PARTNERZY PORTALU
 • BGK
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Działko rolne

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP.

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2013-10-29

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Nieruchomości, grunty rolne, przetarg, sprzedaż

 • Lokalizacja:

  Gorzów wielkopolski / lubuskie

 • Numer ogłoszenia:

  32593934

 • Powierzchnia:

  11 400 m2

 • Cena:

  13 300 zł

OPISAGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP.
w tygodniu od 4 do 8 listopada oferuje:
1. Do sprzedaży:
- pałac (część stara i nowa), budynki towarzyszące i park w Lubinicku - gmina Świebodzin, pałac i park wpisane do rejestru zabytków, powierzchnia 13,1157 ha - cena wywoławcza 4.000.000 zł,
- działka o powierzchni 163856 m2 położona w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w Świecku - gmina Słubice, w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zapisana jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny dróg wewnętrznych - cena wywoławcza 6.272.000 zł,
- 3 działki o powierzchniach: 29365 m2, 32790 m2, 35030 m2 w Boczowie - gmina Torzym, w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zapisane jako tereny o funkcji przemysłowo-usługowej - ceny wywoławcze odpowiednio: 960.000 zł, 916.000 zł, 1.113.000 zł,
- 3 działki o powierzchniach: 1427 m2, 1514 m2 i 1796 m2 w Wojcieszycach - gmina Kłodawa, w planie zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - ceny wywoławcze odpowiednio: 90.300 zł, 89.100 zł i 98.900 zł,
- nieruchomość rolna zabudowana - przetarg ograniczony (termin składania dokumentów kwalifikujących
do udziału w przetargu upłynął 15.10.2013 r.):
gmina Bledzew, obręb Osiecko: "Osiecko owczarnia" - 82,4421 ha - cena wywoławcza 1.503.000 zł
- działki rolne - przetargi ograniczone (termin składania dokumentów kwalifikujących do udziału w przetargu
upływa 4.11.2013 r.):
gmina Cybinka: Grzmiąca - 30,1400 ha - cena wywoławcza 388.000 zł,
Grzmiąca - 11,5200 ha - cena wywoławcza 145.000 zł,
2. Do dzierżawy krótkoterminowej:
- działka rolna - przetarg ograniczony (termin składania dokumentów kwalifikujących do udziału w przetargu
upływa 8.11.2013 r.):
gmina Górzyca: Radówek - 150,6800 ha - czynsz wywoławczy 437 dt pszenicy.
Bliższe informacje można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, tel. 95 782 22 91 oraz na stronie internetowej: www.anr.gov.pl
- 2 -
********************
SZGZ w Strzelcach Krajeńskich oferuje:
Do sprzedaży:
- działka o powierzchni 13.900 m2 w Świniarach - gmina Skwierzyna, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona na obszary wielofunkcyjne mieszkalnictwa z usługami o charakterze nieuciążliwym - cena wywoławcza 68.700 zł,
- działka o powierzchni 1.200 m2 w Murzynowie - gmina Skwierzyna, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczona symbolem MN i przeznaczona na obszary wielofunkcyjne mieszkalnictwa z usługami o charakterze nieuciążliwym - cena wywoławcza 9.500 zł,
- działki rolne - przetargi ograniczone (termin składania dokumentów kwalifikujących do udziału w przetargu
upływa 6.11.2013 r.):
gmina Sulęcin: Trzemeszno - 1,45 ha - cena wywoławcza 19.800 zł,
gmina Skwierzyna: Gościnowo - 1,44 ha - cena wywoławcza 22.300 zł,
Świniary - 1,14 ha - cena wywoławcza 13.300 zł,
Świniary - 2,01 ha - cena wywoławcza 21.400 zł,
Świniary - 1,2271 ha - cena wywoławcza 23.800 zł,
- działki rolne - przetargi nieograniczone:
gmina Trzciel: Brójce - 0,3701 ha - cena wywoławcza 7.600 zł,
Brójce - 0,1919 ha - cena wywoławcza 4.100 zł,
gmina Sulęcin: Wielowieś - 0,50 ha - cena wywoławcza 7.700 zł,
Trzemeszno - 0,83 ha - cena wywoławcza 11.700 zł,
gmina Skwierzyna: Murzynowo - 0,33 ha - cena wywoławcza 5.800 zł,
Murzynowo - 0,55 ha - cena wywoławcza 9.900 zł,
Świniary - 0,82 ha - cena wywoławcza 9.000 zł,
Gościnowo - 0,8970 ha - cena wywoławcza 17.000 zł.
