PARTNERZY PORTALU

WYSZUKIWARKI

 
 • bankiet
 • catering
 • spa
 • klub
 • uslugi
 • rekreacja
 • restauracja
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl

Adiunkt w Zakładzie Parazytologii Tropikalnej

 • Pracodawca:

  GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 • Ważna od:

  2023-05-31

 • Ważna do:

  2023-06-23

 • Miasto / region:

  Gdańsk / pomorskie

OPIS OFERTY

grupa pracowników badawczych


pełny wymiar czasu pracy (1.0 etat)


zatrudnienie na czas określony


 


DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: • prowadzenie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,

 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,

 • udział w opiece nad doktorantami,

 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki, w tym działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej,

 • podnoszenie kwalifikacji, w tym poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,

 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

WYMAGANIA

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY: • posiadania co najmniej stopnia doktora,

 • znaczących osiągnięć w pracy naukowej,

 • kompetencji w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi,

 • potencjału w zakresie pozyskiwania i realizacji znaczących projektów (w tym projektów międzynarodowych), wyrażonego w szczególności udokumentowaną znaczącą współpracą międzynarodową lub długoterminowym stażem zagranicznym.


WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ: • ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku biologicznym, medycznym lub weterynaryjnym lub pokrewnym,

 • wiedza z zakresu analizy statystycznych danych,

 • osiągnięcia w pracy naukowej z zakresu biologii molekularnej,

 • wiedza z zakresu pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi,

 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.


OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA: • opublikowane wyniki rozprawy doktorskiej,

 • dorobek naukowy w postaci co najmniej sześciu oryginalnych publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej czterech oryginalnych publikacji jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowych z Q1; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 15,0 pkt. IF,

 • udokumentowane w postaci co najmniej jednej publikacji prowadzenie prac naukowych we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi lub odbycie stażu długoterminowego zagranicznego,

 • kierownik lub wykonawca przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, pozyskanego w trybie konkursowym po uzyskaniu stopnia doktora,

 • posiadanie właściwej specjalizacji w odpowiedniej dyscyplinie nauk medycznych, jeżeli zatrudnienie ma nastąpić w obszarze nauk klinicznych, a odpowiednie przepisy specjalizację taką przewidują.

OFERUJEMY

OFERUJEMY: • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,

 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,

 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,

 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

DODATKOWE INFORMACJE

https://www.praca.pl/adiunkt-w-zakladzie-parazytologii-tropikalnej_8284686.html?utm_content=adiunkt_administracja-publiczna-sluzba-cywilna_gdansk_5424723