Partnerzy portalu

Mocny skład wybierze najlepsze komunalne inwestycje

  • MIW
  • 4 kwietnia 2018 - 20:00 | Aktualizacja: 2 maja 2018 - 12:48
Trzydzieści przedsięwzięć z całej Polski powalczy o tytuł Top Inwestycji Komunalnej 2018. Decydujący głos należy tu do członków Rady Konsultacyjnej Konkursu, w składzie której znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej, samorządów terytorialnych, naukowcy, bankowcy, przedsiębiorcy. Poznajcie ich!

Trwa siódma edycja konkursu Top Inwestycje Komunalne. Jego celem jest pokazanie skali inwestycji komunalnych oraz ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Przy okazji kolejnych edycji zwracamy jednak uwagę na różne aspekty prowadzonych w samorządach inwestycji. W tegorocznej edycji interesują nas nie tylko klasyczne inwestycje, ale także proekologiczne projekty antysmogowe oraz te, które rozwijają ideę smart cities (dla obu tych kategorii zarezerwowaliśmy po 25 procent miejsca na liście nominowanych).

Znamy już 30 nominowanych projektów. Z wytypowanych do finału projektów Top 10 Inwestycji Komunalnych w Polsce wyłoni Rada Konsultacyjna, w silnym merytorycznie składzie. Najlepsza inwestycja w głosowaniu internautów otrzyma zaś specjalną nagrodę czytelników PortalSamorzadowy.pl podczas EEC.

Głosowanie internautów odbywa się w specjalnym serwisie tutaj

Zwycięzców poznamy podczas jubileuszowego X Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbywać się będzie od 14 do 16 maja b.r.

W wyborze dziesiątki laureatów swoją wiedzą i doświadczeniem wspomagają PortalSamorzadowy.pl profesjonaliści ze świata administracji, samorządu i biznesu. Głównymi kryteriami oceny będą: montaż finansowy, efekt prorozwojowy inwestycji, efekt proekologiczny i antysmogowy inwestycji, innowacyjność inwestycji (w przypadku projektów smart cities), rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

A oto skład Rady Konsultacyjnej Konkursu. To jej członkowie oceniać będą nominowane propozycje:

Andrzej Dera, przewodniczący Rady Konsultacyjnej Top Inwestycje Komunalne 2018

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister odpowiadający za samorządy w kancelarii prezydenta  Andrzeja Dudy, prawnik, samorządowiec. W latach 1990-1997 był Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1999-2002 był starostą ostrowskim. Radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w latach 1990-1994, a w latach 1998-2005 radny powiatu ostrowskiego. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji. W 2007 roku był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2006-2011 członek Krajowej Rady Sądownictwa.

Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia

Wiceprezydentem Wrocławia jest od roku 2007, będąc odpowiedzialnym za inwestycje i pozyskiwanie finansowania zewnętrznego. Z Urzędem Miejskim Wrocławia związany od 1996 roku. W latach 2003–2007 był skarbnikiem miasta. Jako pierwszy w Polsce wprowadził w szerokim zakresie rachunek skonsolidowany miasta. W ramach przygotowania Wrocławia do mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 odpowiedzialny za projekty inwestycyjne w infrastrukturze. Od roku 2001 brał czynny udział w pracach Unii Metropolii Polskich. Od roku 2003 aktywny członek Komisji Skarbników Miast UMP. Obecnie członek Komisji UMP ds. Integracji Planów Rozwoju i Inwestycji Miejskich.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Stanowisko Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego objęła w grudniu 2016 r.  Jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advanced Leadership Program w ICAN Institute przy Harvard Business Review. Od 1994 r. była związana z Grupą Banku Zachodniego WBK S.A. W latach 2008-2013 pełniła najpierw funkcję członka, a następnie przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki BZWBK Nieruchomości. Od 2012 r. związana z Pionem Partnerstwa Biznesowego BZWBK. W okresie 2014-2015 pełniła funkcję dyrektora Obszaru Partnerstwa HR. Od 2015 r., jako członek Zarządu BZ WBK, zarządzała Pionem Partnerstwa Biznesowego.

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich

Prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich. Jeden z najdłużej urzędujących prezydentów miast w Polsce (od 1993 r.). Wcześniej szef Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Za działalność samorządową i publiczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień.
ZMP jest jedną z najważniejszych organizacji samorządowych w Polsce. Skupia ok. 300 miast. Głównym celem korporacji jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju miast polskich.

Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny

Jan Golba w swojej karierze pełnił funkcję burmistrza Krynicy-Zdroju, dyrektora generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zastępcy burmistrza Szczawnicy.
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP jest ogólnopolską organizacją skupiającą blisko 40 gmin o podobnym charakterze i profilu działania, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania statusu uzdrowiska.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Od 2013 do 2017 r. członek Zarządu Województwa Śląskiego, w latach 2013-2014 jego wicemarszałek, od 2017 przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Powstała 1 lipca 2017 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zrzesza 41 gmin województwa śląskiego, zamieszkałych w sumie przez 2,2 mln mieszkańców. Związek metropolitalny ma wykonywać zadania publiczne, m.in. w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, a także planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Rafał Kerger, redaktor naczelny PortalSamorzadowy.pl

Autor koncepcji serwisu PortalSamorzadowy.pl, a także konkursu Top Inwestycje Komunalne oraz Top Inwestycje Polski Wschodniej, wieloletni dziennikarz i redaktor ekonomiczny. Szefuje także redakcjom innych uznanych internetowych serwisów – WNP.PL, PulsHR.pl i Parlamentarny.pl. Nagrodzony przez Związek Banków Polskich z okazji 25-lecia współpracy samorządów z bankami w Polsce.

Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP, wydawca

Zarządza Grupą PTWP od samego początku, pełniąc jednocześnie funkcję wydawcy wszystkich portali i czasopism grupy. Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy biznesowej w Europie Środkowej, gromadzącej każdego roku kilka tysięcy gości, w tym osobistości świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii.

Bartosz Mysiorski, doradca zarządu, Fundacja Centrum PPP

Konsultant oraz członek praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Centrum PPP. W ostatnich latach pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz dyrektora generalnego fundacji. Jest współautorem wielu analiz i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi szkolenia z zakresu PPP w Polsce i za granicą. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W ramach programów Leonardo Da Vinci Project oraz Erasmus+ koordynował projekty, których celem było przyspieszenie wymiany doświadczeń, umiejętności i wykorzystywanych procedur PPP pomiędzy zainteresowanymi jednostkami na terenie UE.

Jan Olbrycht, europoseł, doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny

Od 2004 roku poseł do PE z ramienia Platformy Obywatelskiej. Skarbnik i wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, odpowiedzialny za dialog międzykulturowy i międzyreligijny. W latach 2004-2009 był wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca parlamentu w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Samorządowiec – przez dwie kadencje był burmistrzem Cieszyna, potem radnym sejmiku, a także marszałkiem województwa śląskiego.

Robert Perkowski, burmistrz Ząbek, prezes Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich

Od 2006 r. piastuje urząd burmistrza Ząbek. Wcześniej był radnym tego miasta, a także radnym powiatu wołomińskiego. W listopadzie 2017 r. wybrany na prezesa Związku Samorządów Polskich. Także w 2017 r. otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Ukończył zarządzanie i marketing oraz finanse i bankowość w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie, potem studia doktoranckie w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.
Związek Samorządów Polskich powstał w sierpniu 2018 r. Zrzesza kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych studiów SGH w zakresie finansów i bankowości. Od 1991 r. związany z ZBP. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, sekretarz rady nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od kwietnia 2002 do lipca 2003 r. był przewodniczącym rady nadzorczej Banku PKO BP S.A. Reprezentował sektor bankowy w Komisji Nadzoru Bankowego od początku 1998 roku.

Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie", prezes Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Z branżą wodociągowo-kanalizacyjną związany jest od ponad 30 lat, a jego działalność w zakresie ochrony środowiska sięga ćwierćwiecza. Jest biegłym sądowym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska, inżynierii sanitarnej, a także wychowawcą młodzieży, nauczycielem akademickim. Jest też aktywnym członkiem organizacji zawodowych i społecznych.
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” powstała w 1992 roku. Jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Zrzesza 420 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Jest organizacją zawsze otwartą dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, których przedstawiciele chcą uczestniczyć w rozwoju sektora i mieć realny wpływ na jego otoczenie prawne, techniczne i gospodarcze.

prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Laureat przyznawanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Nauka i Innowacyjność”.

Iwona Wieczorek, prezes Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Prezydent Zgierza w latach 2010-2014, członek zarządu Związku Miast Polskich w latach 2012-2015, członek zarządu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2014-2015, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgierzu w latach 2012-2015, członek Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w latach 2000-2004. Wykładowca w Euroacademy (AHE) w Paryżu i Dublinie, koordynator i sekretarz licznych projektów unijnych, autorka i współautorka ponad 50 publikacji naukowych.

Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich, starosta bocheński

Wieloletni doświadczony samorządowiec, był m.in. wójtem gminy, prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W swojej działalności reprezentował samorządy powiatowe na szczeblu krajowym, m.in. w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pełni także funkcję członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej w Brukseli. ZPP istnieje od 1999 r. – skupia ponad 300 powiatów i miast na prawach powiatu.

Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze

Z wykształcenia jest prawnikiem. Miał okazję pracować jako wiceminister cyfryzacji. W kierowanym przez Annę Streżyńską resorcie odpowiadał za Departament Telekomunikacji i nadzorował Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Następnie współpracował bezpośrednio z Mateuszem Morawieckim w Ministerstwie Rozwoju. Zajmował się przede wszystkim wspieraniem inicjatyw rządowych na rzecz poprawy jakości powietrza. Po rekonstrukcji rządu przez krótki czas piastował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Paweł Szaciłło, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju.

Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju, wcześniej pełnił obowiązki dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Departament odpowiada za realizację zadań w zakresie PPP, prowadzenie Platformy PPP i monitorowanie wszystkich inwestycji realizowanych na terenie kraju w tym module.

Szef departamentu koordynuje realizację „Planu Junckera” w Polsce, w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz współpracy z Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskim Portalem Projektów Inwestycyjnych.

KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!