PARTNERZY PORTALU

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2014-02-26

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Nieruchomości, grunty rolne, przetarg, sprzedaż

 • Lokalizacja:

  Poznań / wielkopolskie

 • Numer ogłoszenia:

  32711924

 • Powierzchnia:

  4 800 m2

 • Cena:

  4 520 zł

OPISODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
w dniu 13 marca 2014 r. o godz. 12.00
na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych
położonych w pow. konińskim,w gm. Kramsk, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
obręb BILCZEW
1. działka nr 225 o pow. 0,4800 ha, w klasie użytków: N - 0,4800 ha, zapisana w KW nr KN1N/00048155/3
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.520,00 zł, wadium 900,00 zł, min. postąpienie 50,00 zł
obręb BRZÓZKI
2. działka nr 63/2 o pow. 0,6200 ha, w klasie użytków: ŁVI - 0,5600 ha, N - 0,0600 ha, zapisana w KW nr KN1N/00044568/3
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.720,00 zł, wadium 1.000,00 zł, min. postąpienie 100,00 zł
3. działka nr 193 o pow. 0,1300 ha, w klasie użytków: RVI - 0,1300 ha, zapisana w KW nr KN1N/00044568/3
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.440,00 zł, wadium 450,00 zł, min. postąpienie 50,00 zł
obręb DRĄŻEK
4. działka nr 26/2 o pow. 0,9200 ha, w klasie użytków: RVI - 0,5100 ha, Lz-RVI - 0,4100 ha, zapisana w KW nr KN1N/00046921/0
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13.280,00 zł, wadium 2.600,00 zł, min. postąpienie 200,00 zł
5. działka nr 81 o pow. 0,3300 ha, w klasie użytków: LsVI - 0,3300 ha, zapisana w KW nr KN1N/00046921/0
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.080,00 zł, wadium 800,00 zł, min. postąpienie 50,00 zł
6. działka nr 147/2 o pow. 0,2900 ha, w klasie użytków: RVI - 0,2900 ha, zapisana w KW nr KN1N/00046921/0
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14.440,00 zł, wadium 2.800,00 zł, min. postąpienie 200,00 zł
7. działka nr 153/3 o pow. 0,1600 ha, w klasie użytków: RVI - 0,1600 ha, zapisana w KW nr KN1N/00046921/0
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.560,00 zł, wadium 1.300,00 zł, min. postąpienie 100,00 zł
obręb IZABELIN
8. działka nr 322 o pow. 0,0700 ha, w klasie użytków: N - 0,0700 ha, zapisana w KW nr KN1N/00025464/5
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 880,00 zł, wadium 150 zł, min. postąpienie 20,00 zł
obręb KRAMSK
9. działka nr 34/1 o pow. 0,5400 ha, w klasie użytków: RV - 0,1100 ha, RVI - 0,3400 ha, ŁV - 0,0900 ha, zapisana w KW nr KN1N/00041583/3
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46.240,00 zł, wadium 9.000,00 zł, min. postąpienie 500,00 zł
10. działka nr 109 o pow. 0,1100 ha, w klasie użytków: ŁVI - 0,1100 ha, zapisana w KW nr KN1N/00041583/3
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.640,00 zł, wadium 300,00 zł, min. postąpienie 50,00 zł
11. działka nr 400/3 o pow. 0,0300 ha, w klasie użytków: RVI - 0,0300 ha, zapisana w KW nr KN1N/00041583/3
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.360,00 zł, wadium 450,00 zł, min. postąpienie 50,00 zł
obręb KONSTANTYNÓW
12. działki nr 112/4 i 112/5 o łącznej pow. 0,4000 ha, w klasie użytków: RV - 0,3200 ha, RVI - 0,0800 ha, zapisana w KW nr KN1N/00055090/1
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.080,00 zł, wadium 1.400,00 zł, min. postąpienie 100,00 zł
obręb PĄCHÓW
13. działka nr 113 o pow. 0,3500 ha, w klasie użytków: ŁVI - 0,2000 ha, N - 0,1500 ha, zapisana w KW nr KN1N/00027050/4.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.080,00 zł, wadium 600,00 zł, min. postąpienie 50,00 zł
14. działka nr 272/2 o pow. 0,1800 ha, w klasie użytków: RIVa - 0,1800 ha, zapisana w KW nr KN1N/00027050/4.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.520,00 zł, wadium 700,00 zł, min. postąpienie 50,00 zł
obręb POGORZAŁKI
15. działka nr 92/6 o pow. 0,2500 ha, w klasie użytków: RV - 0,1300 ha, LsVI - 0,1200 ha, zapisana w KW nr KN1N/00041282/3.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.240,00 zł, wadium 600,00 zł, min. postąpienie 50,00 zł
