Partner portalu

Realizujesz projekt unijny na obszarze wiejskim? Skorzystaj z dodatkowego wsparcia!

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wciąż udziela preferencyjne pożyczki na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Katalog działań i podmiotów, które mogą otrzymać pożyczki, został poszerzony 15 czerwca 2022 r.

Kto może skorzystać z pożyczek?

 • jednostki samorządu terytorialnego - gmina, związek międzygminny, powiat i związek powiatów,
 • lokalne grupy działania (LGD), 

 od 15 czerwca 2022 r. również:

 • jednostki doradztwa rolniczego
 • instytuty badawcze,
 • uczelnie państwowe i prywatne oraz
 • spółki wodne, związki spółek wodnych

które realizują na obszarach wiejskich projekty z udziałem funduszy unijnych

Pożyczki udzielane są ze środków budżetu państwa.

Na co można przeznaczyć środki?

Pożyczki można przeznaczyć na wyprzedzające finansowanie kosztów, które wiążą się z realizacją działań i poddziałań objętych PROW 2014-2020, takich jak:

Transfer wiedzy i działalność informacyjna:

 • Wsparcie dla działań dotyczących kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności 
 • Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych
   

Usługi doradcze, usługi dotyczące zarządzania gospodarstwem rolnym i związane z zastępstwami:

 • Wsparcie korzystania z usług doradczych 
 • Wsparcie dla szkolenia doradców

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych:

 • Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, które mają ograniczyć skutki prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
   

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:

 • Wsparcie inwestycji, które tworzą, ulepszają lub rozbudowują wszystkie rodzaje małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii:
  a. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
  b. Gospodarka wodno-ściekowa 
 • Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury
  a. Inwestycje w obiekty, które pełnią funkcje kulturalne
  b. Kształtowanie przestrzeni publicznej
  c. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na promocję lokalnych produktów 
 • Wsparcie badań i inwestycji, które związane są z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków dotyczących świadomości środowiskowej.  Ma to na celu ochronę  zabytków, w tym zespołów pałacowo – ogrodowych, folwarków oraz pozostałej tradycyjnej zabudowy
  a. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Współpraca: 

 • Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa

Wsparcie dla rozwoju lokalnego z inicjatywy LEADER:

 • Wsparcie na wdrażanie operacji ze strategii rozwoju lokalnego, którym kieruje społeczność 
 • Przygotowanie i realizacja działań obejmujących współpracę z lokalną grupą działania

Kwota i oprocentowanie

Kwota pożyczki nie może być wyższa niż udział środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW w kwocie, którą podmiot wdrażający przyznał jako pomoc finansową. Kwota ta określona jest w umowie o przyznaniu pomocy lub aneksie do tej umowy.

 

Pożyczki udzielane są na bardzo korzystnych zasadach:

 • za udzielenie pożyczki BGK pobiera prowizję w wysokości 0,1 proc. kwoty udzielonej pożyczki. Pożyczkobiorca płaci prowizję w dniu uruchomienia przez bank pierwszej transzy pożyczki,
 • oprocentowanie każdej transzy pożyczki, uruchamianej w danym kwartale kalendarzowym, wynosi 0,25 stawki referencyjnej. Oblicza się ją jako średnią arytmetyczną wskaźnika WIBOR 3M za okres ostatnich trzech dni. W okres ten nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, w miesiącu poprzedzającym ten kwartał.

Oprocentowanie transzy pożyczki w trakcie trwania jej obsługi jest zmienne. Zależy od zmiany stawki rynkowej WIBOR 3M w okresach kwartalnych.

BGK pobiera odsetki od kwoty wykorzystanej pożyczki. Nalicza je w okresach miesięcznych od dnia, kiedy powstało zadłużenie z tytułu pożyczki, do dnia poprzedzającego moment, w którym spłaca się wykorzystaną pożyczkę. Do naliczenia odsetek przyjmuje się kalendarz odsetkowy 365 (366)/365 (366) dni.

Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmują wszystkie Regiony BGK na terenie kraju.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej BGK: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020/pozyczki-z-prow-2014-2020/#c14113 

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie Pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy Zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!