PARTNER PORTALU
 Zabrze

ZABRZE

Zabrze to miasto usytuowane w zachodniej części województwa śląskiego, graniczy z Gliwicami, Bytomiem i Rudą Śląską oraz dwoma powiatami: gliwickim i tarnogórskim. Jest to jedna z największych terytorialnie (80,40km²) i ludnościowo (174 349 mieszkańców) miejscowości regionu, a przy tym jeden z centralnym ośrodków konurbacji górnośląskiej.

Miasto stawia sobie za cel rewitalizację i rekultywację terenów poprzemysłowych (po przemyśle ciężkim), których łączna powierzchnia wynosi 600ha. Istotą programu rewitalizacji jest przywrócenie pierwotnego stanu i funkcji obszarom i obiektom, które uległy zdegradowaniu. Dotychczasowym efektem takiej działalności jest prężnie rozwijająca się turystyka przemysłowa, która skupia się przede wszystkim wokół Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Najciekawszymi obiektami muzeum są 2 podziemne skanseny górnicze: Sztolnia Królowa Luiza oraz Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, którą tworzą korytarze na głębokości 320 i 170 metrów, jak również zespół zabudowy powierzchniowej oraz wyposażenie techniczne.

 

Fot. stAn/Wikipedia.org/CC B SA 2.5RADNI MIEJSCY