PARTNERZY PORTALU

Program Światowego Forum Miejskiego pełen przełomowych debat. Musisz tam być

  • AW    21 czerwca 2022 - 12:00
Program Światowego Forum Miejskiego pełen przełomowych debat. Musisz tam być
Miejscem organizacji 11. edycji WUF 26-30 czerwca 2022 r. będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (fot. UM Katowice)

Wielkimi krokami zbliża się jedenasta edycja Światowego Forum Miejskiego (WUF11), największej międzynarodowej imprezy, poświęconej polityce miejskiej i rozwojowi miast. Program WUF11 jest niezwykle bogaty. Podczas debat, sesji, eventów, spotkań z udziałem polityków, samorządowców, naukowców, przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych będą poruszane tematy budowy bardziej odpornych miast. A tworzone rozwiązania będą inspiracją dla społeczności miejskich na całym świecie.
  • Program WUF11 obejmie sesję otwierającą i zamykającą, dialogi, okrągłe stoły oraz serię wydarzeń organizowanych i wspieranych przez ONZ-Habitat, rząd RP i partnerów.
  • Nadadzą one ton dyskusji i zidentyfikują ścieżki do wspólnych rozwiązań pod hasłem przewodnim „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.
  • Pięciodniowe wydarzenie zakończy się deklarowanymi działaniami: zaleceniami, które przedstawiciele rządu, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego zabiorą z powrotem do swoich miast w celu dalszej dyskusji i wdrożenia.
  • Rejestracja na WUF11 trwa do 25 czerwca, wejdź na stronę www.gov.pl/wuf11. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum – WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji WUF 26-30 czerwca 2022 r. będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Po stronie polskiej wydarzenie przygotowują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miasto Katowice. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

– Polska podczas wydarzenia ma do pokazania wyjątkową historię miejskich transformacji, które mogą stać się inspiracją dla innych miast na świecie. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenia z procesu sprawiedliwej transformacji gospodarczej, realizowanej w trosce zarówno o dobro mieszańców, jak i przy poszanowaniu kwestii środowiskowych, mogą stać się ważnym głosem w dyskusji nad przyszłością miast – mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak (fot.mat.pras.) Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak (fot.mat.pras.)

Dyskusja na WUF11 będzie koncentrowała się wokół sześciu głównych tematów: sprawiedliwej przyszłości miast, bardziej ekologicznej przyszłości miast, innowacji i technologii, budowania odporności miejskiej, planowania i zarządzania urbanistycznego oraz przyszłej gospodarki miejskiej i finansów. We wszystkich tych tematach istotne będą aspekty dostępności oraz promowania dobrych praktyk.

Pięć dni - sześć kategorii wydarzeń 

Program WUF obejmuje sześć kategorii wydarzeń organizowanych przez partnerów: Cele Zrównoważonego Rozwoju w praktyce (SDGs in Action), Sesje w strefie ONZ (ONE UN), „Głos miast” (Voices from Cities), Sesje networkingowe (Networking event), Warsztaty (Training event), Miejska Biblioteka (Urban Library ).

Podczas pięciu dni forum w Katowicach odbędzie się cały szereg różnych rodzajów sesji, debat, dyskusji także szkoleń, warsztatów, spotkań sieciujących, zgromadzeń, spotkań zespołów, których celem będzie wypracowanie swego rodzaju instrukcji, rozwiązań dla największych miejskich wyzwań.

- Olbrzymią zaletą programu WUF jest to, że debaty i spotkania wokół konkretnych zagadnień - takich jak np. zrównoważona mobilność miejska, dostępne mieszkalnictwo, zazielenianie miast, czy budowa miast i przestrzeni przyjaznych i dostępnych dla wszystkich użytkowników – angażują uczestników z różnych sektorów, z różnych środowisk. Będą więc politycy, samorządowcy, włodarze miast, ale także organizacje pozarządowe, społecznicy i aktywiści miejscy. Perspektywa praktyczna będzie uzupełniana spojrzeniem badaczy miast i ekspertów – dodaje Karol Janas, kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.

Karol Janas, kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów (fot. PTWP) Karol Janas, kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów (fot. PTWP)

Dialogi – usłyszeć głos miast

Temat WUF11 „Transformacja miast na rzecz lepszej przyszłości miast” jest wspierany przez sześć dialogów, z których każdy bada inny wymiar transformacji. Dialogi będą nadzorowane przez ONZ-Habitat i prowadzone przez wiodących myślicieli i ekspertów.

