestnictwa w Kongresie są związane z jego merytoryczną stroną - interesujące opinie prelegentów, tematyka wystąpień, sesji i paneli dyskusyjnych oraz możliwość zapoznania się z nowymi trendami w gospodarce. Dla panelistów najważniejszy jest natomiast czas na prowadzenie dyskusji, profesjonalna moderacja oraz wiedza pozyskana w trakcie Kongresu.

Czynniki w największym stopniu wpływające na satysfakcję z uczestnictwa w European Start-Up Days to jakość wystąpień zaproszonych ekspertów, możliwość zapoznania się z nowymi trendami i innowacjami oraz możliwość nawiązania kontaktów biznesowych.

Uczestnicy obu wydarzeń docenili przestrzeń, w jakiej odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy i European Start-up Days, uznając za istotny atut organizacyjny lokalizację imprez w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz w Spodku. Pozytywnie oceniono komunikację z uczestnikami (przed i w trakcie wydarzeń), komfort sal konferencyjnych, internetowy system rejestracji oraz informacje przesyłane przez organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia.

W badaniach, wzorem lat ubiegłych, oszacowano także ile pieniędzy zostawiają w Katowicach uczestnicy imprez. W przypadku Europejskiego Kongresu Gospodarczego, średnie wydatki na noclegi ogółem, w przeliczeniu na jedną osobę to 265 zł w przypadku słuchaczy i 760 zł w przypadku panelistów. Pozostałe wydatki słuchaczy, takie jak gastronomia czy taksówki, to 187 zł/osobę, natomiast panelistów - 418 zł. Podczas European Start-Up Days każdy uczestnik przeznaczył przeciętnie 119 zł na noclegi i 129 zł na pozostałe wydatki.

Europejski Kongres Gospodarczy i European Start-up Days 2019 za pośrednictwem telewizji, prasy, radia i portali internetowych relacjonowało ponad 750 dziennikarzy reprezentujących ponad 175 redakcji. W efekcie, w polskich mediach powstało ponad 12,5 tys. publikacji dotyczących lub wzmiankujących wydarzenia. Ekwiwalent reklamowy, czyli kwota, jaką należałoby przeznaczyć na reklamy o tej samej powierzchni i czasie antenowym, oszacowana na dzień 10 czerwca br. przekroczyła 55 mln zł (Europejski Kongres Gospodarczy: 47 317 851 zł, European Start-up Days: 8 621 905 zł). Wydarzenia komentowano także w mediach społecznościowych – przez trzy majowe dni odnotowano ponad 5,5 tys. wzmianek na Twitterze, Facebooku, Linkedinie, blogach i mikroblogach, o łącznym zasięgu sięgającym 6,1 mln unikalnych użytkowników.

Głos młodych

Przez trzy majowe dni, w przestrzeniach Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka w Katowicach, toczył się otwarty dialog potencjalnych partnerów biznesowych, polityków różnych opcji, młodości i doświadczenia, praktyki i teorii, Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. W centrum debat znalazły się najważniejsze obecnie trendy rozwojowe, interesujące zjawiska i najbardziej frapujące problemy. Wszystko to w nowoczesnej formie, wychodzącej naprzeciw młodym pokoleniom, do których należy przyszłość Europy i świata.

- Zaproszenie środowiska studenckiego na Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach można traktować w kategoriach przełomu. Mimo wypowiadanych w mediach słowach o potrzebie wsłuchiwania się w głos młodych ludzi, rzadko widać przełożenie tego na rzeczywiste kroki. Udział NZS w panelu inaugurującym, to oznaka, że młodzi ludzi zaczynają być dostrzegani - mówi Patrycja Serafin, Przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów, która była jedną z prelegentek debaty otwierającej XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. - Politycy niewątpliwie dostrzegają potencjał aktywizowania młodych, jednakże prawdopodobnie minie jeszcze sporo czasu, zanim przejdzie to w proces realizacji. Połączenie doświadczenia i rozwagi doświadczonych polityków z czystymi ambicjami i energią młodych jest kluczem do zrozumienia, że Nowa Europa musi być zbudowana na fundamencie współpracy pokoleń opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku - dodaje.

