Partnerzy portalu

Dzieci nie wróciły do niektórych szkół. Przeciągają się remonty

Dzieci nie wróciły do niektórych szkół. Przeciągają się remonty
Prace remontowe w okresie wakacji przeprowadzono m.in. w LXXXVI Liceum Ogólnokształcących im. Batalionu Zośka w Warszawie (Fot. zoska.waw.pl)
Okres wakacyjny to czas wzmożonej aktywności remontowo-budowlanej w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Nie inaczej było w tym roku. Niestety nie wszystko udało się doprowadzić do szczęśliwego finału przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023, skutkiem czego dostępność głównych budynków niektórych placówek będzie jeszcze przez jakiś czas ograniczona. Czasami nawet lekcje muszą odbywać się gdzie indziej. Nie bez wpływu na opóźnienia pozostała obecna sytuacja na rynku, czyli kłopoty z wykonawcami i wysokie ceny materiałów budowlanych.
  • - Przebieg prac budowlanych jest obecnie dużo trudniejszy w stosunku do lat ubiegłych. Przyczyną jest brak stabilności na rynku usług budowlanych, w szczególności związany ze wzrostem cen za robociznę i materiały - przyznaje Piotr Kurosiński, kierownik Oddziału Infrastruktury Oświatowej Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
  • We Wrocławiu nie sfinalizowano jeszcze remontu w SP 34, dlatego dzieci będą musiały jeszcze przez kilka miesięcy dojeżdżać do innych szkół. Rybnickiej filii SP 35 nie udało się otworzyć już trzeci rok szkolny z rzędu. Adaptacja kondygnacji VII w LO w Lublinie potrwa jeszcze miesiąc.
  • Prace w 21 placówkach w Warszawie trzeba było przedłużyć na czas roku szkolnego. Chodziło głównie o szeroki zakres, ale nie tylko. - Występują też dodatkowe przyczyny jak trudności w wyłonieniu wykonawcy, czy opóźnienia po stronie wykonawców spowodowane brakiem materiałów – mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Większość prac – szczególnie drobniejszych – udało się zakończyć. Z tymi bardziej zaawansowanymi bywało już różnie. Niektóre inwestycje z uwagi na szeroki zakres, miały od razu zaplanowany późniejszy termin finalizacji. Ale zdarzyły się też przypadki, że np. ze względów technicznych lub problemów ze znalezieniem wykonawcy, terminy trzeba było przesunąć o kilka tygodni, już na jesień.

Dużo trudniej niż w ubiegłych latach z powodu braku stabilności na rynku budowlanym

- Tegoroczny przebieg prac budowlanych jest dużo trudniejszy w stosunku do lat ubiegłych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak stabilności na rynku usług budowlanych, w szczególności związany ze wzrostem cen za robociznę i materiały - przyznaje Piotr Kurosiński, kierownik Oddziału Infrastruktury Oświatowej Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Dodaje, że w wielu przypadkach należało powtarzać postępowania przetargowe z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała środki, jakie szkoła lub placówka zaplanowała na modernizację lub remont. Sytuacja ta wpływała na wydłużanie cykli budowlanych. Główną przyczyną tej sytuacji jest wzrost cen na rynku usług budowlanych.

Sprawdź Największe wydatki na pensje, najmniejsze na inwestycje. Raport NIK o finansowaniu oświaty w samorządach.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego zakończono w poznańskich placówkach 95 proc. prac budowlanych prowadzonych wewnątrz budynków, tak aby bez przeszkód można było rozpocząć naukę i prowadzić zajęcia. W kilku obiektach pozostają jeszcze do wykonania tzw. prace kosmetyczne, ale nie będą miały wpływu na proces dydaktyczny.

- Prowadzone będą jeszcze między innymi prace związane z termorenowacją tj. ocieplaniem ścian budynków, zagospodarowaniem terenu, czy też remontami boisk szkolnych lub szkolnej bazy sportowej - uzupełnia Piotr Kurosiński.

Chodzi m.in. o przedszkola nr: 53, 158, 160 oraz szkoły podstawowe nr: 107, 26, 27, 72, 13, 6, 50, 53, 74, 75, 80, 82 i 87.

We Wrocławiu dzieci podzielono między inne szkoły

Niezbędne prace remontowe i budowlane we Wrocławiu realizowano w blisko 80 tamtejszych placówkach oświatowych i 17 żłobkach, na co miasto przeznaczyło ok. 63 mln zł.

- Większość z tych typowo letnich prac, które miały się zakończyć przed wrześniem, już została lub w najbliższych tygodniach zostanie ukończona. Pozostałe, czyli większe remonty planowane na dłuższy okres, potrwają do końca tego bądź przyszłego roku – informuje Monika Dubec z UM Wrocławia.

