Partnerzy portalu

EEC 2021: Głos przedstawicieli organizacji pozarządowych wybrzmi podczas ważnych debat

Umożliwiają wspólne działanie ludzi o podobnych zainteresowaniach, promują różnorodność, stoją na straży dobra wspólnego, integrują, inicjują, uzupełniają działania państwa. Te i wiele innych zadań realizują na co dzień NGO-sy, czyli organizacje pozarządowe. Przedstawiciele wielu z nich uświetnią XIII edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). Dystrybucja energii, odbudowa gospodarki, zmiany klimatyczne, współpraca międzynarodowa, nowe otwarcie w turystyce – to tylko niektóre z kwestii, o których będą dyskutować w Katowicach.
  • Agendy kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego obejmują wachlarz tematów gospodarczych w ich społecznym i politycznym kontekście. Nie inaczej będzie w tym roku.
  • Cenny w dyskusjach na te ważne i często niełatwe tematy jest głos organizacji pozarządowych, które pracują w otoczeniu i w relacjach ze światem administracji, biznesu, nauki i wielu innych.
  • Nie zabraknie go w debatach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (20-22 września 2021 r.).

Wśród panelistów tegorocznej odsłony kongresu pojawią się m.in. przedstawiciele Fundacji WWF Polska, która w swoich działaniach koncentruje się na bogactwie przyrodniczym - w myśl założenia: myśląc globalnie, należy działać lokalnie.

Organizacja od 60 lat dąży do partnerstwa z administracją publiczną, rządami, biznesem i lokalnymi społecznościami, wierząc, że siła tkwi w dialogu i zaangażowaniu. Jej głos nie tylko wybrzmiewa, ale przede wszystkim dociera do decydentów różnego szczebla, w istotny sposób wpływając na wiele przedsięwzięć. Wybrzmi też podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 

- W kongresach EEC organizowanych przez PTWP uczestniczę niemal od początku. Było to dla mnie zawsze wartościowe miejsce wymiany poglądów, wzajemnych inspiracji i budowania relacji. Cieszę się, że dziś, reprezentując organizację pozarządową, również jesteśmy zapraszani na kongres. W 2019 roku, zaraz po szczycie klimatycznym COP24, prezentowaliśmy wspólny raport przygotowany przez Fundację WWF i doradców z Boston Consulting Group - "2050 - Polska dla pokoleń". Od tego czasu tematy dotyczące klimatu i bioróżnorodności coraz częściej stają się przedmiotem strategicznych dyskusji biznesowych - zauważa Mirosław Proppé, prezes zarządu WWF Polska.

Podczas EEC 2021 dojdzie do dyskusji dotyczącej dystrybucji energii, a konkretniej: stanu sieci dystrybucji, ryzyk związanych z wiekiem infrastruktury, barier utrudniających modernizację i proponowanych rozwiązań.

Prelegenci będą też rozmawiać o wielkiej operacji wymiany liczników na inteligentne, o skali i narzędziach realizacji, skutkach dla rynku, odbiorcach i sektorze energii, a także o wizji inteligentnej energetyki przyszłości: smart grid, smart metering, smart devices. 

Czytaj też: Bezpieczny XIII Europejski Kongres Gospodarczy

Kolejna sesja, również z udziałem przedstawicieli WWF, dotyczyć będzie firm, które odnawiają zasoby świata. Czy rozwój może zastąpić wzrost, czy duży może więcej, jak sprawiedliwie rozkładać ciężar wysiłków antykarbonizacyjnych? To niektóre z zagadnień, wokół których toczyć się będzie dyskusja. Inne to: gospodarka samoograniczania a ekonomiczne podstawy biznesu, kompensacja emisji z przeszłości jako nowe podejście do śladu węglowego swojej działalności, współpraca, motywacja, nowe klimatyczne benchmarki. 

- Nowa definicja konkurencyjności, zawarta w Europejskim Zielonym Ładzie, to kwestia strategicznej przewagi polskich firm i szansa dla rozwoju naszych samorządów. Dlatego nasz tegoroczny udział w EEC w dyskusji poświęconej sieciom dystrybucji energii, ich roli w procesie transformacji i potrzebom OSD, to wkład organizacji pozarządowych w edukację obywateli, biznesu i decydentów. Naszą misją jest przecież upowszechnianie wiedzy i danych dla poprawy efektywności działania i zrównoważonego rozwoju - mówi prezes WWF Polska.

Swoimi doświadczeniami i wiedzą przedstawiciele WWF podzielą się także podczas sesji "Agenda 2030 ONZ i plan dla świata". Uczestnicy spotkania będą rozmawiać właśnie o zrównoważonym rozwoju, o uniwersalnym planie rozwoju, który wymaga dostosowania do realiów każdego państwa, o wdrażaniu ONZ-owskiej Agendy 2030 w Polsce, a także o Światowym Forum Miejskim ONZ 2022 w Katowicach.

