Partnerzy portalu

Jedynka na świadectwie nie przekreśla promocji do następnej klasy

 • NR
 • 19 czerwca 2023 - 08:55
Jedynka na świadectwie nie przekreśla promocji do następnej klasy
O warunkowe przejście do kolejnej klasy mogą starać się uczniowie, którzy nie zaliczyli egzaminu poprawkowego. (Fot. pixabay)
Zbliża się koniec roku, a wraz z nim moment wystawiania ocen. Nie dla każdego jest to moment szczęśliwy, dlatego warto pamiętać, że w większości przypadków ocena niedostateczna w jednym przedmiocie nie powoduje automatycznego niezaliczenia roku szkolnego.
 • Warunkowe przechodzenie do kolejnej klasy nie jest automatycznym uprawnieniem.
 • By była możliwa, przedmiot z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, musi być kontynuowany w klasie wyższej.
 • Uczeń ma możliwość starania się o warunkową promocję do kolejnej klasy tylko raz przez cały etap edukacji - czyli raz w podstawówce, raz w szkole średniej.

Ocena niedostateczna na świadectwie może być przyczyną braku promocji do kolejnej klasy, ale nie musi. Wszystko zależy od polityki szkoły oraz konkretnej sytuacji danego ucznia.

W polskim systemie edukacji istnieje możliwość warunkowego przechodzenia do kolejnej klasy w pewnych okolicznościach. Według obowiązujących przepisów, uczniowie mogą być promowani do kolejnej klasy warunkowo, nawet jeżeli nie spełniają wszystkich wymagań edukacyjnych dla danej klasy, ale istnieje realna szansa, że będą w stanie nadrobić zaległości w trakcie kolejnego etapu nauki.

Kiedy uczeń może starać się o warunkowe przejście do kolejnej klasy?

O warunkowe przejście do kolejnej klasy mogą starać się uczniowie, którzy nie zaliczyli egzaminu poprawkowego. Jeżeli otrzymają warunkową promocję, na świadectwie z poprzedniej klasy pojawi się ocena niedostateczna, jednak będą mogli kontynuować naukę w wyższej klasie. 

Warunkowe przechodzenie do kolejnej klasy jest decyzją podejmowaną przez radę pedagogiczną na podstawie analizy postępów ucznia, jego zdolności, zaangażowania oraz możliwości nadrobienia braków wiedzy czy umiejętności. 

Warto jednak pamiętać, że rada pedagogiczna ma możliwość, a nie obowiązek takiej promocji udzielić. Warunkowe przechodzenie do kolejnej klasy nie jest automatycznym uprawnieniem. Uczeń ma możliwość starania się o warunkową promocję do kolejnej klasy tylko raz przez cały etap edukacji, czyli raz w podstawówce, raz w szkole średniej.

Które przepisy określają, który uczeń może być warunkowo przepuszczony do klasy wyżej?

Warunkowe promowanie ucznia do kolejnej klasy reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

"Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym)” - czytamy w rozporządzeniu.

Oznacza to, że by warunkowa promocja do kolejnej klasy była możliwa, przedmiot z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, musi być kontynuowany w klasie wyższej. 

Jak wygadają egzaminy poprawkowe na koniec roku szkolnego? 

Pod koniec sierpnia odbywają się egzaminy poprawkowe w szkołach podstawowych i średnich. Poprawkę mogą zdawać uczniowie, którzy nie zaliczyli jednego lub dwóch przedmiotów obowiązkowych. To oznacza, że mają szansę poprawić swoje wyniki w tych konkretnych przedmiotach, aby uzyskać pozytywną ocenę i zaliczenie. 

Ważne jest by mieć na uwadze, że udział w egzaminie poprawkowym jest całkowicie dobrowolny. Jeśli uczeń zrezygnuje z jego zdawania, nie zostanie promowany do kolejnej klasy i będzie musiał powtórzyć rok. Warunki, które należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu poprawkowego, są określone w statucie danej szkoły. Zazwyczaj wymaga się złożenia odpowiedniego wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia w szkole podstawowej lub przez pełnoletniego ucznia w liceum lub technikum.

Wniosek o egzamin poprawkowy powinien być złożony w sekretariacie w terminie do trzech dni od daty rocznej klasyfikacji, choć te daty mogą się różnić w zależności od szkoły. Egzaminy poprawkowe zazwyczaj odbywają się w ostatnim tygodniu wakacji, chociaż istnieją wyjątki od tej zasady. Zdarzają się sytuacje, gdy uczeń nie może pojawić się na egzaminie ze względu na swoje zdrowie. Jeśli absencja wynika z choroby lub pobytu w szpitalu i ucznia posiada odpowiednie zwolnienie lekarskie, jest to usprawiedliwione. W miarę możliwości, zaświadczenie lekarskie powinno być dostarczone do sekretariatu kilka dni przed terminem egzaminu. W takim przypadku dyrektor może wyznaczyć nową datę, ale nie później niż do końca września lub marca.

TAGI
KOMENTARZE11

 • Styk 2023-08-28 18:03:31
  Czy na egzaminie poprawkowym może oceniac nauczyciel który wystawił ocenę niedostateczną
 • Żanetka 2023-06-19 14:05:17
  Do Doubt: Zgadzam się na 100%. Jak olewali tak olewają nadal a ty się musisz nauczycielu tłumaczyć i uzasadniać jego ocenę niedostateczną. Parodia.
 • Żanetka 2023-06-19 14:03:26
  Rozumiem sytuacja losowa- jakiś wypadek, czy choroba i uczeń nie wygrzebał się z pały, jednak przepuszczanie takiego co nic nie robił i robić nie zamierza jest krzywdą dla ucznia. Sama widzę teraz przy wystawianiu ocen nieodpowiedzialność kolegów z pracy. Uczeń ma 9 zagrożeń 3 tygodnie przed radą kl...asyfikacyjną a w dniu rady już żadnego. Naciąganie jest krzywdzące dla ucznia ale po co psuc sobie wakacje, prawda?  rozwiń

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!