PARTNER PORTALU

Oto regulamin konkursu „Zdrowy Samorząd”.


1. Organizatorami Konkursu „Zdrowy Samorząd” – zwanego dalej Konkursem – są redakcje
PortalSamorzadowy.pl, portalu i magazynu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą, Grupą PTWP.

2. Głównym celem Konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) wszystkich poziomów, które w sposób najbardziej skuteczny realizują – między innymi
w ramach programów polityki zdrowotnej – zadania związane z promocją zachowań
prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników
ryzyka.

3. Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną. Dodatkowo zgłoszenia
zostaną poddane pod głosowanie czytelników serwisów PortalSamorzadowy.pl
i RynekZdrowia.pl. Głosowania czytelników i Rady Konsultacyjnej są niezależne od siebie.

4. Uczestnikami konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa.

5. Nagrody – statuetki „Zdrowy Samorząd” – zostaną przyznane w kategoriach:
- Zdrowa Gmina/ Miasto
- Zdrowy Powiat
- Zdrowe Województwo

6. Zgłoszenia kandydatów (JST) będą wysyłane do redakcji PortalSamorzadowy.pl i Rynku Zdrowia drogą elektroniczną – na adres zdrowysamorzad@ptwp.pl – w formie opisu aktywności danego samorządu w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

7. Opis zgłoszenia powinien zostać przygotowany wg punktów z załącznika nr 1 do regulaminu.

8. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację REGULAMINU KONKURSU ZDROWY SAMORZĄD i może być dokonane tylko przez osobę upoważnioną do przekazania danych w nim zawartych (Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych – wskazano poniżej).

9. Do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć 3 zdjęcia ilustrujące przebieg
programu/kampanii.

Przesłanie zdjęć jest jednoznaczne z upoważnieniem organizatora konkursu do kadrowania
i następnie publikacji zdjęcia w związku z przeprowadzanym konkursem i przyznanym
ewentualnym tytułem, poprzez witryny w sieci internetowej oraz w kolportowanej prasie
drukowanej. Podmiot przesyłający zdjęcia gwarantuje posiadanie praw do udzielenia
powyższego upoważnienia.

10. Zgłoszenia uwzględniać mogą wybraną aktywność JST dotyczącą realizacji programów polityki zdrowotnej i innych zadań związanych z edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka w latach 2015-2018.

11. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 stycznia 2019 roku wyłącznie na adres
zdrowysamorzad@ptwp.pl

12. Ostatecznego wyboru laureatów – spośród zgłoszonych kandydatur – dokona Rada
Konsultacyjna Konkursu, złożona między innymi z przedstawicieli instytucji centralnych
i uczelni medycznych.

13. Głosowanie Rady Konsultacyjnej odbywa się mailowo do 30 stycznia 2019 roku.

14. Główne elementy oceny realizacji zadań JST w zakresie wymienionym w ust. 2. Regulaminu Konkursu obejmują między innymi:

a) uzasadnienie podjętych działań (m.in. programu zdrowotnego, kampanii, akcji) – opis
problemu zdrowotnego, uzasadnienie epidemiologiczne
b) opis realizacji programu/projektu – w tym:
- sposób i skuteczność jego promocji
- określenie grupy docelowej
- dobór kryteriów kwalifikowania do programu
- sposób realizacji programu (lub kampanii, akcji)
c) źródła finansowania
d) efektywność wydatkowania środków publicznych
e) dowody skuteczności działań:
- monitorowanie przebiegu programu (kampanii, akcji)
- ewaluacja podjętych działań
- frekwencja i efekt populacyjny

15. Wręczenie nagród – statuetek „Zdrowy Samorząd” – odbędzie się 7 marca 2019 r. podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC; Katowice, 7-8 marca 2019 r.).

Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych
• Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zgłoszenia na konkurs są:
PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do obsługi rejestracji lub zgłoszeń oraz wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółka matka w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
• Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl
• Zebrane w ramach konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym, podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii wręczenia nagród,
• informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS).
• Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!