Światowe Forum Miejskie (WUF11) odbędzie między 26 a 30 czerwca 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. (fot.mck)
Światowe Forum Miejskie (WUF11) odbędzie między 26 a 30 czerwca 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. (fot.mck)

Wśród gości ostatniej sesji znajdzie się również Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland. To inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ dedykowana do współpracy z biznesem. Współpracuje z firmami w dziedzinie dostosowywania ich działań i strategii do uniwersalnych zasad w takich obszarach, jak prawa człowieka, prawa pracy, ochrona środowiska i przeciwdziałanie korupcji.

Od 2000 roku UN Global Compact wspiera społeczność biznesową w osiąganiu celów i wartości ONZ poprzez odpowiedzialne praktyki korporacyjne. To największa inicjatywa zrównoważonego rozwoju na świecie z 70 lokalnymi oddziałami i blisko 10 tys. firm oraz 3 tys. sygnatariuszy niebiznesowych z ponad 160 krajów.

Popieranie wysiłków na rzecz jedności Europy, pogłębianie zrozumienia między państwami poprzez wspieranie wzajemnych kontaktów i pomoc w procesie demokratyzacji i transformacji, prowadzenie kształcenia politycznego - to niektóre cele, które są filarem działalności Fundacji Konrada Adenauera. Jej dyrektor David Gregosz będzie gościł w sesji "Europejscy sąsiedzi - szanse na ożywienie".

Ważne tematy, cenne uwagi

"Niemcy, Francja, Polska: jak pogłębić relacje gospodarcze w ramach Trójkąta Weimarskiego. Obszary, które w realiach odbudowy europejskiej gospodarki mają szczególny potencjał. Bariery współpracy i jak je pokonać" – to kardynalny fragment panelu, poświęconego geopolitycznym uwarunkowaniom przyszłości. Posłuchamy wtedy m.in. opinii przedstawiciela Fundacji Konrada Adenauera. 

W gronie przedstawicieli NGO-sów, którzy zasilą skład Europejskiego Kongresu Gospodarczego, są też reprezentanci Instytutu Boyma. To niezależny think-tank zrzeszający analityków zajmujących się polityką, gospodarką i innowacjami w krajach rozwijających się, ze szczególnym naciskiem na Azję.

Misją Instytutu pozostaje przybliżenie polskiej opinii publicznej oraz liderom politycznym i biznesowym przemian zachodzących w państwach rozwijających się. Metody? Publikacja raportów, analiz i komentarzy eksperckich, organizacja spotkań dyskusyjnych i konferencji oraz aktywność publicystyczna w mediach, a także udział w konferencjach i kongresach. 

Europejski Kongres Gospodarczy to co roku miejsce wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli wielu różnych środowisk. (fot. PTWP)
Europejski Kongres Gospodarczy to co roku miejsce wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli wielu różnych środowisk. (fot. PTWP)

Podczas EEC 2021 przedstawiciel Instytutu Boyma weźmie udział w dyskusji "Globalna współpraca gospodarcza - odległe rynki z potencjałem". Ameryka Południowa, Afryka, Azja Południowo-Wschodnia, Chiny - bariery, szanse, możliwe scenariusze realizacji projektów, ich finansowanie, rola wsparcia instytucjonalnego; to oś, wokół której będzie toczyć się dyskusja w ramach EEC 2021.

Grupa Uczelni Vistula ma blisko 30-letnie doświadczenie na rynku szkolnictwa wyższego. Skupia pięć ośrodków edukacyjnych w Polsce: Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie i jej filię - Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie, Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu oraz Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego.

Czytaj też: Fokus na człowieka po pandemii. Znamy główne nurty Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Ekspert Grupy podzieli się swą wiedzą podczas sesji "Turystyka - nowe otwarcie". Jej uczestnicy będą rozmawiać o kondycji i planach gmin turystycznych po pandemii oraz o infrastrukturze sprzyjającej rozwojowi tej gałęzi gospodarki. Podczas dyskusji posłuchamy m.in. o doświadczeniach branży hotelarskiej w kwestii przemysłu spotkań, który jest jednym ze stymulatorów  rozwoju branży turystycznej.

Inną sesją z udziałem przedstawicieli Grupy Uczelni Vistula będzie "Dezinformacja w czasach kryzysów". Zaproszeni goście zastanowią się, jakie niebezpieczeństwa związane z dezinformacją ujawniły się podczas pandemii w sposób szczególny i jak budować odporne na nią społeczeństwo. 

Zakres tematyczny panelu obejmuje takie zagadnienia, jak: dezinformacja jako broń w polityce wewnętrznej i zagranicznej państw, płaszczyzny dezinformacji w Polsce, operacje informacyjne wzmacniające podziały na tle politycznym i społeczno-kulturowym, współpraca, koordynacja działań, edukacja w budowaniu społecznej odporności na dezinformację.

Słowem: podczas Kongresu wiele się będzie działo. Zapraszamy!

KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!