Partner portalu

MŚ: 44 samorządy przygotują plany adaptacji do zmian klimatu

• 44 samorządy zaplanują, w jaki sposób miasta przystosują się do skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych.
• Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstaną do końca 2019 r. Ich wdrożenie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

 Ministerstwo Środowiska wspiera lokalne samorządy koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu.

Już teraz miasta mogą uzyskać dofinansowanie działań adaptacyjnych związanych z zagospodarowaniem wód opadowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej.

W Warszawie, 2 marca br., na konferencji inaugurującej projekt obecni będą: przedstawiciele kierownictwa resortu środowiska, przedstawiciel Komisji Europejskiej, eksperci, prezydenci i burmistrzowie miast. Goście zagraniczni przedstawią swoje doświadczenia z wdrażania działań adaptacyjnych.

Czytaj też: Polska może mieć problem z wywiązaniem się z unijnych wytycznych dot. OZE

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także "palącym" problemem lokalnym. Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.

Wykonawcy projektu to wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum składa się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (lider), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Dlaczego miasta?

Miasta są terenami szczególnie wrażliwymi, w których koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania. Obecnie ludność polskich miast ocenia się na około 23,3 mln osób, co stanowi ponad 60% populacji kraju. Wysoki poziom urbanizacji oznacza, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę rozwoju miast i na kondycję ekonomiczną całych państw, jak również na jakość życia ich mieszkańców.

Realizacja

Eksperci Konsorcjum zgromadzą dane i przeprowadzą specjalistyczne analizy. Cały proces przygotowania Miejskich Planów Adaptacji (MPA) będzie realizowany we współpracy z władzami miast oraz przy udziale i zaangażowaniu mieszkańców. Dla każdego z miast wyznaczone zostaną cztery obszary lub sektory wrażliwe na skutki ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak: deszcze nawalne, powodzie, fale upałów i mrozów, itp. Dla tych sektorów lub obszarów przygotowane zostaną pakiety działań (inwestycyjnych, technicznych, organizacyjnych, edukacyjnych), które można będzie zastosować w formie opcji adaptacyjnych dla określonych zagrożeń.

Jakie będą rezultaty projektu?

Lokalne samorządy po raz pierwszy otrzymają: identyfikację najpoważniejszych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu oraz najbardziej wrażliwych sektorów i obszarów miasta, a także pakiet wyselekcjonowanych działań zwiększających odporność miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, wraz z oceną ich efektywności. Dodatkową wartością będzie aktywizacja i zaangażowanie mieszkańców w opracowanie MPA, co powinno w przyszłości przełożyć się na aktywny udział społeczeństwa w procesie ich wdrażania i dalszego kształtowania polityki adaptacyjnej miasta.

Oczekiwania miast?

Wiążą się z wieloma problemami, z których najpilniejsze jest zagospodarowanie wód opadowych. Z prognoz wynika, że nawalne deszcze mogą pojawiać się częściej i być intensywniejsze. Dla samorządów ważne jest nie tylko zaplanowanie działań, ale zapewnienie źródeł ich finansowania. Obecnie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można uzyskać dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Wspierane będą projekty z zakresu: budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu.

"Wczujmy się w klimat!"

Tym hasłem Ministerstwo Środowiska chce zachęcić społeczeństwo do włączenia się w proces adaptacji do zmian klimatu. Będą to ułatwiać informacje oraz materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej projektu.

Konferencja Wczujmy się w klimat! Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu - Inaugurująca projekt Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców odbędzie się 2 marca 2017 w Hotelu Radisson Blu w Warszawie (ul. Grzybowska 24 A).

Uczestnikami konferencji będą reprezentanci 44 miast-partnerów projektu (prezydenci, burmistrzowie i kierownicy zespołów miejskich) oraz przedstawiciele administracji państwowej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń samorządu zawodowego, naukowcy i eksperci praktycy, a także politycy i dziennikarze. Przedstawiciele konsorcjum wykonawców nakreślą założenia metodyczne i organizacyjne projektu oraz zakładane rezultaty i oczekiwane efekty opracowania MPA.

W części pierwszej konferencji przedstawione zostaną kwestie związane z łagodzeniem zmian klimatu w kontekście planowania przestrzennego w aglomeracjach oraz miejskie plany adaptacji do zmian klimatu jako narzędzie uzupełniające podstawowe dokumenty strategiczne i planistyczne miasta.

Zostanie również omówiona polityka Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Przedstawiciele organizacji samorządowych przedstawią wyzwania współczesnych miast w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu w miastach.

Część druga konferencji koncentrować się będzie na działaniach adaptacyjnych już wdrożonych. Stephen Hilton (Wielka Brytania) przedstawi najlepsze dobre praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania strategii adaptacji do zmian klimatu w Bristolu. Zaprezentowane zostaną także wyniki ogólnoświatowego rankingu zrównoważonego rozwoju miast, przeprowadzonego przez ARCADIS, w którym oceniono nie tylko rozwój gospodarczy i wpływ miast na środowisko, ale także komfort życia ich mieszkańców.

KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!