Partnerzy portalu

Nowe autostrady i drogi szybkiego ruchu w 2022 r. Oto najważniejsze inwestycje

 • pt
 • 12 sierpnia 2022 - 07:30
Trwają prace remontowe na A4, ale oprócz remontów GDDKiA ma spore plany budowy nowych tras szybkiego ruchu i autostrad w tym roku. Prace trwają na odcinkach autostrad A1, A2 i A18, powstają również plany rozbudowy autostrady A4. Trwają ostatnie prace wykończeniowe na A1 w okolicach Częstochowy. powstają też nowe punkty obsługi.
 • W 2022 roku połączone zostaną w całość odcinki A1 na północ od Piotrkowa Trybunalskiego i na południe od Kamieńska.
 • Autostrada A4 na odcinku około 36 km zostanie także rozbudowana w istniejącym śladzie, a każda jezdnia będzie miała trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny.
 • Na całej poniemieckiej autostradzie A6 zamiast płyt betonowych jest już nowa nawierzchnia bitumiczna.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że z początkiem czerwca przywrócony został ruch na A4 w pobliżu MOP-u Góra św. Anny. Jest to pierwszy z dwóch odcinków jezdni południowej autostrady A4, na których prace ruszyły po zakończeniu przerwy zimowej.

Remont na A4

Aktualnie wykonawca prowadzi prace na dwóch odcinkach jezdni południowej (w kierunku Katowic) - na 2,5-kilometrowym odcinku w okolicach Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Góra św. Anny oraz na 7-kilometrowym odcinku od węzła Kędzierzyn-Koźle do granicy województwa opolskiego i śląskiego wraz z węzłem Strzelce Opolskie.

Prace prowadzone na 7-kilometrowym odcinku od węzła Kędzierzyn-Koźle do granicy z województwem śląskim (od km 274 do km 282) wraz z wymianą nawierzchni na węźle Strzelce Opolskie wykonawca planuje zakończyć do końca czerwca.

 Na początku lipca zaplanowano remont ostatniego 7-kilometrowego odcinka jezdni północnej (kierunek Wrocław) od węzła Kędzierzyn-Koźle do granicy z województwem śląskim (od km 274 do km 282). W tym czasie dla kierowców jadących w stronę Wrocławia nie będzie możliwy zjazd ani wjazd na węźle Strzelce Opolskie.

Całe zadanie przewiduje remont jezdni południowej (w kierunku do Katowic) na odcinku o długości około 17,5 km oraz jezdni północnej (w kierunku do Wrocławia) na odcinku o długości około 12,1 km. Remont obejmuje także wymianę nawierzchni na dwóch węzłach drogowych: Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Ze względu na znaczny zakres robót jest to zadanie realizowane od III kw. 2021 r. do III kw. 2022 roku.

Autostradowa obwodnicy Częstochowy

Trwają także ostatnie prace wokół autostradowej obwodnicy Częstochowy. GDDKiA wybrała wykonawcę pozostałych do zrealizowania prac na odcinku Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia. W przypadku braku odwołań, do podpisania umowy mogłoby dojść jeszcze w czerwcu. 

Podpisanie umowy na wykonanie pozostałych prac na autostradowej obwodnicy Częstochowy ma związek z odstąpieniem w kwietniu 2019 r. przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (konsorcjum firm Salini oraz Todini), od umowy na budowę tego 20-kilometrowego odcinka autostrady A1. W ogłoszonym pod koniec grudnia zeszłego roku postępowaniu przetargowym wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma Strabag.

Do wykonania, w ramach ogłoszonego zamówienia, pozostają m.in. prace związane z robotami wykończeniowymi na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ, wykonaniem dróg serwisowych i technologicznych, wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. 

W ramach tej umowy zostaną też dobudowane trzecie pasy ruchu o długości prawie 1,8 km.