Bliższe informacje można uzyskać w SZGZ Strzelce Kraj., ul. Reymonta 11, 66-300 Międzyrzecz,
tel. 95 741 10 84.
- 3 -
********************
SZGZ w Strzelcach Krajeńskich oferuje:
Do sprzedaży:
- 4 działki o powierzchni od 1442 m2 do 3757 m2 w Drawinach - gmina Drezdenko, w planie zagospodarowania przestrzennego gminy położone na terenie oznaczonym symbolem zapisu 1MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej - ceny wywoławcze od 20.200 zł do 39.200 zł,
- działki rolne - przetargi nieograniczone:
gmina Drezdenko: Drawiny - 0,1100 ha - cena wywoławcza 2.000 zł,
gmina Stare Kurowo: Głęboczek - 2,9200 ha - cena wywoławcza 59.000 zł,
Głęboczek -2,4700 ha - cena wywoławcza 55.500 zł,
gmina Zwierzyn: Zwierzyn - 1,6183 ha - cena wywoławcza 19.000 zł,
Żółwin - 3,1600 ha - cena wywoławcza 72.000 zł,
Żółwin -1,4800 ha - cena wywoławcza 33.500 zł,
Bliższe informacje można uzyskać w SZGZ Strzelce Kraj., 66-500 Strzelce Kraj., ul. Gorzowska 19,
tel. 95 763 24 06.
********************
SZGZ w Ośnie Lub. oferuje:
Do sprzedaży:
- budynek gospodarczy o pow. użytkowej 271 m2 położony na działce o powierzchni 301 m2 w Ołoboku - gmina Skąpe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - strefa osadnictwa wiejskiego - cena wywoławcza 31.850 zł,
- działka o powierzchni 284 m2 w Mostkach - gmina Lubrza, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny istniejącego zainwestowania wiejskiego z przewagą zabudowy zagrodowej - cena wywoławcza 1.350 zł,
- działka o powierzchni 2171 m2 w Bucze - gmina Lubrza, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny istniejącego zainwestowania wiejskiego z przewagą zabudowy zagrodowej - cena wywoławcza 52.350 zł,
- działka o powierzchni 15681 m2 w Kosieczynie - gmina Zbąszynek, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - obszary rolnicze, które mogą być przeznaczone pod zabudowę - mieszkalnictwa - cena wywoławcza 227.400 zł,
- 4 -
- działka o powierzchni 12 m2 w Szczańcu - gmina Szczaniec, zgodnie z decyzją Wójta o lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczona pod budowę stacji transformatorowej, linii kablowej, oświetlenia drogowego i pozostałej niezbędnej infrastruktury towarzyszącej oraz demontażu istniejących urządzeń elektroenergetycznych - cena wywoławcza 950 zł,
- działka o powierzchni 895 m2 w Borowie - gmina Świebodzin, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - cena wywoławcza 5.650 zł,
- działka o powierzchni 2401 m2 w Wilkowie - gmina Świebodzin, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - w części: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w części: tereny zabudowy rekreacji indywidualnej z dopuszczeniem usług - cena wywoławcza 66.350 zł,
- działka o powierzchni 6900 m2 w Lubinicku - gmina Świebodzin, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - cena wywoławcza 94.650 zł,
- działka o powierzchni 1954 m2 w Glińsku - gmina Świebodzin, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - cena wywoławcza 29.000 zł,
- działka o powierzchni 1845 m2 w Glińsku - gmina Świebodzin, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - cena wywoławcza 27.400 zł,
- działka o powierzchni 4981 m2 w Grodziszczu - gmina Świebodzin, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - cena wywoławcza 71.150 zł,
- działka o powierzchni 8981 m2 w Świebodzinie - gmina Świebodzin, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług - cena wywoławcza 381.700 zł,
- działka o powierzchni 16296 m2 w Łagowie - gmina Łagów, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny wytwórczości, obszar zainwestowany wymagający przekształceń - cena wywoławcza 459.650 zł,
- działka o powierzchni 17800 m2 w Szczańcu - gmina Szczaniec, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny osadniczo-rolne, możliwość lokalizacji zabudowy o różnych funkcjach - cena wywoławcza 504.250 zł,
- działka o powierzchni 23200 m2 w Szczańcu - gmina Szczaniec, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny osadniczo-rolne, możliwość lokalizacji zabudowy o różnych funkcjach - cena wywoławcza 659.600 zł,