- Udział w Kongresie był dla mnie dobrą okazją do zasygnalizowania kilku istotnych, z punktu widzenia młodego pokolenia, kwestii, które w najbliższej przyszłości mogą w sposób znaczący wpłynąć na funkcjonowanie państwa, czy szerzej - społeczeństwa. Myślę, że problem wysokiego bezrobocia wśród młodych oraz rosnącego znaczenia technologii w życiu publicznym to dwa czynniki, które są dla młodego pokolenia ważne. Zwłaszcza technologia zmienia nasze oczekiwania wobec polityków. Spotkałem się ze szczerą i zaangażowaną dyskusją, więc myślę, że świadczy to o tym, że zaczynamy być dostrzegani - mówi Maciej Tomecki z Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Wśród tematów wiodących XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach znalazły się m.in.: rola młodych ludzi w przekształcaniu Europy i przyszłość Unii Europejskiej, zależność między ekspansywnymi technologiami a rozwojem gospodarczym i społecznym, wyzwania i meandry cyfryzacji, robotyzacji, automatyzacji, międzynarodowa współpraca gospodarcza, sukcesja i firmy rodzinne, rozwój metropolii i regionów, transformacja sektora energii i paliw, rola kobiet w biznesie. Nie zabrakło treści mówiących o warunkach rozwoju – firm, branż, krajów, ujętych w perspektywie rozwoju zrównoważonego, „zielonego”, nawiązującego do ubiegłorocznego szczytu klimatycznego ONZ, który odbył się w Katowicach.

Delegacja rządowa

Polski rząd na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach reprezentowali m.in.: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Teresa Czerwińska, minister finansów, Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Henryk Kowalczyk, minister środowiska, Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju oraz Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

European Start-up Days

W ramach towarzyszących Kongresowi European Start-up Days rozstrzygnięto konkurs Start-up Challenge. W tym roku do rywalizacji przystąpiła rekordowa liczba blisko 300 start-upów z kilku kontynentów. W gronie zwycięzców znalazły się: Bioceltix, MakeGrowLab, QNA technology, Hyper Poland, ProperGate, Salesbook.

European Start-up Days. Fot. PTWP
European Start-up Days. Fot. PTWP

- Dla nas to było świetne spotkanie z kilku powodów. Po pierwsze, to szansa na dotarcie do bardzo dużej grupy naszych potencjalnych odbiorców. Liczba rozmów, które odbyliśmy w tym czasie, jest naprawdę imponująca – nawiązaliśmy bardzo dużo kontaktów biznesowych. Po drugie, jeśli wygrywa się konkurs na najlepszy start-up w danej kategorii (a to właśnie udało się nam z Salesbook osiągnąć), to wygrywa się przy okazji pewną widoczność, a więc szansę na zaistnienie w świadomości uczestników konferencji oraz w przestrzeni medialnej. Takie wsparcie jest nie do przecenienia - mówi Jacek Maciak ze start-upu Salesbook. - Od zakończenia European Start-up Days udało nam się dotrzeć do kolejnych firm, które odkryły potencjał naszego rozwiązania i rozpocząć z nimi negocjacje biznesowe. Jesteśmy też nieco dalej w procesach pozyskiwania kolejnych rund finansowania, przygotowujemy się do wyjścia na rynki Azji, a sama aplikacja zyskuje nowe funkcje - dodaje.

Jednym z elementów łączących Europejski Kongres Gospodarczy i European Start-up Days był projekt „My way. Inspiracje”. W jego ramach, uczestnicy wydarzeń mogli posłuchać historii, które zaprezentowali m.in.: Kinga Baranowska - zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników, Karol Bielecki – jeden z najbardziej znanych polskich sportowców, Marek Kamiński – zdobywca dwóch biegunów Ziemi w jednym roku, Robert Konieczny - jeden z najbardziej rozpoznawalnych architektów w Polsce i na świecie, Czesław Lang, polski kolarz torowy i szosowy, organizator Tour de Pologne, Rafał Sonik - przedsiębiorca, pierwszy polski kierowca, który stanął na najwyższym stopniu podium legendarnego Rajdu Dakar, Oskar Zięta, twórca „Zieta” - polskiej marki światowej sławy i jednej z najnowocześniejszych technologii obróbki stali.