Na granicy województw łódzkiego i śląskiego stale trwają roboty związane z budową A1. Toczą się prace wykończeniowe. Termin umowny zakończenia inwestycji przypada w lipcu. Jak dodaje GDDKiA, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a wykonawca deklaruje dotrzymanie terminu. Zatem prawdopodobnie 23 czerwca (czwartek) ograniczenia prędkości wynikające z realizowanych prac zostaną usunięte, a kierowcy zyskają kolejny, kilkunastokilometrowy odcinek autostrady z maksymalną dopuszczalną Kodeksem drogowym prędkością przejazdu. 

Raport o stanie prac na autostradach i drogach ekspresowych 

Obecnie polscy kierowcy mają do dyspozycji 4631,5 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1753,6 km autostrad.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała raport o stanie prac na autostradach i drogach ekspresowych. Najważniejszy wydarzeniem w tym roku będzie połączenie w całość odcinków A1 na północ od Piotrkowa Trybunalskiego i na południe od Kamieńska. Po ukończeniu prac na 24-kilometrowym odcinku pomiędzy tymi miastami, całą trasę od Gdańska do granicy z Czechami w Gorzyczkach - ponad 560 km - pokonamy pojazdem osobowym w czasie ok. pięciu godzin z przerwą na odpoczynek.

Autostrada A1

Na budowanym odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska ruch odbywa się po jednej jezdni, a kierowcy mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wyjątkiem jest północny fragment odcinka, gdzie ruch odbywa się po dwóch jezdniach, ale tylko na dystansie 2,5 km. Łącznie między węzłem Tuszyn i granicą woj. łódzkiego i śląskiego ruch odbywa się po obu jezdniach o trzech pasach ruchu na długości 42 km.

Na pozostałej części odcinka A1, od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz od Kamieńska do węzła Częstochowa Północ, kierowcy od końca ubiegłego roku mają do dyspozycji dwie jezdnie z trzema pasami ruchu. Obowiązuje jeszcze ograniczenie prędkości do 100 km/h, ale wraz z zakończeniem prac poza ciągiem głównym autostrady, planujemy umożliwić jazdę z maksymalną dopuszczalną kodeksem drogowym prędkością.

Autostrada A2

Dla odcinków Kałuszyn - Groszki i Gręzów - Siedlce Zachód GDDKiA ma już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Obecnie wykonawcy budują drogi serwisowe oraz odhumusowują trasę główną. Rozpoczęły się także prace związane z budową obiektów mostowych. W ocenie GDDkiA przy sprawnej realizacji kontraktów kierowcy powinni skorzystać z tych odcinków jesienią 2023 r. Dla odcinka Groszki – Gręzów wojewoda mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Termin zakończenia prac przewidziany został latem 2024 r. 

W kwietniu 2021 r. podpisano umowy na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Dla wszystkich odcinków złożone zostały wnioski o wydanie decyzji ZRID (do odpowiednich terenowo urzędów wojewódzkich). Zgodnie z zawartymi umowami na wszystkich czterech odcinkach finał robót zaplanowano do końca 2024 r.

Obecnie polscy kierowcy mają do dyspozycji 4631,5 km dróg szybkiego ruchu (fot. GDDKiA)
Obecnie polscy kierowcy mają do dyspozycji 4631,5 km dróg szybkiego ruchu (fot. GDDKiA)

Na odcinek A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią (Kukuryki) we wrześniu 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizacje robót w terenie. W styczniu do wojewody lubelskiego złożone zostały wnioski o decyzje ZRID. Kolejnym etapem, po wydaniu decyzji ZRID i pozyskaniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji. 

„W tym roku połączone zostaną w całość odcinki A1 na północ od Piotrkowa Trybunalskiego i na południe od Kamieńska. Powstaną w miejsce szerokiego pasa zieleni pomiędzy jezdniami, na długości ok. 89 km. To będzie pierwszy tego rodzaju projekt na taką skalę realizowany pod ruchem” – informuje Generalna Dyrekcja.

