Partnerzy portalu

Regulamin konkursu Zdrowy Samorząd


1.      Przedmiot i organizator

1.1.   Organizatorem konkursu pn. „Zdrowy Samorząd 2022” jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach oraz z PTWP-Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wydawcy są portalu RynekZdrowia.pl, PortalSamorzadowy.pl oraz magazynu Rynek Zdrowia, zwani w dalej łącznie Organizatorem.

1.2.   Głównym celem Konkursu jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) wszystkich poziomów, które w sposób najbardziej skuteczny realizują – między innymi w ramach programów polityki zdrowotnej – zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka.

1.3.   Uczestnikami konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa.

1.4.   Nagrody – statuetki „Zdrowy Samorząd 2022” – zostaną przyznane w kategoriach:

a.    Zdrowa Gmina/ Miasto;

b.   Zdrowy Powiat;

c.    Zdrowe Województwo.

1.5.  Udział w konkursie jest bezpłatny.

1.6.  Niniejszy regulamin konkursu jest publikowany przez serwis RynekZdrowia.pl, PortalSamorzadowy.pl oraz będzie dostępny za pośrednictwem innych wydawnictw Organizatora. 

1.7.  O zmianach regulaminu Organizator będzie informował za pośrednictwem serwisu PortalSamorzadowy.pl, RynekZdrowia.pl lub w ramach indywidualnej komunikacji z podmiotami zgłaszającymi JST.

2.      Zgłoszenia do konkursu i nominacje

2.1. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 14 stycznia 2022 roku wyłącznie elektronicznie, na adres zdrowysamorzad@ptwp.pl.

2.2. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do Organizatora drogą elektroniczną na wskazany adres w formie opisu aktywności danego samorządu w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Opis zgłoszenia powinien zostać przygotowany wg punktów z załącznika nr 1 do regulaminu.

2.3. Zgłoszenia uwzględniać mogą wybraną aktywność JST dotyczącą realizacji programów polityki zdrowotnej i innych zadań związanych z edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka w latach 2018-2021.

2.4. Zgłaszający może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie, przy czym opis jednego zgłoszenia nie powinien być dłuższy niż 7 tys. znaków, licząc ze spacjami.

2.5. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację REGULAMINU KONKURSU „ZDROWY SAMORZĄD 2022” i może być dokonane tylko przez osobę upoważnioną do przekazania danych w nim zawartych. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych wskazano poniżej w pkt. 4 niniejszego regulaminu.

2.6. Do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć 3 zdjęcia ilustrujące przebieg programu/kampanii realizowanych przez JST. 

2.7. Zgłaszający mogą przesyłać w zgłoszeniach konkursowych wyłącznie zdjęcia, do których mają odpowiednie prawa, w szczególności do upoważnienia Organizatora do korzystania z nich zgodnie z poniższym. Przesłanie zdjęć przedstawiających realizację opisywanych w zgłoszeniu konkursowym projektów/kampanii realizowanych przez JST będzie rozumiane przez Organizatora jako upoważnienie do ich publikowania, w tym w formie zmienionej, opracowanej, w związku z przeprowadzanym konkursem, nominacją i przyznanym ewentualnym tytułem. Publikacja zdjęć następować będzie w ramach wydawnictw internetowych, profili w mediach społecznościowych lub wydawnictwach drukowanych Organizatora. Zgłaszający, przesyłający zdjęcia wraz ze zgłoszeniem konkursowym, gwarantuje posiadanie odpowiednich praw do zdjęcia i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszania praw osób trzecich przez ich publikację lub opracowanie jw. 

3.      Wyłonienie zwycięzców i nagrody

3.1. Ostatecznego wyboru laureatów – spośród zgłoszonych kandydatur – dokona Rada Konsultacyjna Konkursu, powołana przez Organizatora, w skład której będą wchodzić między innymi przedstawiciele instytucji centralnych i uczelni medycznych.

3.2.   Zwycięzca w danej kategorii konkursowej upoważniony będzie do używania tytułu zwycięzcy w danej kategorii i w danej edycji konkursu „Zdrowy samorząd 2022” w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych. Niezależnie od powyższego Organizator przekaże reprezentantom nagrodzonych JST statuetkę symbolizującą zwycięstwo w danej kategorii konkursu.   

3.3. Głosowanie Rady Konsultacyjnej odbywa się mailowo do 14 lutego 2022 roku.

3.4.  Kryteria oceny realizacji zadań JST dokonywanej przez Radę Konsultacyjną Konkursu obejmują:

3.4.1. uzasadnienie podjętych działań (m.in. programu zdrowotnego, kampanii, akcji) – opis problemu zdrowotnego, uzasadnienie epidemiologiczne;

3.4.2. opis realizacji programu/projektu realizowanego przez JST – w tym:

a.           sposób i skuteczność jego promocji;

b.           określenie grupy docelowej;

c.           dobór kryteriów kwalifikowania do programu;

d.           sposób realizacji programu (lub kampanii, akcji);

e.           źródła finansowania;

f.            efektywność wydatkowania środków publicznych;

g.           dowody skuteczności działań;

h.           monitorowanie przebiegu programu (kampanii, akcji);

i.            ewaluacja podjętych działań;

j.            frekwencja i efekt populacyjny.

3.5.   Wręczenie nagród – statuetek „Zdrowy Samorząd” – odbędzie się 3 marca 2022 r. podczas VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC; Katowice, 03-04 marca 2022 r.). Statuetki zostaną przekazane reprezentantom nagrodzonych JST.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

4.1. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie dokonywania zgłoszeń jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontakt z Organizatorem jest możliwy na adres: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl.

4.2. Zebrane w zgłoszeniach dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.      identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym, podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu podmiotów, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału reprezentantów uczestnika konkursu w ceremonii wręczenia nagród;

b.     informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS). 

4.3. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych osobowych pozyskanych w związku ze zgłoszeniem konkursowym jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów. 

4.4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania pod adresem odo@ptwp.pl.

4.5. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia konkursowego, uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

4.6. W pozostałym zakresie do zasad przetwarzania danych osobowych podmiotów dokonujących zgłoszeń lub komunikujących się z Organizatorem za pośrednictwem portali Organizatora zastosowanie mają postanowienia polityki prywatności serwisów Organizatora pod linkiem.   

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!