- 5 -
- działka o powierzchni 2000 m2 w Lubieniu - gmina Ośno, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących - cena wywoławcza 19.760 zł,
- działka o powierzchni 3000 m2 w Czarnowie - gmina Górzyca, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - tereny pod zabudowę mieszkaniową - cena wywoławcza 29.250 zł,
- działki rolne - przetargi ograniczone (termin składania dokumentów kwalifikujących do udziału w przetargu
upływa 4.11.2013 r.) :
gmina Słońsk: Słońsk - 1,46 ha - cena wywoławcza 13.450 zł,
Słońsk - 1,06 ha - cena wywoławcza 10.000 zł,
Lemierzyce - 1,61 ha - cena wywoławcza 14.950 zł,
Lemierzyce - 1,93 ha - cena wywoławcza 18.350 zł,
Lemierzyce - 3,74 ha - cena wywoławcza 38.300 zł,
- działki rolne - przetargi ograniczone (termin składania dokumentów kwalifikujących do udziału w przetargu
upływa 5.11.2013 r.):
gmina Ośno: Sienno - 1,03 ha - cena wywoławcza 15.400 zł,
gmina Sulęcin: Brzeźno - 1,29 ha - cena wywoławcza 17.250 zł,
gmina Krzeszyce: Dębokierz - 1,1277 ha - cena wywoławcza 12.800 zł,
Rudnica - 1,23 ha - cena wywoławcza 18.550 zł,
- działki rolne - przetargi ograniczone (termin składania dokumentów kwalifikujących do udziału w przetargu
upływa 06.11.2013 r.):
gmina Świebodzin: Borów - 5,57 ha - cena wywoławcza 78.950 zł,
gmina Lubrza: Boryszyn - 1,8995 ha - cena wywoławcza 30.600 zł,
Nowa Wioska - 1,0881 ha - cena wywoławcza 15.900 zł,
Nowa Wioska - 17,4171 ha - cena wywoławcza 246.750 zł,
Zagaje - 12,70 ha - cena wywoławcza 170.050 zł,
- działki rolne - przetargi nieograniczone:
gmina Słubice: Słubice II - 0,9999 ha - cena wywoławcza 42.000 zł,
gmina Zbąszynek: Kręcko - 0,48 ha - cena wywoławcza 8.750 zł,
gmina Słońsk: Czaplin - 1,00 ha - cena wywoławcza 13.140 zł
gmina Cybinka: Urad - 0,25 ha - cena wywoławcza 3.270 zł
gmina Krzeszyce: Rudnica - 0,1708 ha - cena wywoławcza 3.100 zł
Krzeszyce - 0,30 ha - cena wywoławcza 4.030 zł
gmina Ośno: Radachów - 0,58 ha - cena wywoławcza 10.100 zł,
Sienno - 0,31 ha - cena wywoławcza 9.650 zł,
Gronów - 0,1592 ha - cena wywoławcza 2.950 zł,
- 6 -
gmina Szczaniec: Wolimierzyce - 0,48 ha - cena wywoławcza 9.050 zł,
Wolimierzyce - 0,86 ha - cena wywoławcza 17.950 zł,
Szczaniec - 0,51 ha - cena wywoławcza 10.050 zł,
Szczaniec - 0,74 ha - cena wywoławcza 12.550 zł,
gmina Świebodzin: Nowy Dworek - 0,32 ha - cena wywoławcza 4.950 zł,
Ługów - 0,52 ha - cena wywoławcza 8.350 zł,
Glińsk - 0,19 ha - cena wywoławcza 3.400 zł,
Glińsk - 0,81 ha - cena wywoławcza 12.800 zł,
Glińsk - 2,27 ha - cena wywoławcza 34.600 zł,
Świebodzin II - 0,2577 ha - cena wywoławcza 57.100 zł,
Świebodzin I - 7,2129 ha - cena wywoławcza 635.250 zł,
gmina Lubrza: Boryszyn - 1,53 ha - cena wywoławcza 55.450 zł,
Boryszyn - 1,87 ha - cena wywoławcza 29.950 zł,
Lubrza - 0,20 ha - cena wywoławcza 4.600 zł,
Lubrza - 0,03 ha - cena wywoławcza 3.050 zł,
Lubrza - 0,2572 ha - cena wywoławcza 17.750 zł,
Zagaje - 0,27 ha - cena wywoławcza 15.350 zł,
Bucze - 0,14 ha - cena wywoławcza 2.650 zł,
Bucze - 0,23 ha - cena wywoławcza 4.250 zł,
gmina Łagów: Poźrzadło - 10,3081 ha - cena wywoławcza 128.850 zł,
Poźrzadło - 0,78 ha - cena wywoławcza 13.650 zł,
Poźrzadło - 1,15 ha - cena wywoławcza 22.250 zł,
Poźrzadło - 1,2111 ha - cena wywoławcza 54.450 zł,
Toporów - 2,89 ha - cena wywoławcza 35.900 zł,
Toporów - 1,37 ha - cena wywoławcza 24.700 zł,
Toporów - 0,7333 ha - cena wywoławcza 11.700 zł,
Toporów - 0,69 ha - cena wywoławcza 11.900 zł,
Toporów - 0,9481 ha - cena wywoławcza 14.100 zł,
Niedźwiedź - 0,33 ha - cena wywoławcza 7.250 zł,
Jemiołów - 0,50 ha - cena wywoławcza 8.050 zł,
Sieniawa - 3,33 ha - cena wywoławcza 62.950 zł,
Bliższe informacje można uzyskać w SZGZ w Ośnie Lub., 69-220 Ośno Lub., ul. 3 Maja 24, tel. 95 757 61 97.
32593934

źródło: komunikaty.plDrodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.