„Dlatego też opracowując dokumenty do planowanych zamówień, przeprowadziliśmy wstępne konsultacje rynkowe, by jak najlepiej przygotować się do przetargu. Dobudowa dodatkowych pasów na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą powinna zostać zrealizowana w systemie tradycyjnym. Taki jest jeden z wniosków po przeprowadzonych w I kwartale br. konsultacjach rynkowych” – dodaje GDDKiA.

Realizacja w tej formule ma pozwolić na optymalne przygotowanie się do budowy oraz ograniczenie ryzyka związanego z cenami materiałów i usług na rynku.

Autostrada A4

Od stycznia do końca lutego GDDKiA prowadziła spotkania informacyjne ze społeczeństwem, na których zostały zaprezentowane wstępne korytarze przebiegu A4 i S5. Spotkania zostały zorganizowane dla 21 gmin, przez które przechodzą projektowane warianty tras. Obecnie trwają prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ). Wykonywana jest również inwentaryzacja przyrodnicza.  

Autostrada A4 na odcinku ok. 36 km zostanie także rozbudowana w istniejącym śladzie, a każda jezdnia będzie miała trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Miejscami będzie to budowa nowej jezdni równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejących. Obecnie opracowywany jest STEŚ, a jednocześnie trwa inwentaryzacja przyrodnicza w terenie.

W obrębie aglomeracji krakowskiej, dobudowane zostaną dodatkowe pasy ruchu.  Generalna Dyrekcja szuka wykonawcy dokumentacji dla poszerzenia A4 od węzła Kraków Południe do ul. Kąpielowej (kierunek Rzeszów) oraz od węzła Balice do węzła Kraków Południe (oba kierunki - Rzeszów i Katowice).

Poszerzenie tego fragmentu A4 jest konieczne ze względu na obecne natężenie ruchu pojazdów, które cały czas wzrasta. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku natężenie ruchu wynosiło od 49,6 tys. do 64,1 tys. pojazdów na dobę. Pięć lat później wzrost tego natężenia wyniósł od 27 do 61 proc.. W liczbach daje to od 71,4 tys. do prawie 85 tys. pojazdów na dobę.

Autostrada A6 i A8

Dwie krótkie autostrady A6 i A8 są już w całości dostępne dla kierowców. Jak dodaje GDDKiA nie oznacza to jednak końca prac nad rozwojem związanej z nimi infrastruktury.

Autostradowa Obwodnica Wrocławia (A8) zostanie wyposażona w jednolity, zintegrowany system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS. 

Na całej poniemieckiej autostradzie A6 zamiast płyt betonowych jest już nowa nawierzchnia bitumiczna. Obecnie kończą się prace przy przebudowie węzła drogowego Szczecin Kijewo. Jeszcze przed wakacjami nie powinno być utrudnień, a prace całkowicie zakończą się w lipcu. Węzeł na połączeniu z DK10 został kompletnie przebudowany, powstały nowe łącznice, jezdnie zbiorczo-rozprowadzające w ciągu A6 i nowe, szersze wiadukty.

Autostrada A18

Cały, 70-kilometrowy odcinek przyszłej autostrady A18, od granicy państwa w Olszynie do węzła Golnice, którego budowę zaplanowano w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, jest już na etapie realizacji. 

Odcinki realizacyjne to:

- od granicy państwa do km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) - zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.;

- od km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) - zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.

- od km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) - zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.

- granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego - węzeł Golnice (ponad 21 km) - zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.

KOMENTARZE7

 • rysk 2022-07-07 07:56:09
  Do Radek : Wyjedź będzie mniej dyletantów
 • discopolo 2022-06-15 10:11:47
  super, znowu nabiorą nowych kredytów i za kilka lat pl będzie tonąć w długach po uszy
 • Ar²r 2022-05-20 13:59:56
  Taaaaki artykuł o autostradach i odcinkach dobudowanych i żadnej MAPY , szkicu nawet żeby skojarzyć gdzie są te Koluszki ? Kto pisze te materiały ?

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!