Dialogi, które wyznaczą program polityki i działań podczas forum , będą miały specjalny, szeroki wydźwięk. Stanowić będą platformę dla globalnych myślicieli, praktyków i decydentów do dzielenia się spostrzeżeniami na tematy o globalnym znaczeniu, związane z ogólną tematyką forum, umożliwiając aktywny udział publiczności w debacie. Dyskusje służą gromadzeniu ważnych refleksji na temat stanu i drogi do wdrożenia nowej agendy miejskiej w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Wśród tematów dialogów znalazły się takie zagadnienia jak m.in.: zintegrowane zarządzanie w planowaniu przestrzennym na rzecz bardziej sprawiedliwej, zielonej i zdrowej przyszłości miast, budowanie odporności, gospodarka i finanse, ekologia przyszłości.

– Przyszłość miast może być sprawiedliwa dla wszystkich tylko wtedy, gdy chronione są prawa zmarginalizowanych grup żyjących w trudnej sytuacji w miastach. Kiedy promowana jest równość płci. Gdy istnieje szeroka partycypacja obywatelska. Gdy osoby są chronione przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, wiek lub niepełnosprawność. Gdy grupy marginalizowane, w tym mieszkańcy slumsów, bezdomni, rdzenni mieszkańcy, młodzież, osoby starsze, osoby niepełnosprawne i wszystkie mniejszości, są upoważnione. Podejścia, takie jak inkluzywne projektowanie i planowanie, które włączają empatię w ich realizację, mogą otworzyć bardziej sprawiedliwą przyszłość – podkreślają organizatorzy WUF.

Przyszłość miast może być sprawiedliwa dla wszystkich tylko wtedy, gdy chronione są prawa zmarginalizowanych grup żyjących w trudnej sytuacji w miastach ( fot. pixabay) Przyszłość miast może być sprawiedliwa dla wszystkich tylko wtedy, gdy chronione są prawa zmarginalizowanych grup żyjących w trudnej sytuacji w miastach ( fot. pixabay)

Kryzysy miejskie i odbudowa miast

Wydarzenia ostatnich miesięcy – rosyjska agresja na Ukrainę – wstrząsnęły Europą i światem. Nie umiemy przewidzieć ich dalszego ciągu, ale wiemy, że po tym, co się stało, Europa, świat nie będą już takie same. Zdajemy sobie też sprawę, że musimy razem odważnie spojrzeć w przyszłość, której groźny zarys stawia przez nami całkiem nowe wymagania, wiąże się z nieznanymi jeszcze trudnościami, będzie zapewne wymagał poświęceń i szczególnego hartu, a także odpowiedzialności, solidarności i ducha współpracy.

Dlatego szczególne miejsce w agendzie WUF 11 zajmować będzie „Nadzwyczajny dialog na temat reagowania kryzysowego w miastach i odbudowy miasta” (27 czerwca, godz.13.30-15.30). Dialog ten będzie odzwierciedlał nasilające się kryzysy miejskie oraz określał rolę burmistrzów i przywódców miast, zarówno jako ratowników, jak i wizjonerów, którzy mogą przyspieszyć nie tylko odbudowę, ale także transformację w kierunku lepszej przyszłości miast.

Kryzysy wpływają na fizyczną tkankę naszych miast, ale, co ważniejsze, na coraz większą skalę powodują przemieszczanie się ludzi. Sama wojna w Ukrainie w ciągu zaledwie kilku miesięcy wyrzuciła z domów ponad 11 milionów ludzi. Do maja 2022 r. Polska gościła 3,3 mln ukraińskich uchodźców. Wymaga to nowego myślenia o tym, jak wpłynie to na krajobraz miejski, w jaki sposób społeczności przyjmujące i przesiedleńcy mogą podtrzymać swoje życie oraz jak ostatecznie ludzie mogą wrócić do domu lub zbudować nowe życie gdzie indziej.

