PARTNER PORTALU
 Ruda Śląska

RUDA ŚLĄSKA

W 1951 roku na Górnym Śląsku powstały miasta Ruda i Nowy Bytom, które 8 lat później, w wyniku połączenia stały się jednym miastem – Rudą Śląską. Myliłby się jednak ten, kto ograniczyłby historię tej metropolii do czasów współczesnych, bowiem pierwsze wzmianki o wsi Ruda znajdziemy już w dokumentach średniowiecznych. Ważnym momentem w historii miasta było odkrycie złóż węgla kamiennego w drugiej połowie XVII wieku. Fakt ten zaowocował staraniem o nadanie kopalń, choć początki górnictwa na terenie obecnej Rudy Śląskiej były bardzo skromne. Dopiero z czasem zaczęli pojawiać się tu kolejni inwestorzy budujący kopalnie, koksownie czy huty, co z kolei znalazło przełożenie na przemysłowy rozwój miejscowości. Do tej pory w Rudzie Śląskiej obok nowoczesnych zakładów istnieją stare poniemieckie kopalnie.

Na każdy 1000 mieszkańców Rudy Śląskiej średnio 235 osób pracuje zawodowo, a większość pracowników (50,9%) znajduje zatrudnienie w przemyśle i budownictwie (dane GUS z dnia 31 grudnia 2016 roku).

Od 2010 roku prezydentem miasta Ruda Śląska jest Grażyna Dziedzic.

Fot. PetrusSilesius/ Wikipedia.org/ CC BY 2.5RADNI MIEJSCY