Partner portalu

Polskie opaski telemedyczne dbają o zdrowie i życie seniorów

Już 16 państw na świecie oraz 60 samorządów i ponad 4 000 osób w Polsce zostało objętych systemem teleopieki i korzysta z opasek telemedycznych SiDLY. Z uwagi na pogłębiającą się tendencję starzejącego się społeczeństwa w Polsce, SiDLY stale udoskonala i wprowadza na rynek nowe rozwiązania telemedyczne na miarę potrzeb i oczekiwań seniorów, które zapewniają bezpieczeństwo i możliwość pozostania w swoim środowisku, bez konieczności przeprowadzania się do placówki opiekuńczej. Urządzenie jest pierwszą w Europie certyfikowaną medycznie opaską telemedyczną stanowiącą komponent systemu teleopieki SiDLY. Daje ogromne możliwości m.in. wykrywa upadek użytkownika opaski, lokalizuje jego położenie, a przycisk SOS wysyła natychmiastowe powiadomienie o sytuacji zagrożenia.

Nowe technologiczne rozwiązanie

Producentem opaski jest startup SiDLY. Kilka lat temu, założycielka firmy Edyta Kocyk chciała znaleźć rozwiązanie zapewniające stałą opiekę nad swoją babcią, która chorowała na demencję. – Martwiłam się o nią, szczególnie w nocy i gdy przebywałam z dala od domu. Chciałam, żeby babcia miała pod ręką urządzenie, które automatycznie wykona niezbędne pomiary, czy zaalarmuje rodzinę o upadku. Na rynku były dostępne gadżety produkowane w Chinach, bardzo niskiej jakości produkty, dlatego postanowiłam stworzyć swój wysokiej jakości produkt. Wkrótce okazało się, że może on zapewnić dostęp do teleopieki każdej potrzebującej osobie – opowiada.

Opaski telemedyczne nie są elektronicznym gadżetem - wyróżnia je wysoka jakość i precyzja wykonania. Projektowane z polskich materiałów i produkowane w Polsce urządzenia dedykowane są m.in. osobom świadomym, dbającym o swoje zdrowie, potrzebującym całodobowej zdalnej opieki. Profesjonalna usługa teleopieki świadczona jest przez ratowników 24h/ dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Miesięcznie wykonywanych jest ponad 200 000 pomiarów.

Zwiększenie atrakcyjności i innowacyjności polityki społecznej samorządów

Innowacyjność rozwiązań technologicznych SiDLY wyróżnia się w doświadczeniu w realizacji projektów z partnerami opiekuńczymi. – Z uwagi na duże zapotrzebowanie, z jakim spotykamy się w codziennym życiu, obejmujemy teleopieką kolejne samorządy, które uruchamiają różne formy wsparcia dla seniorów – mówi Edyta Kocyk. Spółka obejmuje zdalną opieką mieszkańców m.in. województwa mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, czy kujawsko-pomorskiego.

Społeczeństwo nie zna pojęcia „teleopieka”, nie jest świadome korzyści i możliwości, jakie wynikają z korzystania z systemu teleopieki na co dzień. - Główną ideą i misją spółki SiDLY jest prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości Polaków na temat profesjonalnej usługi zdalnej opieki senioralnej. Uczestnicy bezpłatnych szkoleń pogłębiają wiedzę na temat istniejącej formy wsparcia, jaka oferowana jest w ramach polityki senioralnej. Zaproszenia kierujemy do mieszkańców oraz przedstawicieli miast i gmin. Duże zainteresowanie teleopieką SiDLY sprawia, że kolejne samorządy same zgłaszają się z prośbą o możliwość zorganizowania takiego spotkania w gminie. – mówi Danuta Pawlak, Krajowy Ekspert ds. Teleopieki w SiDLY.

Wdrożenie systemu teleopieki SiDLY w samorządach pozwala na realizowanie założonych zadań w ramach polityki społecznej, co w dużym stopniu wpływa na obniżenie kosztów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych. Natomiast miasta, w których realizowany jest projekt teleopieki, stają się godne zainteresowania i atrakcyjne do mieszkania dla osób niesamodzielnych, seniorów wymagających troski i stałej opieki ze strony całodobowego centrum telemonitoringu.

