PARTNERZY PORTALU
 • BGK
 • BGK

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4, rok produkcji 2014 - 2015 oraz zakup agregatu...

Gmina Sławno

 • Data publikacji ogłoszenia:

  2015-02-03

 • Rodzaj ogłoszenia:

  Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

 • Lokalizacja:

  Sławno / zachodniopomorskie

 • Numer ogłoszenia:

  13639/2015

OPIS

Sławno: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4, rok produkcji 2014 - 2015 oraz zakup agregatu prądotwórczego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku
Numer ogłoszenia: 13639 - 2015; data zamieszczenia: 02.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 2783 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 059 8106229, faks 059 8107526.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4, rok produkcji 2014 - 2015 oraz zakup agregatu prądotwórczego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia podzielony jest na następujące części: Część I - zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4, rok produkcji 2014 - 2015 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku: 1. WYMAGANIA PODSTAWOWE: 1.1. Pojazd Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 ze zmianami). 1.2. Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. 1.3. Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnienie bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r. i Rozporządzenia zmieniającego - Dz. U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). 1.4. Pojazd posiada świadectwo dopuszczenia wyrobów do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Świadectwo ważne na dzień odbioru pojazdu. 2. PODWOZIE Z KABINĄ: 2.1. Samochód - fabrycznie nowy. Rok produkcji 2014 lub 2015. Podać markę, typ i model. 2.2. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16 000 kg. 2.3. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Światła pulsacyjne niebieskie typu LED na dachu kabiny (wbudowane) min. 2 szt., głośnik min. 100 W, dodatkowe min. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z przodu pojazdu, dodatkowa min. 1 lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu. 2.4. W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym. 2.5. Pojazd wyposażony z silnikiem wysokoprężnym z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - min. Euro 6. Silnik o mocy minimum 210 KW. 2.6. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3300 mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. 2.7. Skrzynia biegów manualna. Napęd stały obu osi 4x4 - uterenowiony, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: międzyosiowego, osi tylnej, osi przedniej. 2.8. Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu pojazdu do holowania przyczep o masie do 3500 kg oraz zaczep holowniczy z przodu. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą. 2.9. Wyciągarka elektryczna umieszczona z przodu pojazdu o sile uciągu min.7,0 tony i liną o długości min. 25 m. 2.10. Pojazd wyposażony w akumulatory wzmacniane 2x160 Ah i alternator o mocy min. 1920 W. 2.11. Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). 2.12. Kabina wyposażona w: osłonę rurową ze stali nierdzewnej przodu kabiny przed uszkodzeniami; indywidualne oświetlenie dla pozycji dowódcy; niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; klimatyzacje; klapę wentylacyjną w dachu; zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną; kamera cofania z kolorowym monitorem w kabinie w zakresie wzroku kierowcy; nawigacje z aktualną mapą Polski o przekątnej ekranu minimum 7 cali; elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy; lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony; lusterko rampowe - dojazdowe przednie; elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy; uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny; schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny; instalację do podłączenia ładowarek (panel): latarek szt. 4 i do radiostacji 4 szt.; latarki katowe Ex, ładowane w kabinie szt. 4; radiostacje przenośne szt. 4; radio samochodowe z odtwarzaczem CD; reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków; reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu i mocowany na zewnątrz kabiny; radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSW min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSW. Obrotowy potencjometr siły głosu. Kabina wyposażona dodatkowo: w uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń; odblokowanie każdego aparatu indywidualnie; dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania. 2.13. Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. 2.14. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. 2.15. Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. 2.16. Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej. 2.17. Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). 2.18. Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. 2.19. Kąt natarcia: min. 23°. Kąt zejścia: min. 23°. 2.20. Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, ciemnoszare; błotniki i zderzaki - białe; kabina, zabudowa - czerwony RAL 3000. 2.21. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy i dostosowany do współpracy z garażowym odsysaczem spalin. 2.22. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia do -25°C. 2.23. Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny. 2.24. Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. 2.25. Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. 2.26. Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia. 2.27. Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami bębnowymi na obu osiach. 2.28. Ogumienie terenowe, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i dostosowanym do prędkości maksymalnej pojazdu, pojedyncze koła na osi tylnej i przedniej. 2.29. Pełnowymiarowe koło zapasowe. 2.30. Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne , wzmacniane resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, wzmacniane resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. 3. ZABUDOWA POŻARNICZA: 3.1. Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stal nierdzewna, aluminium, kompozyt. 3.2. Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową lub kompozyt o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach w przybliżeniu 140x40x25 cm oraz drabina aluminiowa przystosowana do pojazdu dwu częściowa lub trzyczęściowa wysuwana - po rozłożeniu długość 8 m. 3.3. Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności do 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. 3.4. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 3.5. Poszycie wewnętrzne skrytek wykonane z blachy aluminiowej, półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek. 3.6. Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym. 3.7. Skrytki na sprzęt w układzie 3+3+1 i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. 3.8. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie sygnalizacja świetlna i dźwiękowa otwarcia skrytek Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. 3.9. Pojazd musi być wyposażony w: listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej; oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu; oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi i światła obrysowe LED wokół zabudowy zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności i zabezpieczone przed uszkodzeniami; oświetlenie typu LED na tylnej ścianie nadwozia. 