PARTNERZY PORTALU
 • BGK
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa i Mienia Powiatu położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego z podziałem na 10 zadań

Powiat Kamieński

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2011-10-27

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Kamień Pomorski / zachodniopomorskie

 • Numer ogłoszenia:

  352582/2011

OPIS

Kamień Pomorski: Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa i Mienia Powiatu położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego z podziałem na 10 zadań
Numer ogłoszenia: 352582 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 313758 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kamieński, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3823120, faks 091 3823121.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa i Mienia Powiatu położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego z podziałem na 10 zadań.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są wyceny szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa i Mienia Powiatu w terminie do 20 grudnia 2011 r. Wycenom będą podlegały nieruchomości położone na terenie Powiatu Kamieńskiego, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest z dopuszczeniem składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony tematycznie. Wykonawca winien wykonać operaty szacunkowe w dwóch egzemplarzach. W przypadku sporządzania wyceny nieruchomości do aktualizacji opłaty rocznej należy uwzględnić wartości nakładów (art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Wypisy i wyrysy dotyczące ww. nieruchomości dostarcza Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania ksiąg wieczystych oraz uzyskania informacji o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: zadanie nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka (Lider) i KONSTANT Halina i Sławomir Stankowscy,, ul. Południowa 25b/410, 71-037 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4920,00
Oferta z najniższą ceną: 4920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4920,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: zadanie nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka (Lider) i KONSTANT Halina i Sławomir Stankowscy, ul. Południowa 25b/410, 71-037 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4157,40
Oferta z najniższą ceną: 4157,40 / Oferta z najwyższą ceną: 4157,40
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: zadanie nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

1)Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka (Lider) i KONSTANT Halina i Sławomir Stankowscy, ul. Południowa 25b/410, 71-037 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5436,60
Oferta z najniższą ceną: 5436,60 / Oferta z najwyższą ceną: 5436,60
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: zadanie nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka (Lider) i KONSTANT Halina i Sławomir Stankowscy, ul. Południowa 25b/410, 71-037 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4797,00
Oferta z najniższą ceną: 4797,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4797,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: zadanie nr 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka (Lider) i KONSTANT Halina i Sławomir Stankowscy, ul. Południowa 25b/410, 71-037 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5608,80
Oferta z najniższą ceną: 5608,80 / Oferta z najwyższą ceną: 5608,80
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: zadanie nr 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Rzeczoznawca Majątkowy - Jan Dutkiewicz, ul. Zwycięzców 10/13, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4350,00
Oferta z najniższą ceną: 4350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4428,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: zadanie nr 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka (Lider) i KONSTANT Halina i Sławomir Stankowscy, ul. Południowa 25b/410, 71-037 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4428,00
Oferta z najniższą ceną: 4428,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4428,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: zadanie nr 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: Wycena Nieruchomości Grzegorz Kostka (Lider) i KONSTANT Halina i Sławomir Stankowscy,, ul. Południowa 25b/410, 71-037 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4132,80
Oferta z najniższą ceną: 4132,80 / Oferta z najwyższą ceną: 4132,80
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: zadanie nr 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Rzeczoznawca Majątkowy - Jan Dutkiewicz, ul. Zwycięzców 10/13, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1626,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2,50
Oferta z najniższą ceną: 2,50 / Oferta z najwyższą ceną: 2,50
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: zadanie nr 10
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Rzeczoznawca Majątkowy - Jan Dutkiewicz, ul. Zwycięzców 10/13, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 350,00
Oferta z najniższą ceną: 350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 492,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.plDrodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.