Większość z tych typowo letnich prac we Wrocławiu, które miały się zakończyć przed wrześniem, już została lub w najbliższych tygodniach zostanie ukończona. Na zdjęciu remont w Sp nr 4 (Fot. wroclaw.pl)
Większość z tych typowo letnich prac we Wrocławiu, które miały się zakończyć przed wrześniem, już została lub w najbliższych tygodniach zostanie ukończona. Na zdjęciu remont w Sp nr 4 (Fot. wroclaw.pl)

Niestety dłużej – co okazało się niemiłą niespodzianką na rodziców i uczniów – potrwa remont w SP 34 na Ołtaszynie. Prace ruszyły tuż po zakończeniu roku szkolnego i podzielono je na 3 etapy. Według magistratu dopiero pod koniec okazało się, że ugięcia stropów są większe niż w założeniu projektu, czego nie dało się sprawdzić przed zerwaniem posadzki. Ze względów bezpieczeństwa trzeba było więc zmienić założenia projektowe i wykonać kolejne prace, które nie mogły być prowadzone w obecności dzieci. A mogą potrwać nawet cały semestr.

W związku z tym 8 klas rozpoczęło naukę w innych szkołach, funkcjonujących kilka kilometrów dalej. Nie było to na rękę rodzicom, łagodnie mówiąc, którzy informację na ten temat otrzymali niedługo przed rozpoczęciem roku szkolnego i zwracali uwagę, że „zastępcze placówki” są za daleko i przebijanie się przez zakorkowane miasto pochłonie zbyt dużo czasu. Urząd miasta wyjaśnił, że nie dało się inaczej, ponieważ w bliżej funkcjonujących placówkach nie było już miejsc.

Liceum i przedszkole w jednym budynku, ale nie od początku roku szkolnego

Już z początkiem marca ruszyły roboty polegające na adaptacji jednej kondygnacji budynku VII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie na potrzeby przedszkola. Ale w 6 miesięcy nie udało się prac skończyć. W tym przypadku jednak wiadome było to już nieco wcześniej.

- Zgodnie z aneksem do umowy przebudowa powinna zakończyć się do 30 września. Wydłużenie terminu prac o ponad miesiąc miało związek z koniecznością zmiany technologii wykonania tynków i wykonaniem robót zamiennych. Zgodnie z uzgodnieniami z dyrektorami przedszkola i liceum, do momentu zakończenia przebudowy obiektu zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne będą odbywały się w dotychczasowych lokalizacjach tj. w siedzibie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Przedszkola nr 26 (ul. Dożynkowa 38) oraz Przedszkola nr 14 (ul. Bronowicka 3), tak jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach minionego roku szkolnego – wyjaśniła Monika Głazik z UM Lublina.

W tym przypadku rozpoczęcie prac poprzedziły protesty licealistów, którzy nie chcieli zgodzić się na odebranie ich placówce parteru budynku. Uczniowie pojawili się w tej sprawie nawet pod urzędem miasta, ale przekonać władz się nie udało.

Sprawdź też Lubelskie szkoły gotowe na przyjęcie uczniów.

Lublin w sumie realizował w tym roku cztery duże zadania inwestycyjne w oświacie. W dalszym ciągu trwa rozbudowa SP nr 52 o dwa segmenty dydaktyczny i żywieniowy, ale w tym prace rozpoczęły się jeszcze w 2021 r. Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie robót 30 listopada br.

- W szkole podstawowej nr 7 nadal prowadzona jest kompleksowa przebudowa kuchni i stołówki, ale termin tej inwestycji, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, upływa w październiku br. Do zakończenia remontu, wyżywienie dzieci będzie zapewnione poprzez catering – mówi Monika Głazik.

Remonty w 21 warszawskich placówkach przedłużone na „po wakacjach”

Sporo w kwestii prac remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych i opiekuńczych działa się ostatnio w Warszawie. I w niektórych dzieje się nadal.

W budżecie m.st. Warszawy w 2022 r. zaplanowano na wszystkie remonty obiektów jednostek oświatowych łącznie ponad 86 mln zł, w tym ponad 2 mln zł na wykonanie adaptacji pomieszczeń w związku z przygotowaniem szkół ponadpodstawowych do przyjęcia tzw. „1,5 rocznika". Są to remonty drobne jak np.: malowanie, ale też remonty obejmujące szeroki zakres robót.

Na ponad 800 jednostek oświatowych funkcjonujących w Warszawie, w 21 czas realizacji musiał zostać przedłużony na czas po zakończeniu wakacji, co w niektórych przypadkach ma wpływ na organizację pracy i funkcjonowanie placówek.