– Konieczna będzie odbudowa infrastruktury transportowej, przesyłowej, miejskiej, mieszkaniowej. Jak to zrobić? Trzeba wykorzystać doświadczenia polskich firm. O tym chcemy rozmawiać przy okazji czerwcowej edycji WUF – mówił Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland ( fot.PTWP) Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland ( fot.PTWP)

Na bieżące wyzwania związane z zarządzaniem kryzysem uchodźczym zwracał uwagę z kolei Karol Janas z Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów:

- Masowe migracje będące efektem rosyjskiej inwazji na Ukrainę wymagają od Polski i innych krajów przyjmujących uchodźców z Ukrainy w znacznej liczbie, nowych i szybkich rozwiązań – przede wszystkim w zakresie dostarczenia tymczasowych mieszkań (emergency housing), ale również zapewnienia pracy, czy opieki i edukacji dla dzieci. Rozwiązania stosowane dotąd w innych miejscach na świecie nie koniecznie będą adekwatne z uwagi na inne warunki klimatyczne i kulturowe. Te wyzwanie dotyczą również – w jeszcze większym stopniu – miast w Ukrainie, do których trafiają tzw. wewnętrzni przesiedleńcy (interanally displaced persons). To czego nauczymy się i rozwiązania jakie wypracujemy w trakcie tego kryzysu, będą mogły znaleźć zastosowanie również w innych miejscach i miastach na świecie dotkniętych katastrofami – nie koniecznie w wyniku konfliktów zbrojnych. W ramach programu strefy Miasto 360 (program WUF na mieście) rozmawiać będziemy np. o zintegrowanych osiedlach modułowych jako jednemu z narzędzi pomocnych w zarządzani kryzysem uchodźczym, ale również jako potencjalnym instrumencie polityki miejskiej i mieszkaniowej.
Ten dialog przybliży podstawowe elementy holistycznej odpowiedzi na kryzysy: kryzys klimatyczny, masowe zakłócenie pandemii COVID-19, globalny kryzys mieszkaniowy, rosnące nierówności, zerwanie umowy społecznej i nasilający się miejski charakter konfliktu mają niszczący wpływ na miasta, pozostawiając niektórych ludzi i miejsca w tyle.

O odnowie miast, która wymaga nie tylko skupienia się na miejscach dotkniętych fizycznymi uszkodzeniami, ale także na miejscach goszczących przesiedlonych, będzie mowa także podczas sesji specjalnej „Ramy naprawy miast” (27 czerwca 2022 r., godz. 16.00-18.00).

Temat koniczności odbudowy miast wybrzmi ponadto w wielu wydarzeniach i eventach.

Dla dobra miasta trzeba rozmawiać z mieszkańcami. Dobre praktyki ze świata

Centralnym elementem każdej strategii transformacji dla istniejących lub powstających miast jest silne i entuzjastyczne uczestnictwo w debacie na temat zrównoważonej urbanizacji tych, którzy reprezentują mieszkańców miasta na poziomie stowarzyszenia lub samorządu lokalnego. Sesje pod wspólną nazwą Voices from cities (Głosy miast) oparte będą na formule inspiracji dla samorządów, pokazania dobrych praktyk wdrażanych w miastach na całym świecie.

Zapewnienie odpornych usług miejskich, podejście do odpornych społeczności miejskich w strefach przybrzeżnych, transformacja miast postindustrialnych, jak europejskie inicjatywy i projekty wspierają innowacyjne programy partycypacyjne na rzecz bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, najlepsze praktyki z sieci 100 Intelligent Cities Challenge – to tylko niektóre z tematów, które zostaną przedstawione w ramach Voices from cities.

Nie tylko mówić, trzeba działać

Droga do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) jest oznakowana przez Światowe Forum Miejskie (WUF) od czasu, gdy po raz pierwszy odbyło się ono w Nairobi w Kenii, w 2002 roku. Każde kolejne WUF stanowi okazję do zbadania wymiarów miejskich w dążeniu do 168 celów w Globalnych Celach, aby osiągnąć dobrostan, godność i odporność dla wszystkich. UN-Habitat jest zarządcą podejścia do lokalizacji SDG, które ułatwia i zachęca do współpracy na poziomie miasta w pięciu dziedzinach: kulturze, gospodarce, społeczeństwie, środowisku i zarządzaniu.

Okazją na WUF11 w Katowicach do podejrzenia, jak miasta wdrażają Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz do przełożenia tej współpracy na działanie, które można udostępniać, replikować i skalować, będą sesje tematyczne w ramach platformy SDGs in Action.

W jej zakresie będzie mowa m.in. o tym, jak europejskie miasta radzą sobie z integracją, o roli zielonych miast w przeciwdziałaniu skutkom zmiany klimatu, o integracji usług sanitarnych z ustawodawstwem miejskim, polityką, budżetami na bezpieczne, integracyjne usługi ogólnomiejskie, żywności jako środku do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w miastach, o SDG w polskich miastach.

