TIK Polski Wschodniej: E-mapa powiatu olsztyńskiego
TIK Polski Wschodniej: E-mapa powiatu olsztyńskiego

Przedsięwzięcie to zakładało przetworzenie znacznej części zasobów analogowych na postać cyfrową. Fot. Powiat Olsztynski

Zdjęcie 4 z 4 TIK Polski Wschodniej: E-mapa powiatu olsztyńskiego
TIK Polski Wschodniej: E-mapa powiatu olsztyńskiego

TIK Polski Wschodniej: E-mapa powiatu olsztyńskiego

Projekt „E-mapa – pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizacje danych” został nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej.

WRÓĆ