obręb WIELANY
16. działka nr 2/1 o pow. 0,6800 ha, w klasie użytków: ŁV - 0,6800 ha, zapisana w KW nr KN1N/00042020/6.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.680,00 zł, wadium 1.000,00 zł, min. postąpienie 100,00 zł
17. działka nr 285 o pow. 0,8700 ha, w klasie użytków: RV - 0,4900 ha, RVI - 0,3800 ha, zapisana w KW nr KN1N/00044574/8.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33.320,00 zł, wadium 6.600,00 zł, min. postąpienie 400,00 zł
Dla ww. nieruchomości prowadzone są KW przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koninie.
Gmina Kramsk dla przedmiotowych nieruchomości nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk dla ww. działek przewiduje:
- BILCZEW, działka nr 225 - przeznaczenie na łąki i pastwiska. Nieruchomości znajdują się na obszarze NATURA 2000. Brak dostępu do drogi publicznej.
- BRZÓZKI, działka nr 63/2 - przeznaczenie na łąki i pastwiska, działka nr 193 - przeznaczenie na teren rolniczy. Nieruchomości znajdują się na obszarze Natura 2000. Do działki nr 63/2 brak dostępu do drogi publicznej. Na działce nr 193 posadowiona jest kapliczka.
- DRĄŻEK, działki nr 26/2, 81 - przeznaczenie na lasy i zadrzewienia, tereny rolnicze, działki nr 147/2 i 153/3 - przeznaczenie na tereny inwestycji wielofunkcyjnych o wiodącej funkcji mieszkaniowej i siedliskowej. Dla działki nr 153/3 jest możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomości znajdują się na obszarze Natura 2000. Nad działką nr 26/2 przebiega linia SN. Do działki nr 81 brak dostępu do drogi publicznej.
- IZABELIN, działki nr 322 - przeznaczenie na łąki i pastwiska. Nieruchomość znajduje się na obszarze Natura 2000.
- KRAMSK, działki nr 34/1 - przeznaczenie na tereny zainwestowania wg obowiązujący opracowań planistycznych oraz tereny inwestycji wielofunkcyjnych o wiodącej funkcji mieszkaniowej i siedliskowej, działka nr 109 - przeznaczenie na łąki i pastwiska, działka nr 400/3 - przeznaczenie na tereny zainwestowania wg obowiązujący opracowań planistycznych. Dla działki nr 34/1 jest możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomości znajdują się na obszarze Natura 2000. Do działki nr 109 brak dostępu do drogi publicznej.
- KONSTANTYNÓW, działki nr 112/4, 112/5 - przeznaczenie na łąki i pastwiska oraz tereny rolnicze. Nieruchomości znajdują się na obszarze Natura 2000. Brak dostępu do drogi publicznej.
- PĄCHÓW, działka nr 113 - przeznaczenie na łąki i pastwiska, działka nr 272/2 - przeznaczenie na tereny rolnicze. Nieruchomości znajdują się na obszarze Natura 2000 oraz na terenach potencjalnego zagrożenia powodzią w przypadku uszkodzenia wałów lub innych urządzeń wodnych. Brak dostępu do drogi publicznej.
- POGORZAŁKI, działka nr 92/6 - przeznaczenie na łąki i pastwiska oraz tereny rolnicze. Nieruchomość znajduje się na obszarze Natura 2000 oraz na terenach potencjalnego zagrożenia powodzią w przypadku uszkodzenia wałów lub innych urządzeń wodnych. Brak dostępu do drogi publicznej.
- WIELANY, działka nr 2/1 - przeznaczenie na łąki i pastwiska, działka nr 285 - przeznaczenie na tereny o wiodącej funkcji działalności gospodarczej. Nieruchomości znajdują się na obszarze Natura 2000. Do działki nr 2/1 brak dostępu do drogi publicznej. Nad działką nr 285 przebiega linia SN.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie ANR - Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Malińcu-Koninie, ul. Gospodarcza 7.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 najpóźniej na dzień przed przetargiem.
Ogłoszenie w pełnej treści będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, SZGZ w Malińcu, UG Kramsk, właściwych terytorialnie sołectwach, właściwej terytorialnie Izbie Rolniczej oraz publikowane na stronie internetowej ANR OT Poznań www.anr.gov.pl
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie ANR - Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Koninie - Malińcu, ul. Gospodarcza 7, tel./fax 63 242 41 21 lub 243 76 91.
32711924

źródło: komunikaty.plDrogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.