Partnerzy portalu

40 samorządowych debat i wielu lokalnych liderów na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Dynamiczna sytuacja w kraju i na świecie pokazuje, jak ogromna rola spoczywa na samorządach, co pokazały najpierw kryzys pandemiczny, a ostatnio uchodźczy. Wyzwań, problemów, potrzebnych zmian jest naprawdę wiele. Dlatego też podczas naszego Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), tematy samorządowe – z udziałem samorządowców, polityków, ekspertów, przedstawicieli poszczególnych branż – zajmować będą szczególne miejsce. Dyskusji tematycznych pod merytorycznym patronatem PortalSamorzadowy.pl, jakie mogą zainteresować samorządowców, będzie co najmniej 40.
Europejski Kongres Gospodarczy
Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod tym linkiem.
  • W dniach 25-27 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy. Agendę części samorządowej kongresu układali dziennikarze PortalSamorzadowy.pl
  • W sesjach przeznaczonych dla samorządów i samorządowców poruszymy wiele tematów - jak choćby te dotyczące transformacji, finansowania JST, energetyki odnawialnej, mieszkalnictwa czy ciepłownictwa.
  • Kongres to także, jak co roku, wydarzenia specjalne - rankingi, konkursy i gale związane z inwestycjami oraz nowoczesną gospodarką. Poznamy laureatów "Top Inwestycji Komunalnych 2022".
  • Końca dobiega już rejestracja na EEC. Zapraszamy do udziału!

Wielkimi krokami zbliża się już czternasta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej, odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia w Katowicach.

Ostatnie wydarzenia w Europie sprawiły, że jednym z głównych tematów dyskusji będzie sytuacja w Ukrainie oraz zaangażowaniu Polski w pomoc w wschodniemu sąsiadowi; stąd hasło przewodnie tegorocznej edycji - „Europejski Kongres Gospodarczy z nową misją dla Ukrainy”.

W programie EEC nie mogło zabraknąć także tematów zielonej transformacji i odbudowy gospodarki, a także procesów związanych z przyspieszoną digitalizacją.

Wśród tematów dedykowanych ściśle samorządom czy osobom zainteresowanym rozwojem miast i regionów wskazano m.in. na problematykę zmian w zarządzaniu miastem, zagospodarowaniu przestrzennym i projektowaniu, wywołanych przez Zielony Ład. Inwestycje w miastach i samorządach, e-mobilność, idea smart city i społeczeństwa 5.0. Wyzwania wobec organizatorów systemów gospodarowania odpadami oraz sprawiedliwa transformacja regionów górniczych uzupełniają tę wciąż otwartą listę zagadnień z kręgu samorządności i rozwoju. Sesji tematycznych, jakie mogą zainteresować samorządowców, będzie co najmniej 40.

Zobacz pełną agendę EEC 2022

Tematy dotyczące samorządów, jakie pojawią się w trakcie kongresu, będą zapewne kontynuowane wkrótce potem w ramach Światowego Forum Miejskiego (WUF1, Katowice 26-30 czerwca 2022 r.). To ważne globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast, organizowane przez ONZ-Habitat, odbędzie się również w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Samorządy, regiony, metropolie

W ramach specjalnie dedykowanej części tematycznej EEC "Samorządy, Regiony, Metropolie" zaplanowaliśmy kilkanaście sesji poświęconych problemom gmin, powiatów i regionów. Sesje te obywać się będą pod merytorycznym patronatem naszego serwisu PortalSamorzadowy.pl.

Ich głównymi uczestnikami będą prezydenci i burmistrzowie, marszałkowie i starostowie, sekretarze i skarbnicy, ale także politycy, eksperci, przedstawiciele poszczególnych branż.

Już 25 kwietnia o 16.30 zaplanowaliśmy panel „Sprawiedliwa Transformacja”. Tematem dyskusji będzie tu między innymi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – dostępne środki i rodzaje aktywności oraz wykorzystanie istniejących zasobów dla realizacji celów transformacji: kompetencje, kadry, zasoby, tereny. Pytać będziemy o rolę samorządów, w tym gmin górniczych, o nowe specjalizacje regionów objętych transformacją czy przeobrażenia w regionie w kontekście zmian w planowaniu przestrzennym. W panelu wezmą udział m.in.: przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak i prezydent Gliwic Adam Neumann.

26 kwietnia o 9.30 rozpocznie się z kolei dyskusja pod tytułem „Smart city i Społeczeństwo 5.0”. Chcemy w niej rozmawiać o zarządzaniu energią w miastach (dobre i złe przykłady), stanie elektronizacji usług publicznych. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, jak przekonać ludzi do bycia smart? Spytamy o society 5.0 jako sposób na stagnację i odpowiedź na wyzwania cyfrowego świata, rozwiązania technologiczne dla realizacji tej idei (5G, chmura) i orientację na człowieka. W dyskusji będzie uczestniczyć m.in. prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula.

Kolejny panel będzie nosił tytuł „Zielone miasto” (26 kwietnia, 11.30-13.00). Jego tematyką będą zmiany w zarządzaniu miastem, zagospodarowaniu przestrzennym i projektowaniu wywołane przez Zielony Ład, a także miasta na drodze do zeroemisyjności - wybrane projekty i programy. Chcemy także dyskutować o ewolucji oczekiwań mieszkańców co do jakości życia. Głos w sesji zabiorą m.in.: wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Henryk Borczyk, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki i wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba. 

