PARTNERZY PORTALU
województwo lubelskie

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Województwo lubelskie położone jest na wschodnich krańcach Polski (a zarazem Unii Europejskiej) i granicy z ich dwoma sąsiadami: Białorusią i Ukrainą oraz 4 innymi województwami (podkarpackim, podlaskim, mazowieckim i świętokrzyskim) na terenie kraju. Całkowita powierzchnia tego obszaru wynosi 25 122,46 km², co oznacza, że Lubelszczyzna jest trzecim co do wielkości województwem w Polsce. Spośród 213 gmin składających się na 24 powiaty, zdecydowaną większość stanowią gminy wiejskie – jest ich w województwie lubelskim 165. Powiaty zgrupowane są w tzw. podregiony statystyczne: lubelski, bialski, chełmsko-zamojski oraz puławski.

Lokalna scena polityczna w przeciągu ostatnich trzech kadencji sejmiku województwa nie podlegała szczególnym przetasowaniom. Od 2006 roku, w kolejnych wyborach samorządowych, największą liczbę głosów zdobywają niezmiennie kandydaci startujący z list KW Prawo i Sprawiedliwość, którzy w 2018 roku uzyskali aż 18 mandatów, co jest najlepszym dotychczasowym wynikiem tego komitetu w województwie lubelskim.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA


MIASTA I GMINY

POWIATY