Skuteczność działania systemu teleopieki SiDLY

Teleopiece SiDLY zaufało ponad 4 000 osób. Niejednokrotnie zdarzały się sytuacje potwierdzające niezawodność kompleksowego systemu wsparcia w ratowaniu życia lub zdrowia. Uczestnik programu „SOS dla Seniora” realizowanego w Lublinie wezwał pomoc wciskając przycisk SOS znajdujący się na opasce telemedycznej. Skarżył się na złe samopoczucie, trudności w oddychaniu i silny ból w klatce piersiowej. Ratownik z centrum telemonitoringu nawiązał połączenie głosowe z mężczyzną przez opaskę, po czym natychmiast wezwał Zespół Ratownictwa Medycznego. Podopieczny został przewieziony do szpitala i poddany hospitalizacji. Stwierdzono odmę opłucnową. Zapewniona troska i opieka medyczna pozwoliły na szybki powrót do zdrowia i czerpanie radości z każdej możliwej chwili spędzonej w gronie najbliższych.

Kolejna sytuacja miała miejsce w Ustce. Pan Roman przewrócił się w łazience i uderzył klatką piersiową o wannę. Sygnał SOS, który automatycznie uruchomił się w opasce w momencie upadku, został przesłany do ratownika z telecentrum. Upadek dodatkowo wyzwolił funkcję lokalizacji, która pozwala na szybkie wezwanie służb ratunkowych, bez konieczności dokładnego sprawdzania położenia Uczestnika projektu.

Centrum telemonitoringu reaguje na wszystkie rejestrowane zgłoszenia alarmowe. Przykładowo, w Kołobrzegu seniorka postanowiła nacisnąć przycisk SOS na opasce z uwagi na nasilający się ból brzucha spowodowany zatruciem pokarmowym. Kontakt głosowy ratownika z Podopieczną przez opaskę pozwolił stwierdzić, że konieczne jest udzielenie pomocy medycznej i wezwanie karetki.

W jednej z pomorskich miejscowości przycisku SOS użyła Pani Danuta, która przez dłuższy czas odczuwała silne duszności i problemy z oddychaniem. Ratownik bezzwłocznie podjął odpowiednie kroki wzywając Zespół Ratownictwa Medycznego. W mieszkaniu seniorki okazało się, że razem z nią obecna była opiekunka, która z uwagi na całą stresującą sytuację nie była w stanie sama zareagować i zadzwonić po karetkę.

Jakie zastosowanie ma opaska telemedyczna SiDLY?

Niezawodność systemu teleopieki SiDLY, poparta powyższymi sytuacjami, ma swój początek w świadomym podejściu do realizowania działań mających zastosowanie w polskich rozwiązaniach medycznych. Sukcesem każdego realizowanego projektu jest intuicyjna opaska telemedyczna w pełni dostosowana do potrzeb i oczekiwań użytkownika.

- Nasza oferta przedstawia system teleopieki SiDLY Care, który można podzielić na dwie usługi. Opaska telemedyczna posiadająca certyfikat jakości produktu medycznego stanowi element systemu i umożliwia codzienną, zdalną opiekę nad bliskimi. Pierwsza usługa wyróżnia się tym, iż za całodobowe dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie seniora odpowiedzialny jest ratownik w telecentrum, który otrzymuje sygnały alarmowe przesyłane z opaski, następnie nawiązuje połączenie głosowe z użytkownikiem opaski, w razie konieczności wzywa służby ratunkowe i informuje o zdarzeniu najbliższą rodzinę. Natomiast druga usługa teleopieki składa się z platformy, aplikacji mobilnej oraz opaski telemedycznej. Oznacza to, że kontrolowanie statusu aktywności oraz funkcji życiowych użytkownika opaski spoczywa na opiekunie (np. członek rodziny, sąsiad), który zainstalował specjalną aplikację mobilną w swoim telefonie. – podkreśla Edyta Kocyk, Prezes Zarządu SiDLY.

W sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu wystarczy, że senior naciśnie przycisk SOS (oznaczony alfabetem Braille’a) znajdujący się na opasce telemedycznej. Sygnał alarmowy przesyłany jest do ratownika w centrum telemonitoringu, który przez 24h/ dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku rejestruje i analizuje wszelkie parametry życiowe użytkownika opaski. Urządzenie zapewnia dwustronną komunikację głosową pomiędzy seniorem a ratownikiem. W nagłych przypadkach telecentrum nawiązuje kontakt głosowy z podopiecznym przez opaskę, następnie wzywa odpowiednie służby ratunkowe. Warto podkreślić, że naciśnięcie przycisku SOS wyzwala funkcję lokalizacji. Informacja o miejscu pobytu użytkownika opaski przesyłana jest do ratowników w momencie nagłego upadku. Opaska posiada również kilka dodatkowych funkcji, m.in. przypomina o konieczności zażycia laków, informuje seniora o nieprawidłowym założeniu opaski lub o potrzebie jej naładowania.

Bezpieczeństwo i ochrona przed ulatniającym się gazem

Ulatniający się gaz w mieszkaniu? Początek pożaru wraz z unoszącym się dymem? Niespodziewana awaria instalacji wodnej w łazience? Wszystkie powyższe sytuacje mogą stać się realnym, poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia każdego człowieka. W trosce o bezpieczeństwo seniorów SiDLY wychodzi naprzeciw potrzebom i oferuje najnowszy Zintegrowany System Teleopieki Care+, w skład którego wchodzą m.in. czujnik gazów palnych, czujnik tlenku węgla, czujnik zalania wodą.

W dzisiejszych czasach są one niezbędne w domach, w których istnieje ryzyko niespodziewanego wydzielania substancji. W sytuacji zagrożenia, jeśli normy stężenia objętościowego danej substancji w powietrzu zostaną przekroczone, urządzenie zasygnalizuje wysokie stężenie alarmem dźwiękowym i automatycznie prześle sygnał do telecentrum.

O tym, jak działa system w praktyce, przekonała się m.in. seniorka z Ustki, gdzie SiDLY razem z MOPS realizuje projekt teleopiekuńczy. W mieszkaniu Pani Elżbiety* doszło do rozszczelnienia się instalacji gazowej po podłączeniu nowej kuchenki. Podopieczna nie zorientowała się, że ma miejsce poważna awaria, która grozi wybuchem. System SiDLY od razu wykrył zbyt wysokie stężenie gazu i zapoczątkował alarm gazowy, który zarejestrowało telecentrum. Ratownik wezwał odpowiednie służby - pogotowie ratunkowe, gazowe oraz straż pożarną – a za pośrednictwem opaski skontaktował się z seniorką zalecając otworzenie okien oraz jak najszybszą ewakuację z mieszkania.

Firma SiDLY nie tylko dostarcza do samorządów kompleksowy system teleopieki wraz z opaską telemedyczną, ale także prowadzi bezpłatne szkolenia informacyjno – edukacyjne dla seniorów oraz przedstawicieli miast i gmin, podczas których prezentuje możliwości wykorzystania i sfinansowania wdrożenia teleopieki w danym samorządzie. Organizowane spotkania są doskonałą okazją do zweryfikowania zainteresowania seniorów systemem teleopieki. - To dla nas niezwykle istotne, by każda osoba potrzebująca pomocy wiedziała, jakie możliwości niesie ze sobą teleopieka i otrzymała odpowiednie wsparcie. – podsumowuje Edyta Kocyk.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie samorządy oraz inne podmioty zainteresowane zorganizowaniem szkolenia edukacyjnego, a także wdrożeniem rozwiązań dot. zdrowia i polityki senioralnej:

+48 887 770 682 – agnieszka.staskiewicz@sidly.org
+48 887 772 033 – danuta.pawlak@sidly.org
+48 725 144 720 – michal.pizon@sidly.org
+48 603 441 507 – mateusz.fedorowicz@sidly.org

Zachęcamy także do odwiedzenia strony: www.sidly-care.eu

 

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.

 
KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!