PARTNERZY PORTALU
 • BGK
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tłuszcz

Gmina Tłuszcz

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2012-07-10

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Tłuszcz / mazowieckie

 • Numer ogłoszenia:

  242270/2012

OPIS

Tłuszcz: Wykonanie dokumentacji projektowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tłuszcz
Numer ogłoszenia: 242270 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115059 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel. 029 7573016, faks 029 7573016.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tłuszcz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje 7 części: Część 1: Franciszków, droga gminna, dz. nr ew. 645 - długość linii ok. 200 m, ok. 5 słupów z lampami. Część 2: Szczepanek, droga gminna, dz. nr ew. 114 - długość linii ok. 600 m, ok. 12
słupów z lampami montowanymi na co drugim słupie (z wykorzystaniem 2 słupów wirowych posadowionych na planowanej trasie przebiegu linii). Część 3: Postoliska, ul. Ogrodnicza - długość linii ok. 100 m, 3 słupy z lampami. Część 4: Jasienica, ul. Wesoła - długość linii ok. 200 m, ok. 5 słupów z lampami. Część 5: Tłuszcz, ul. Kolejowa - długość linii ok. 50 m, 2 słupy z lampami. Część 6: Waganka,
droga powiatowa nr 4326W - długość linii ok. 800 m, ok. 15 słupów z lampami montowanymi na co drugim słupie. Część 7: Wólka Kozłowska, droga wojewódzka nr 636 - długość linii ok. 50 m, 1 słup z lampą przy placu zabaw (dz. nr ew. 312/6) . 2. Zakres zamówienia dla każdej z 7 części obejmuje: 1)
Wykonanie map do celów projektowych. 2) Wykonanie koncepcji projektu. 3) Wykonanie projektu budowlanego - 5 kompletów. 4) Wykonanie projektu przyłącza energetycznego - 5 kompletów. 5) Wykonanie przedmiarów i kosztorysów - 2 komplety. 6) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 7) Wykonanie kompletu dokumentacji (przedmiar,kosztorys, specyfikacja techniczna) w wersji elektronicznej w formacie .pdf na płycie CD/DVD. 8) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień. 9) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy, o ile nie jest konieczne pozwolenie na budowę. 3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 - 7stanowiący załącznik do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Franciszków, droga gminna, dz. nr ew. 645 - długość linii ok. 200 m, ok. 5 słupów z lampami
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CENTREL Rafał Garbarczyk, ul. Sobieskiego 14 lok. 19, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16260,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4797,00
Oferta z najniższą ceną: 4797,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Szczepanek, droga gminna, dz. nr ew. 114 - długość linii ok. 600 m, ok. 12 słupów z lampami montowanymi na co drugim słupie (z wykorzystaniem 2 słupów wirowych
posadowionych na planowanej trasie przebiegu linii)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CENTREL Rafał Garbarczyk, ul. Sobieskiego 14 lok. 19, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16260,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11316,00
Oferta z najniższą ceną: 11316,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19000,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Postoliska, ul. Ogrodnicza - długość linii ok. 100 m, 3 słupy z lampami
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CENTREL Rafał Garbarczyk, ul. Sobieskiego 14 lok. 19, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2952,00
Oferta z najniższą ceną: 2952,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9000,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Jasienica, ul. Wesoła - długość linii ok. 200 m, ok. 5 słupów z lampami
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CENTREL Rafał Garbarczyk, ul. Sobieskiego 14 lok. 19, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4797,00
Oferta z najniższą ceną: 4797,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29000,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Tłuszcz, ul. Kolejowa - długość linii ok. 50 m, 2 słupy z lampami
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CENTREL Rafał Garbarczyk, ul. Sobieskiego 14 lok. 19, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4065,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2091,00
Oferta z najniższą ceną: 2091,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4800,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Waganka, droga powiatowa nr 4326W - długość linii ok. 800 m, ok. 15 słupów z lampami montowanymi na co drugim słupie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CENTREL Rafał Garbarczyk, ul. Sobieskiego 14 lok. 19, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5134,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14760,00
Oferta z najniższą ceną: 5500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14760,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Wólka Kozłowska, droga wojewódzka nr 636 - długość linii ok. 50 m, 1 słup z lampą przy placu zabaw (dz. nr ew. 312/6)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CENTREL Rafał Garbarczyk, ul. Sobieskiego 14 lok. 19, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4065,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1722,00
Oferta z najniższą ceną: 1722,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4800,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.