- Głównym powodem wydłużenia prac remontowych jest szeroki ich zakres, uniemożliwiający wykonanie wszystkich prac w okresie wakacyjnym. Ale w pojedynczych przypadkach występują też dodatkowe przyczyny, w tym: trudności w wyłonieniu wykonawcy, opóźnienia wykonania robót budowlanych po stronie wykonawców spowodowane brakiem materiałów budowlanych. Zakres i czas realizacji robót są planowane w uzgodnieniu z dyrektorami placówek w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla uczniów i personelu placówki. A także, aby nie wpływały na tok i organizację zajęć – zapewnia wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Są trudności w wyłonieniu wykonawcy, opóźnienia wykonania robót budowlanych po stronie wykonawców spowodowane brakiem materiałów budowlanych - mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska (Fot. Renata Kaznowska/FB)
Są trudności w wyłonieniu wykonawcy, opóźnienia wykonania robót budowlanych po stronie wykonawców spowodowane brakiem materiałów budowlanych - mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska (Fot. Renata Kaznowska/FB)

Dodaje, że we wszystkich placówkach prowadzone są przez cały rok prace konserwacyjne i drobne naprawy mające na celu utrzymanie obiektów, instalacji i urządzeń w dobrym stanie technicznym.

- Większość zadań remontowych zaplanowana jest tak, aby roboty były wykonywane w okresie wakacyjnym i zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niektóre zadania remontowe wymagające dłuższego aniżeli dwa wakacyjne miesiące, czasu na wykonanie jak np. remonty dachów, elewacji, docieplenia, sieci zewnętrznych, pomieszczeń technicznych, boisk, placów zabaw – podkreśla.

Czytaj Nowe szkoły i przedszkola w Warszawie.

Problemy ze znalezieniem wykonawców w Gliwicach. Trzy inwestycje dopiero w październiku

Obecna sytuacja na rynku budowlanym mocno dała się we znaki gliwickim inwestycjom w obiektach szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Przykładem tutejsze LO nr 5, gdzie ciągle trwa jeszcze kompleksowa modernizacja budynku.

- Powody opóźnień wynikają z faktu, że przeprowadzono 3 postępowania przetargowe, ze znacznego zakresu prac i wydłużonego czasu dostaw materiałów budowlano-montażowych (budowa windy) – informuje rzecznik prezydenta Gliwic Łukasz Oryszczak.

Na szczęście długo już to potrwać nie powinno, ponieważ przewidywany aktualnie termin ukończenia to październik br.

W tym samym terminie sfinalizowana powinna być modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół Łączności. Tu sprawa przedłużyła się z powodu niewielkiego zainteresowania przetargami ze strony firm budowlanych i do znalezienia wykonawcy trzeba było dwóch postępowań.

Zobacz 40 mln dla podmiotów wspierających system oświaty. Ruszył nabór wniosków.

Również na koniec października 2022 r. zmodernizowana powinna już być sala sportowa Gliwickiego Centrum Edukacyjnego. W tym przypadku swoje zrobił przeciągający się proces uzgodnień i prac projektowych.

- Prace w tych placówkach nie uniemożliwiają prowadzenia zajęć dydaktycznych – podkreśla jednak Łukasz Oryszczak.

Częstochowa. Termomodernizacje potrwają do jesieni, ale uczniowie i nauczyciele TZN poczekają dłużej

W Częstochowie realizowano w ostatnich miesiącach zarówno tzw. wakacyjne remonty, które praktycznie udało się sfinalizować, jak i większe inwestycje termomodernizacyjne realizowane w ramach projektu europejskiego lub dofinansowane ze środków rządowych. Jeśli chodzi o tę pierwszą grupę, trwa jeszcze remont sali gimnastycznej w SP 38, gdzie finał nastąpi w końcu października (uczniowie będą mogli do tego czasu korzystać z drugiej, mniejszej sali).

- I tu jednak udało się doprowadzić już do finalnych etapów robót, które nie powinny w istotny sposób wpływać na komfort nauki i pracy w szkołach w nowym roku. Trzeba też pamiętać, że prace w tych szkołach trwały także w czasie minionego roku szkolnego – zaznacza Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy UM Częstochowy.

Prace termomodernizacyjne toczą się jeszcze w 9 placówkach. W większości przypadków potrwają do końca października, w jednym do końca września i w jednym do końca listopada. Ale takie były też plany.
Jest też szerzej zakrojona inwestycja w Technicznym Zakładach Naukowych, czyli największej częstochowskiej szkole średniej.