3.10. Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic). 3.11. Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 3.12. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 3.13. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. 3.14. Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny. 3.15. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje, wskaźnik poziomu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. 3.16. Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi wyposażonym w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do - 25 OC. 3.17. Autopompa dwuzakresowa z stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności min. 2900 l/min. przy ciśnieniu 8 bar dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 450 l/min. przy ciśnieniu 40 bar. 3.18. Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. 3.19. Autopompa wyposażona w elektryczny system sterowania umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy. 3.20. Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. 3.21. Samochód musi być wyposażony w minimum jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym oraz nakładką do piany. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. 3.22. Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. 3.23. Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze; dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu; powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy; powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. 3.24. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia; działka wodno - pianowego zamontowanego na dachu pojazdu. 3.25. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. 3.26. Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.; z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. 3.27. W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr; nanometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy; manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy; wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu; wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; miernik prędkości obrotowej silnika pojazdu; licznik motogodzin; regulator prędkości obrotowej wału autopompy; wyłącznik silnika pojazdu; kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika). W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: manometr niskiego ciśnienia; wskaźnik poziomu wody w zbiorniku; wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 3.28. Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. 3.29. Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ? 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. 3.30. Wszystkie elementy układu wodno- pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 3.31. Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. 3.32. Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. 3.33. Maszt oświetleniowy: działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu; złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania; przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów; wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m; maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 (4 x 500 W) zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym lub sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi; stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55; agregat prądotwórczy przystosowany do zasilania najaśnic masztu oświetleniowego, stopień ochrony min. IP54 z uziemieniem. Dopuszcza się maszt oświetleniowy z najaśnicami typu LED po uzgodnieniu z zamawiającym. 4. OZNAKOWANIE: 4.1. Wykonanie napisów z logo Gminy na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy - OSP Sławsko oraz numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP. 5. WYPOSAŻENIE: 5.1. Wyciągarka elektryczna umieszczona z przodu pojazdu min. 7,0 ton. Taran umieszczony z przodu pojazdu. Węże ssawne W-110 szt. 3. Węże tłoczne W-75 szt. 10. Węże tłoczne W-52 szt. 12. Prądownica przelotowa 52 szt. 3, 75 szt. 1. Prądownica wodno - pianowa 52 szt. 3. Prądownica pianowa 52 szt. 2, piana średnia. Kurtyna wodna 52 szt. 1, 75 szt. 1. Zestaw medyczny PSP-R1 kompletny szt. 1. Motopompa pływająca szt. 1. Agregat prądotwórczy o mocy min. 2,5 KVA do zasilania najaśnic, stopień ochrony min. IP 55 z uziemieniem. Rozdzielacz kulowy szt. 1. Wentylator spalinowy szt. 1. Tłumice gumowe szt. 5, sito kominowe szt. 1. 5.2. Zbiornik paliwa zatankowany do pełna. Zbiornik środka pianotwórczego musi być napełniony środkiem pianotwórczym. 5.3. Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy odpowiadający wymaganym parametrom min.: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszenia kabiny, koło zapasowe. 6. WYMAGANIA OGÓLNE: 6.1. Gwarancja na podwozie samochodu i nadwozie pożarnicze min. 36 miesięcy. Część II - zakup nowego agregatu prądotwórczego o mocy 42 KVA wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku: 1. WYMAGANIA PODSTAWOWE: 1.1. Agregat prądotwórczy: silnik wysokoprężny, czterosuwowy, chłodzony cieczą; instalacja 12 V; chłodnica z wentylatorem, filtr z separatorem wody; mechaniczny regulator, suchy filtr powietrza; osłony termiczne i osłony wentylatora; osłony elementów ruchomych. 1.2. Alternator - stopień ochrony IP 23, klasa izolacji H. 1.3. System elektryczny: panel sterowania (zgodny z konfiguracją) i wyłącznikiem awaryjnym; 4 polowy wyłącznik główny; panel sterowania z uziemieniem; prostownik bateryjny (standard z panelem automatycznym); podgrzewacz bloku silnika (standard z panelem automatycznym); alternator - prostownik z uziemieniem; bateria rozruchowa z podłączeniem do silnika; wyjście do uziemienia. 1.4. Wersja wyciszona: rama stalowa; pompa opróżniania miski olejowej; tłumik drgań; rama zintegrowana ze zbiornikiem paliwa; czujnik poziomu paliwa; wyłącznik awaryjny; obudowa dźwiękochłonna ze stali wysokogatunkowej, duża wytrzymałość mechaniczna; niski poziom hałasu, wyciszenie wysokogatunkową wełną mineralną; malowanie proszkowe; zawór do spuszczania paliwa; stały tłumik wydechu; moc agregatu - 42 KVA; prędkość obrotowa 1500 r. p. m.; standardowe napięcie 400 V; standardowe napięcie 230 - 230/132 - 400/230 V. 2. PRZYCZEPA POD AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY: 2.1. Konstrukcja przyczepy stalowa - cynowana ogniowo, dwuosiowa z urządzeniem najazdowym z zaczepem do samochodu ciężarowego - pożarniczego, przystosowana do przewozu agregatu prądotwórczego opisanego wyżej. 3. WYMAGANIA OGÓLNE: 3.1. Agregat oraz przyczepa musi posiadać aktualnie obowiązujące certyfikaty, homologacje i spełniać określone normy zgodne z obowiązującymi przepisami. 3.2. Gwarancja na agregat prądotwórczy i przyczepę min. 36 miesięcy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część I - zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4, rok produkcji 2014 - 2015 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne bocar Sp. z o. o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 611296,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 687960,00
Oferta z najniższą ceną: 687960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 707400,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.plDrodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.