PARTNERZY PORTALU
 Sosnowiec

SOSNOWIEC

Sosnowiec jest po Katowicach największym miastem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pod względem liczby mieszkańców (204 013 osób). Niegdyś rozwijający się tutaj przemysł ciężki wpłynął na typowo przemysłowy charakter miasta. Dziś w tym sektorze gospodarki (przemysł i budownictwo) pracuje 32,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Sosnowca (stan na 31.12.2016r.), podczas gdy 25,9% osób znajduje zatrudnienie w usługach, 4,3% w sektorze finansowych, a  zaledwie 0,8% – w rolnictwie.

W Sosnowcu działa założony w 1983 roku Miejski Klub im. Jana Kiepury (tenor urodził się i wychował w tym mieście). Placówka zajmuje się organizacją cyklicznych imprez kulturowych, głównie o charakterze muzycznym i tanecznym, jak również zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Od 1 lipca 2010 roku na terenie miasta funkcjonuje Konsulat Ludowej Republiki Bangladeszu.

Organem władzy uchwałodawczej jest Rada Miasta Sosnowiec, w skład której wchodzi 25 radnych. Obecnie najliczniej reprezentowanym ugrupowaniem (11 mandatów) jest Koalicja Obywatelska.

Fot. Cichociemny/Wikipedia.org/CC BY-SA 4.0RADNI MIEJSCY