Badania satysfakcji

Wnioskami, oceną oraz wynikami badań satysfakcji uczestników wydarzeń podzielili się podczas konferencji prasowej podsumowującej imprezy przedstawiciele organizatorów i partnerów XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz European Start-up Days:

–  Utrzymanie zainteresowania taką instytucją jak Europejski Kongres Gospodarczy przez wiele lat nie jest łatwe, czego dowodzą historie innych tego typu przedsięwzięć, które z czasem odnotowują słabnący wpływ na opinię publiczną, społeczną i gospodarczą. Utrzymanie rosnącego zainteresowania Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach udaje się dzięki nowemu podejściu do każdej kolejnej edycji – przekonywał Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były Przewodniczący PE i Prezes Rady Ministrów RP.

 – Z punktu widzenia miasta Katowice, cały przemysł spotkań i cały przemysł kongresowy rozpoczął się od Europejskiego Kongresu Gospodarczego i jest to element, który praktycznie zaczął zmieniać oblicze naszego miasta ze stricte przemysłowego w miasto kreatywne, w którym można dyskutować, podejmować określone decyzje skutkujące nie tylko zmianami wewnętrznymi, ale i zewnętrznymi – w całym regionie, Polsce, Europie oraz świecie – mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic. –  W przyszłości będziemy na pewno rozwijali formułę kongresu, tak żeby kongres był cały czas nowym produktem także dla tych pokoleń, które wchodzą na rynki gospodarcze – dodał.

 – Metropolia uczestniczyła w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach po raz drugi. Konsekwencją odbytych tu rozmów jest m.in. decyzja o współpracy między GZM z PKP PLK przy tworzeniu Kolei Metropolitalnej. To jeden z namacalnych efektów naszej obecności na wydarzeniu – powiedział Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 – Przeprowadziliśmy ponad 100 indywidualnych spotkań z przedstawicielami samorządu, biznesu, świata nauki. Podczas trzech dni podejmowaliśmy gości z 16 naszych regionów partnerskich, spotykaliśmy się z także z reprezentantami regionów, z którymi potencjalnie będziemy współpracować, z krajów takich jak np. Brazylia. Europejski Kongres Gospodarczy to najlepsze miejsce do prowadzenia dialogu i nawiązywania współpracy – powiedziała Aleksandra Monsion-Szatkowska, dyrektor Wydziału Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski.

– Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z najbardziej profesjonalnie zorganizowanych forów dyskusyjnych o Europie, świecie i o gospodarce, co pokazuje liczba prelegentów oraz liczba znamienitych osobistości, które są skłonne poświęcić swój czas, aby przyjechać i dyskutować o przyszłości swojego biznesu czy całego globalnego rynku. Istotnym elementem dla naszego regionu była dyskusja o jego rozwoju w ramach planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który zakłada 55 miliardów złotych na realizację programu – powiedział Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

– Jako uczelnia główny wysiłek organizacyjny skupiliśmy wokół imprezy towarzyszącej Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu – już po raz piąty, w ramach projektu EEC Liderzy Przyszłości, zapraszamy gości kongresu na uniwersytet, gdzie odbywają się spotkania ze studentami, uczestnikami kongresu, przedstawicielami świata nauki. Coraz bardziej doceniana zaczyna być komunikacja bezpośrednia, która jest na kongresie i na tych naszych spotkaniach. Gościliśmy ośmiu wykładowców, praktyków biznesu, start-upowców, towarzyszyli im młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mają wpływu na gospodarkę, ale jestem przekonany, że to właśnie oni są najlepszą inwestycją w przyszłość – mówił Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wydarzenia towarzyszące

XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach towarzyszył także projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie udziału młodych w życiu publicznym oraz promowanie aktywnej postawy obywatelskiej. Wykłady otwarte zgromadziły ponad 2 tys. studentów i absolwentów. Współorganizatorem projektu, już po raz piąty, był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wręczono nagrody w konkursie TOP Inwestycje Komunalne. Brenna, Chorzów, Ciechanów, Dorzecze Wisłoki, Gdańsk, Inowrocław, Katowice, Piotrków Trybunalski, Płock, Zgierz - w tych miejscach na przestrzeni ostatniego roku powstały przedsięwzięcia uznane za najlepsze. Uhonorowano także Inwestorów bez granic – znaleźli się wśród nich: Apator, BASF, CVC Capital Partners, Feerum, Mokate, Track Tec, TZMO, Rockwell Automation Polska oraz Volvo Polska.

Współgospodarzami Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach były miasto Katowice oraz Województwo Śląskie. Współgospodarzem European Start-up Days - Miasto Katowice.

KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!