Samorząd i biznes

Rola samorządów we wspieraniu przedsiębiorczości. Relacje na styku biznes-administracja samorządowa. Potencjalne synergie: PPP, programy edukacyjne. Zachęty dla rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie programów realizowanych w samorządach. Programy wsparcia dla inwestorów. Bariery współpracy. To z kolei wszystko tematy sesji „Samorząd i biznes” - zaplanowanej na 26 kwietnia (13.30-15.00). Samorządowcy, którzy zapowiedzieli swój udział to: dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Aleksandra Monsiol-Szatkowska, wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula i prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Inny ważny temat to „Inwestycje w miastach i samorządach”. Dyskusja pod takim tytułem odbędzie się 26 kwietnia o godz. 15.30 z udziałem m.in.: członek zarządu województwa śląskiego Beata Białowąs, wiceprezydent miasta Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Sławomir Kopyść, burmistrz Lublińca Edward Maniura i zastępca prezydenta Płocka ds. rozwoju i inwestycji Artur Zieliński.

Chcemy porozmawiać o tym, w co inwestują polskie miasta w popandemicznych realiach. Spytamy o możliwości i ograniczenia finansowe: środki własne, programy UE w nowej perspektywie, fundusze i programy krajowe, kredytowanie oraz inne mechanizmy rynku finansowego, w tym PPP.

Sesja „E-mobilność w miastach i metropoliach” odbędzie się 26 kwietnia o godz. 15.30, a w jej obsadzie znaleźli się: dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasz Franek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Grzegorz Kwitek, prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska, burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski, wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula czy prezes zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. Tematyka sesji to: doświadczenia europejskie w promowaniu elektromobilności a polskie praktyki, perspektywy czystego transportu publicznego, nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i strefy czystego transportu w polskich miastach.

Gospodarka odpadami, sytuacja finansowa jst, zamówienia publiczne

W trzecim dniu EEC (27 kwietnia) już o godz. 9.30 czeka nas sesja pt. „Gospodarka odpadami”. Będziemy rozmawiać o wyzwaniach wobec organizatorów systemu oraz regulatora wynikających z unijnych dyrektyw, luce inwestycyjnej oraz Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Spytamy o nowoczesne technologie w organizacji kompleksowej i wysokojakościowej zbiórki odpadów komunalnych. Swoje spostrzeżenia i wiedzę w temacie przekażą m.in.: wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Henryk Borczyk, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Janusz Fic czy pierwszy zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska ds. gospodarki komunalnej Krzysztof Mejer.

Także o 9:30 rozpocznie się dyskusja pod nazwą „Samorządy w nowych realiach”. Poruszymy temat kierunku zmian prawnych określających ramy działania samorządu terytorialnego i zasady subsydiarności: ile samorządu, ile władzy centralnej. W panelu będzie uczestniczyć szerokie grono samorządowców: prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, przewodniczący Rady Miasta Łodzi Marcin Gołaszewski, burmistrz Strumienia i wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wiejskich RP Anna Grygierek, skarbnik Miasta Katowice Danuta Lange, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Zainteresują nas także sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz nowe regulacje na szczeblu krajowym i unijnym – ich wpływ na możliwości skutecznego działania JST i realizację potrzeb mieszkańców. Kolejna dyskusja dotyczyć będzie ważnej kwestii zamówień publicznych. W panelu pn. „Samorządy – zamówienia publiczne” (27 kwietnia godz. 13.30-15.00) pojawią się: zastępca prezydenta Częstochowy Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Mienia Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach Bartosz Skawiński czy zastępca prezydenta Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Jej tematem będą między innymi warunki i bariery skutecznej realizacji inwestycji samorządowych, system zamówień publicznych czy platforma e-zamówienia i jej praktyczna użyteczność.

Samorządy dla Ukrainy

W obecnej sytuacji nie może w agendzie EEC zabraknąć rozmowy o sytuacji na Ukrainie. Tym bardziej że wiele nowych zadań i wyzwań związanych z przyjmowaniem, rejestracją, edukacją dzieci, pomocą uchodźcom spadła właśnie na barki samorządów.

Panel „Samorządy dla Ukrainy” odbędzie się 27 kwietnia o godz. 13.30. Tematami dyskusji będą zakres i skala pomocy polskich samorządów dla miast w Ukrainie oraz dla uchodźców w Polsce, potrzebne zmiany w przepisach czy współpraca samorządów z administracją centralną i organizacjami – koordynacja i skuteczność. W dyskusji wezmą udział m.in.: prezydent Chełma Jakub Banaszek, prezes zarządu Personnel Service SA i członek Rady Miasta Wrocławia Tomasz Hanczarek, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, prezydent Katowic Marcin Krupa i wiceprezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Zapraszamy do rejestracji na tegoroczną edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Prowadzimy oddzielną rejestrację na udział stacjonarny oraz na udział online. Prosimy o rejestrację w wybranej przez siebie formie udziału.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne

Tradycyjnie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, podczas uroczystej gali, poznamy laureatów konkursu "Top Inwestycje Komunalne". W tym roku o najwyższe laury walczy 25 inwestycji z całego kraju.

Przypomnijmy, że główne kryteria ocen, którymi kierują się członkowie Rady Konsultacyjnej naszego konkursu, to: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy, aktywne gospodarowanie majątkiem. Swoje głosy mogą do 15 kwietnia oddawać także internauci w plebiscycie w specjalnym serwisie.

Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2021 oraz konkursu Top Inwestycje Komunalne dekady (Fot. PTWP)
Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2021 oraz konkursu Top Inwestycje Komunalne dekady (Fot. PTWP)

Podczas ubiegłorocznej wyjątkowej gali nagrodziliśmy laureatów konkursu Top Inwestycje Komunalne 2021 oraz konkursu Top Inwestycje Komunalne dekady w świetle fleszy i kamer.

KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!