Pod koniec 2021 r. władze Częstochowy poinformowały o pozyskaniu środków unijnych na termomodernizację Technicznych Zakładów Naukowych (Fot. czestochowa.pl)
Pod koniec 2021 r. władze Częstochowy poinformowały o pozyskaniu środków unijnych na termomodernizację Technicznych Zakładów Naukowych (Fot. czestochowa.pl)

- To duże dwuletnie zadanie, które można było rozpocząć po uzyskaniu dofinansowania z unijnych "dogrywek" i rozstrzygnięciu przetargu, więc tu prace będą trwały dłużej, ale wykonawca ma świadomość, że szkoła musi w roku szkolnym w miarę normalnie funkcjonować. Kwestie wymiany instalacji c.o. są zaawansowane, większość zadań termomodernizacyjnych w ciągu roku szkolnego będzie realizowanych na zewnątrz – wyjaśnia rzecznik.

Trzecie podejście w Rybniku i znów obsuwa. Powrót dzieci dopiero w styczniu?

Niektóre inwestycje w szkołach okazują się być nie kwestią miesięcy – mimo takich pierwotnych założeń – a lat. Przykładem filia SP nr 35 w Rybniku-Chwałowicach, gdzie zaplanowano adaptację parteru budynku szkolnego na potrzeby przedszkola nr 14, remont trzech klatek schodowych, wykonanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, także budowę placu zabaw i drogi pożarowej. Obiekt miał być gotowy na rok szkolny 2020/2021… a nie jest do tej pory.

Urząd Miejski w Rybniku wprawdzie zapewnia, że zdecydowana większość prac w budynku jest już ukończona, ale dzieci będą mogły z niego korzystać dopiero najwcześniej w styczniu 2023 r. W wyniku kontroli wykonywanej przez strażaków konieczne okazało się wprowadzenie zmian projektowych dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po przygotowaniu poprawionego projektu czekają więc obiekt jeszcze dodatkowe prace.

W 2020 r. pojawiła się z kolei konieczność wykonania robót dodatkowych wewnątrz starszej części szkoły i w wentylacji mechanicznej szkolnej kuchni, natomiast w 2021 r. wykonawca zszedł z placu budowy i wkrótce ogłosił upadłość, dlatego trzeba było przeprowadzić nową procedurę przetargową i znaleźć inną firmę.

Z powodu tych komplikacji dzieci muszą się uczyć w innych budynkach i tak też będzie przez ok. połowę roku szkolnego 2022/2023.

Tylko prace dodatkowe zostały w Białymstoku. Termomodernizacje w Bydgoszczy później, ale taki był plan

Białystok miał finalizować w ostatnich miesiącach większe zadania inwestycyjne w czterech placówkach. Tylko modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64 ruszyła jednak w ostatnie wakacje, w pozostałych przypadkach natomiast: budowa sali gimnastycznej w SP nr 46 rozpoczęła się już we wrześniu 2021 r., dostosowanie internatu Zespołu Szkół nr 16 do warunków p/poż w październiku 2021 r., a termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w lipcu minionego roku.

- We wszystkich wymienionych placówkach podstawowy zakres umów został zrealizowany. Pozostały prace dodatkowe, które zakończą się we wrześniu lub październiku br. Prace te będą prowadzone w czynnych obiektach – informuje Agnieszka Błachowska z Urzędu Miasta Białegostoku.

Ale realizowany były zadania nieco mniej zaawansowane. Przykładem kompleksowy remont w Liceum nr 6, który także potrwa do końca października br. 

Kompleksowy remont w Liceum nr 6 w Białymstoku potrwa do końca października (Fot. bialystok.pl/Marcin Jakowiak)
Kompleksowy remont w Liceum nr 6 w Białymstoku potrwa do końca października (Fot. bialystok.pl/Marcin Jakowiak)

W przypadku Bydgoszczy, w żadnej z sześciu placówek, w których prowadzone były w ostatnim czasie szerzej zakrojone roboty termomodernizacyjne, umowa z wykonawcą nie zakładała zakończenia prac przed rozpoczęciem roku szkolnego. Terminy finalizacji mieszczą się w przedziale luty-maj 2023 r.

- Na dziś nie ma zagrożenia dla żadnego z wyżej wymienionych terminów. Co więcej, wykonawca robót na ul. Opławiec zgłosił zamiar zakończenia prac we wrześniu br., a więc o 4 miesiące wcześniej niż termin wskazany w umowie – zaznacza Magdalena Stachowiak, rzecznik bydgoskiego magistratu, dodając, że dokumentacje przetargowe zakładały realizację umów na czynnych obiektach.

TAGI
KOMENTARZE0

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!