PARTNERZY PORTALU
 • BGK
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

sprzęt medyczny jednorazowego użytku pomocniczy oraz anestezjologiczny

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2012-06-12

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Gorlice / małopolskie

 • Numer ogłoszenia:

  194682/2012

OPIS

Gorlice: sprzęt medyczny jednorazowego użytku pomocniczy oraz anestezjologiczny
Numer ogłoszenia: 194682 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 98749 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 018 3553317, faks 018 3553315.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzęt medyczny jednorazowego użytku pomocniczy oraz anestezjologiczny.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku pomocniczego oraz anestezjologicznego w podziale na 9 zadań. 1. Anestezjologiczny sprzęt do znieczulania 2 pozycje asortymentowe; 2. Katetery 3 pozycje asortymentowe; 3.Zestawy do odsysania i zbiórki wydzielin 3 pozycje asortymentowe;4.Anestezjologiczny sprzęt do układu oddechowego 14 pozycji asortymentowych; 5.Kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych 3 pozycje asortymentowe;6. Kaniule pediatryczne 1 pozycja asortymentowa 7.Wzierniki ginekologiczne 2 pozycje asortymentowe 8.Odzież medyczna i materiały jednorazowego użytku 4 pozycje asortymentowe 8a. Podkłady w roli 2 pozycje asortymentowe.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.13.21-6, 33.14.12.20-8, 33.17.11.00-0, 33.14.16.42-2, 33.19.90.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Anestezjologiczny sprzęt do znieczulania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL Wrocław S.A. Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15019,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15657,30
Oferta z najniższą ceną: 11340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15657,30
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Katetery
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BALTON Sp. z o.o., ul. Nowy Świat nr 7 lok 14, 00-496 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16722,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23446,80
Oferta z najniższą ceną: 23446,80 / Oferta z najwyższą ceną: 23446,80
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zestawy do odsysania i zbiórki wydzielin
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BERYL MED. Ltd. 1 st Floor, 26 Foubrts Place, LONDON W1F 7PP
Wielka Brytania, ul. Racławicka 46/6, Kraków, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74016,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77760,00
Oferta z najniższą ceną: 77760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77760,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Anestezjologiczny sprzęt do układu oddechowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98962,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 96735,60
Oferta z najniższą ceną: 96735,60 / Oferta z najwyższą ceną: 96735,60
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73193,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 72684,00
Oferta z najniższą ceną: 72684,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74973,60
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Kaniule pediatryczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKAMEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14211,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14472,00
Oferta z najniższą ceną: 14472,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14472,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Wzierniki ginekologiczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6275,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7246,80
Oferta z najniższą ceną: 7246,80 / Oferta z najwyższą ceną: 7722,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Odzież medyczna i materiały jednorazowego użytku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17939,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17820,00
Oferta z najniższą ceną: 17820,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41796,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Podkłady w roli
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21394,80
Oferta z najniższą ceną: 21394,80 / Oferta z najwyższą ceną: 27972,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.