Będzie mowa o tym, jak europejskie miasta radzą sobie z integracją, o roli zielonych miast w przeciwdziałaniu skutkom zmiany klimatu (fot.pixabay) Będzie mowa o tym, jak europejskie miasta radzą sobie z integracją, o roli zielonych miast w przeciwdziałaniu skutkom zmiany klimatu (fot.pixabay)

WUF przy okrągłych stolach, na warsztatach i w bibliotece

Nie tylko zakres tematyczny, ale formuła wydarzeń, eventów podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach jest bardzo szeroka.

Jednym z ważniejszych spotkań w ramach platformy „Okrągłe stoły” będzie JEDEN Okrągły Stół ONZ (29 czerwca, godz. 13.30-15.30), który opierał się będzie na niedawnym przeglądzie realizacji Nowej Agendy Miejskiej i posiedzeniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ w kwietniu 2022 r.

Ale swoje „okrągłe stoły” w Katowicach będą mieć m.in.: samorządowcy, parlamentarzyści, biznes, związki zawodowe, seniorzy, osoby niepełnosprawne.

W ramach platformy „Zespoły” (26 czerwca, godz. 15.00-18.00)odbędzie się Światowe Zgromadzenie Samorządów Lokalnych i Regionalnych, stanowiące reprezentatywny mechanizm, poprzez który okręg wyborczy samorządów lokalnych i regionalnych wnosi wkład w globalne programy, opierając się na realiach i wiedzy społeczności.

Informacja to potęga – dlatego tegoroczna, jedenasta Sesja Światowego Forum Miejskiego (WUF11) omawiać będzie zrównoważoną urbanizację, oferując przestrzeń dla „Biblioteki Miejskiej”. To tu przedstawiane będą publikacje, książki i ważne raporty. Kanwą do dyskusji w czasie sesji „Partnerstwa miejsko-wiejskie” będzie raport OECD „Powiązania miejsko-wiejskie w Polsce”, powstały przy współpracy z polskim Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Praktyka ma znaczenie. Eventy poza murami MCK

Jakie umiejętności, wiedza, narzędzia, metody i instrumenty są potrzebne do stworzenia przyszłości, w której miasta będą bardziej sprawiedliwe, zielone i odporne? A co ważniejsze, czy takich umiejętności można się nauczyć lub je wytrenować? W ramach platformy „wydarzenia szkoleniowe” uczestnicy będą mogli m.in. poszerzyć praktyczną wiedzę nt. przepisów dotyczących planowania urbanistycznego przyjaznego dla klimatu, wprowadzania innowacji w finansowaniu mieszkalnictwa socjalnego, tworzenia przestrzeni w oparciu o standardy urbanistyczne, projektowania usług w miastach. Odbędą się też warsztaty z miejskiej mobilności, budowania inteligentnego miasta, rozwijanie lokalnych inicjatyw na małą skalę na rzecz zwiększenia odporności miast, odzyskiwania przestrzeni miejskiej.

By wciągnąć mieszkańców i gości w aktywności Światowego Forum Miejskiego (w poprzedniej edycji WUF brało udział ok. 20 tys. osób), w różnych częściach Katowic stworzonych będzie 11 scen tematycznych, związanych m.in z edukacją, innowacyjnością, muzyką.

Odbędą się też warsztaty z miejskiej mobilności, budowania inteligentnego miasta, rozwijanie lokalnych inicjatyw (fot. pixabay) Odbędą się też warsztaty z miejskiej mobilności, budowania inteligentnego miasta, rozwijanie lokalnych inicjatyw (fot. pixabay)

Inspirować innych

11. sesji Światowego Forum Miejskiego towarzyszyć będzie unikatowy w skali europejskiej program „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność". Jego autorami są 104 polskie samorządy, a integratorem ich działań – Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Celem „Planu Działań dla Miast" (PDM) jest włączenie polskich miast w światową dyskusję na temat trendów zrównoważonej urbanizacji oraz popularyzacja ich wdrażania w ramach zadań własnych. Z kolei jego misją – pozostawienie dziedzictwa po WUF11 w postaci katalogu dobrych wzorców w lokalnych politykach miejskich. Uroczyste podpisanie planu odbędzie się 26 czerwca.

***

Zarejestruj się na #WUF11!
26-30.06 Katowice 2022
www.gov.pl/wuf11
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Materiał powstał we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!